Hjælp til stille elever

Et stigende antal unge slås med præstationsangst, stress og frygt for at begå fejl. På Gammel Hellerup Gymnasium, ønsker man at støtte disse elever og give dem redskaber til bedre trivsel og højere selvværd.

En række rapporter bl.a. fra Århus Universitet og Statens Institut for Folkesundhed viser, at unge i dag slås med en højere grad af stress, angst og lavt selvværd end for 20 år siden. Tendensen ses særligt hos piger, men er stigende hos begge køn. Årsagen skal ifølge forskningen bl.a. findes hos de sociale medier og et generelt øget pres på at præstere.

På Gammel Hellerup Gymnasium ønsker man at støtte elever, der slås med præstationsangst, har brug for at blive bedre til at slappe af, sige mere i timerne og at lære dem, at det ikke er meningen, de skal være perfekte. På skolen har tre lærere udviklet en række skræddersyet workshops, der bl.a. byder på præsentationsteknik, samtaler og dramaøvelser. Inspirationen er bl.a. funder på Århus Katedralskole.

”Vi ser en del elever og særligt piger, der føler, de skal være perfekte hele tiden,” fortæller Karoline Monberg, der bl.a. underviser i retorik og er en af kræfterne bag tilbuddet til ’de stille elever’ på Gammel Hellerup Gymnasium. ”Mange af dem er virkelig dygtige elever, der ofte ligger i top i deres skriftlige afleveringer, men de tør ikke sige noget i timerne. De er bange for at svare forkert,” uddyber hun.

Ud over Karoline Monberg, der bl.a. kan hjælpe eleverne med retoriske redskaber, er idrætslærer Jane Brix Bech og dramalære Christina Lynggaard Blond initiativtagere til tilbuddet. Jane underviser bl.a. eleverne i afspændings- og åndedrætsøvelsers, mens Christina præsenterer dem for, hvordan man ved at arbejde med sit kropssprog kan blive mere sikker på sig selv og med tiden få mere mod på at stå frem foran andre.

”I Workshopsne skal eleverne bl.a. lære, at det er meningen, at man skal begå fejl for at lære noget, og at ingen dømmer dem, hvis de ikke er perfekte hele tiden. Klasselokalet er et læringsrum, hvor vi alle sammen i høj grad lærer og bliver klogere af misforståelser og fejl,” forklarer Jane.

Christina uddyber: ”At være en stille elev er ofte en rolle, som man måske har haft i mange år, og som derfor kan være svær at bryde med. Vores teknikker går ud på at sætte små delmål, hvor man skridt for skridt eksempelvis begynder at sige noget mere i timerne. Fx kan man starte i gruppearbejde og senere begynde at tage ordet i hele klasserummet.”

Det nye forløb på Gammel Hellerup Gymnasium starter i slutningen af januar 2017.

(Kilder: "Skolebørnsundersøgelsen 2014", Statens Institut for Folkesundhed; Når det er svært at være ung i Danmark", CEFU, Børn og unges mentale helbred af Vidensråd for forebyggelse. Århus Universitet.)

STOR MUSICALOPLEVELSE

Med København som nabo byder livet på GHG ofte på store kulturelle oplevelser. En af dem er den årlige Musicaldag, hvor alle gymnasiets musikelever oplever en af landets store musicals og kommer på rundtur backstage.

Hvordan går det for sig, når et af landets teatre laver en gigantopsætning som Chicago? Det blev GHG’s musikelever klogere på til den årlige musicaldag, hvor de blev inviteret inden for bag kulisserne. Der var både rundvisning og forklaringer om alt fra lys, lyd og teknik til økonomi, kulisser og kostumer.

Efter rundvisningen fyldte GHG-elever godt op på balkonerne i Det Ny Teater til selve musicalen. ”Alle var enige om, at det var en forrygende flot, fræk og jazz'et forestilling. Der var stor begejstring til slut på GHG’s rækker,” fortæller musiklærer Otto Boserup, der er musiklærer og arrangør af dagen. 

Digter Caspar Eric besøger GHG

Der blev lyttet intenst, grinet og stillet mange spørgsmål da den anmelderoste unge digter Caspar Eric holdte oplæg for og svarede på spørgsmål fra 2.i, 3.i og 3.u i dansk.

Caspar Eric er 29 år og har allerede tre meget anmelderoste digtsamlinger bag sig. Han skriver bl.a. om sociale medier, selviscenesættelse, ikke at være et perfekt menneske og selvmord. Emner, der tager pulsen på samfundet netop nu, fortæller om at være ung i et postmoderne samfund og trækker på meget personlige og aktuelle referencer. Det var tydeligt, at eleverne på GHG kan nikke genkendende til temaerne i Caspar Erics værker.

Efter oplæsning fra hans tre publicerede værker, fortalte Caspar om processen i at skrive, om oplevelser og indtryk, der har inspireret ham til hans værker og om hans syn på forskellige samfundsaspekter. Han fortalte med en afvæbnende og humoristisk ærlighed, der i høj grad fangede GHG’s elever og gav anledning til mange grin og spørgsmål.

”Det var rigtig spændende at høre ham fortælle, og rigtig meget af det han skriver om, kan man relatere til fra sit eget liv. Han giver utrolig meget af sig selv, og det bliver meget personligt. Det er med til at gøre det interessant, også fordi han er ung og har en hverdag, der på mange måder ligner vores,” fortæller Emilie fra 3.i.

I de tre GHG klasser er forskellige af Caspar Erics værker læst i klasserne op til mødet. I spørgetimen blev der bl.a. spurgt ind til det grænseoverskridende i som forfatter at bruge sig selv og sin egen historie i sine værker, om holdningen til selvmord og udviklingen i samfundet og selviscenesættelse, som i følge Caspar Eric er et uundgåeligt vilkår for mennesket.

 

Fakta

Caspar Eric, f. 9. maj 1987, uddannet magister i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet.

Debuterede i 2014 som forfatter med poesi-udgivelsen 7/11. Med hans egne ord er det en bog om at være ung i 2014, om popsamfundet og angsten for at blive outdated. Caspar Eric modtog debutantprisen Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat 2015 på 50.000 kr. for 7/11.

I 2015 udgav Caspar Eric langdigtet NIKE. Her var udgangspunktet Caspar Eric egen cerebrale Parese (spastisk lammelse), og han reflekterede over hvilken betydning det har at leve med et handicap i et samfund som vores.

Januar 2017 er han aktuel med sin tredje digtsamling, AVATAR - hvori de otte digte eller suiter er baseret på forskellige tekster, udsagn eller kunstværker af og om unge mænd, der har begået selvmord, og som tematiserer melankoli, kapitalisme, kravet om det gode liv og selvmordet. (gyldendal.dk)

 

 

Nyt bestyrelsesmedlem

Gammel Hellerup Gymnasiums bestyrelse har sagt farvel til Henrik Nerup Rant fra Microsoft, der er flyttet til USA med sin familie. Henrik har lagt et godt og vellidt stykke arbejde i bestyrelsen gennem de sidste flere år.

Nu er det nye bestyrelsesmedlem fundet i Peter Birch, der er Provst for Gentofte provsti og

Sognepræst ved Hellerup Kirke.

”Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med Peter Birch. Han har et stort kendskab til lokalsamfundet og er meget engageret i et øget samarbejde mellem kirken og Gentoftes uddannelsesinstitutioner,” fortæller rektor Jørgen Rasmussen. 

Professionel sangskrivning

Komponist og sangskriver Ea Philippa Tange og komponist og arrangør Bo Karlsson var på besøg hos 1.d og 3.g musik A i går. Det er første dag i en række workshops, der skal ende med nye og helt egenkomponerede numre fra GHG’s elever.

"Her i starten skal man umiddelbart bare sige ja, til de ideer der kommer på bordet. Man kan altid forfine og udvikle sangene senere," forklarer Ea Phillippa Tange, der har brugt de foregående fire timer på at undervise GHG’s elever i professionel sangskrivning og komposition.

Vi kigger ind sidst på dagen i GHG's sangskriverworkshop for 1.d og 3.g musik A. Ea er professionel komponist og sangskriver og laver sammen med komponist og arrangør Bo Karlsson en række workshops, der skal ende ud med spritnye selvkomponerede sange lavet af GHG’s elever. Undervisningen har bl.a. budt på en række kreative øvelser, og nu er eleverne i gang med at skrive sangtekster i tre grupper.

"Det er jo ren innovation," siget Mona Høgh Thylgård, der er en af GHG's musiklærer og har inviteret kunstnerne i samarbejde med kollegaen Nick Manis. "Ligesom de fleste andre fag har bestemte metoder, er innovation jo musikkens metode. Her bliver eleverne direkte trænet i den innovative metode, og det er vildt spændende.”

 Vi glæder os til at følge sangskrivningen videre i processen. 

Foredrag om 'Det sorte USA'

Der var stille i GHG’s store sal da forfatter, lektor og foredragsholder Jørn Brøndal, fortalte om ’Det sorte USA’ fra år 1776 - 2017. Alle skolens 3.g’ere var samlet, og den barske historie om slaveri, den amerikanske version af apartheid frem mod Martin Luther King og valget af præsident Barack Obama blev fortalt i billeder, lyd og video.

Som dansk gymnasieelev, kan det være svært at forstå, hvordan ens baggrund som enten sort eller hvid, kan have stor betydning for politiske ståsted, muligheder for at bevæge sig op i et liberalt samfund og ens historiske bagage. Jørn Brøndal formåede på ca. halvanden time at rulle historien om ’Det sorte USA’ ud for eleverne på en overskuelig og medrivende måde.

”Jeg har aldrig kendt hele historien om de sortes historie i USA, og et var virkelig spændende at høre om. Tidligere har jeg ikke været helt klar over, hvor mange forfærdelige ting, der egentlig er foregået. Særligt de fredelige demonstrationer under Martin Luther King, der blev mødt med så meget vold, fra de hvides side, har gjort et kæmpe indtryk. Det giver også en bedre forståelse for de ting, der foregår i dag,” fortæller Jonathan fra 3.x.

Fakt

Jørn Brøndal udgav sidste år den meget anmelderroste historiebog Det sorte USA, der gennemgår de stores historie fra Uafhængighedserklæringen blev skrevet i 1776 og frem til Barack Obamas præsidentperiode. 

 

GHG-elever skal undervise i digital dannelse

I næste uge sender Gammel Hellerup Gymnasium syv elever på uddannelse i Gentofte Kommune. De skal kombinere deres indgående viden om unges liv på de sociale medier med en uddannelse, der ruster dem til at vejlede andre unge i brugen af sociale medier og digital dannelse.

Det er Gentofte Kommune, der står bag initiativet ’Det digitale Ungekorps’, hvor gymnasieelever gennem et to-dags uddannelsesprogram, skal klædes på til hjælpe kommunens 9. klasser med at begå sig på nettet.

"Vi bruger jo de sociale medier rigtig meget hver eneste dag, og jeg glæder mig meget til at blive endnu klogere på området,” fortæller Ida Pihl fra 1.w, der er en af de elever fra Gammel Hellerup Gymnasium, der deltager.

”Det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår ens adfærd på de sociale medier kan ende med at bide sig selv i halen,” supplerer Jeppe Götzshe, der går i klasse med Ida og også bliver en del af det kommende ungdomskorps.

Jakob Soja, der også skal afsted, forklarer hvordan man som ung næsten får alle nyheder, læser om arrangementer og kommunikerer på de sociale medier. ”Det fylder rigtig meget i hverdagen,” fortæller han: ”Jeg regner med, selv at få rigtig meget ud af at deltage – og et nyt perspektiv på brugen af sociale medier. Så bliver det spændende at formidle det videre til andre.”

Jeppe og Ida mener begge, at det er en rigtig god idé, at det er unge, der underviser andre unge, hvilket er et af de bærende elementer i det nye ungdomskorps: ”Vi er jo kun ca. et år ældre end dem, vi skal formidle til. Jeg tror, det virker rigtig godt. Vi bruger nettet på samme måde og kender hinandens verden,” forklarer hun. ”Så hører man ofte også lidt mere efter, når det er andre unge, der fortæller, end når det er voksne,” afslutter Jeppe.

Ungdomskorpset falder rigtig godt i tråd med de mange aktiviteter på GHG, der har været omkring digital dannelse i løbet af året og som fortsætter i foråret. Vi glæder os til at følge eleverne videre på deres vej til at blive en del af det nye Digitale Ungdomskorps i Gentofte Kommune.

Fakta

Uddannelsesdagene er 7. og 8. februar 2017. Uddannelsen indeholder oplæg og workshops, og eleverne skal selv være med til udvikle det relevante materiale som andre unge skal arbejde med. 

På billedet ses Jacob, Ida og Jeppe

Stor 'Danmarks Indsamling' på GHG

På Gammel Hellerup Gymnasium har eleverne taget initiativ til, at samle ind til Danmarks Indsamling 2017 i hele uge 5. Eleverne kan bl.a. købe lodder og deltage i en konkurrence om at vinde præmier doneret af en lang række lokale butikker og virksomheder.

Det er Nødhjælpsudvalget på Gammel Hellerup Gymnasium, der står bag initiativet til, at skolen i samlet flok skal støtte Danmarks Indsamling 2017.

Hver dag i uge 5 kan eleverne donere penge i indsamlingsbøsser i skolens kantine, donere via MobilePay eller købe et lod til 5 kroner og deltage i konkurrencen om en lang række forskellige præmier. Eleverne fra Nødhjælpsudvalget har været rundt i butikker og virksomheder i Hellerup og omegn for at spørge, om de vil sponsorere indsamlingen ved at donere præmier til konkurrencen. Det har mange sagt ja til, og ind til videre er sponsorerne bl.a. Matas på Strandvejen, Hellerup The depot, Canteen, Gammel Hellerup Gymnasium, Wangs Sushi i Dyssegård, Søborg pizza og grillbar, Frisør Savannah og Gentofte Kino.

Ideen til at støtte indsamlingen fik Nødhjælpsudvalget faktisk af arrangørerne af Danmarks Indsamling selv, da de kontaktede gymnasiet i september. ”Vi vil gerne lave en masse forskellige arrangementer i løbet af året, hvor eleverne på GHG har mulighed for at støtte forskellige nødhjælpsprojekter,” fortæller Klara Johanne Bredahl Bille fra 2w, der er en af hovedkræfterne bag indsamlingen på GHG. ”Vi synes, Danmarks Indsamlingen er et rigtig godt initiativ, hvor vi kan bidrage til en stor indsamling, der virkelig kan være med til at gøre en forskel, for verdens fattigste. For at skabe noget opmærksomhed omkring indsamlingen, fandt vi på at lave en lodtrækning med lokale præmier. Vi er blevet taget rigtig godt imod de forskellige steder og har fået samlet en masse gode præmier sammen.” Eleverne i Nødvalgsudvalget barsler også med nogle konkurrencer på de skolens sociale medier, der også skal støtte indsamlingen.

Danmarks Indsamling 2017: Intet barn må sulte

Sammen med danskerne samler Danmarks 12 største humanitære organisationer og DR ind til 12 konkrete projekter, der bekæmper sult blandt børn. Lørdag den 4. februar kulminerer Danmarks Indsamling i et kæmpe tv-show på DR1.

 

 

Den gode stemning spreder sig

Gammel Hellerup Gymnasium har fået et nyt udvalg, der vil sprede god stemning ud i alle kroge af gymnasiet og samle eleverne på tværs af alle årgange til fælles hygge.

’Stemningsudvalget’, som det hedder, er startet af fem af gymnasiets piger. ”Vores arrangementer skal være et hyggeligt supplement til fester og andre sociale ting, der i forvejen foregår på gymnasiet. Vi vil både lave events, hvor man bare kommer og hygger sammen, men også omkring forskellige mærkedage som påske og Valentines,” fortæller Celine fra 3.u, der er en af initiativtagerne til udvalget.

Udvalgets første arrangement løb af stablen i går, hvor mere end 100 elever var samlet til fælles filmhygge, popcorn, bland-selv-slik og saftevand. Inden filmhyggen kunne eleverne stemme mellem fire forskellige film og vinderen blev ’Taken’ fra 2008.

Næste udspil fra Stemningsudvalget ser dagens lys omkring Valentinsdag, hvor det bl.a. forlyder at udvalget vil sprede kærlighed på GHG, med røde roser på bestilling til de forskellige kendte og ukendte romancer på skolen.

Stemningsudvalget består af Celine og Louise fra 3.u samt Ida, Josephine og Celia fra 3.h. 

Talentudvikling

Gammel Hellerup Gymnasium startede i efteråret et nyt samarbejde med Junior Talent ØST. Samarbejdet er et led i GHGs omfattende talentaktiviteter.

I dag indtog en gruppe 8. klasser fra grundskolerne rundt omkring Gammel Hellerup Gymnasium fysiklokalet. De var til undervisningsdag i programmet ’Junior Talent’, hvor særligt dygtige elever igennem halvandet år skal undervises i en lang række fag på gymnasieniveau.

Formålet med programmet er, at give de elever der savner udfordringer i hverdagen mulighed for at udvikle sig på et højere fagligt niveau og blive inspireret til deres fremtidige valg af uddannelse.

Vi besøgte de unge talenter, mens de bl.a. var i gang med diskutere Stive Hawkings teorier om sorte huller. Det er 6. gang, eleverne besøger GHG, og de har tidligere bl.a. prøvet kræfter med kemi, biokemi, matematik og samfundsfag.

”Det har været rigtig spændende,” fortæller Xenia, der til daglig går i 8. klasse på Bernadotteskolen. ”Niveauet er meget højere, end jeg er vant til, hvilket er rigtig godt, da jeg tit synes, det bliver lidt for let i undervisningen til daglig. Lærerne har gjort et rigtig stort indtryk, og undervisningen har været meget varieret,” fortæller Xenia, der gerne vil på gymnasiet efter 9. klasse.

Dagens undervisere har været Jens Sveistrup og Frode Peulicke. ”Det har været fantastisk at undervise i dag,” fortæller Frode. ”Eleverne har været utroligt interesserede og dygtige. De kan modtage undervisning på et overraskende højt niveau og stille mange gode og relevante spørgsmål til undervisningen.”

På GHG glæder vi os til snart at byde eleverne velkommen igen og følge dem gennem resten af programmet, der samlet varer halvanden år.

Kort om Junior Talent

Hovedparten af aktiviteterne vil blive afholdt på Gammel Hellerup Gymnasium, men samtidig vil der være besøg hos andre retninger (HTX og HHX), virksomheder mv. Forløbet starter i 8. klasse og fortsætter til juletid i 9. klasse. Junior talent er en del af ’Akademiet for talentfulde Unge’.

 

GHG-elever på vej på Sprogcamp

To piger fra Gammel Hellerup Gymnasium skal i denne weekend deltage i et landsdækkende sprogevent på Hjørring Gymnasium for begavede sprogtalenter.

"Sprogcamp 2017" er en landsdækkende event for gymnasielever med særlige evner inden for sprog. I weekenden har de mulighed for at udvikle deres talenter gennem en lang række workshops, der bl.a. byder på kulturforståelse, tolkning, kropsprog samt mail- og telekommunikation. Campen afsluttes med en stor offentlig sprogmesse, hvor eleverne skal "brande" en virksomheds produkt på deres fremmedsprog.

I år sender Gammel Hellerup Gymnasium to franskelever afsted: Yana Nikolaeva Nikolova fra 3.y og Rigmor Sifka Bøgelund-Jensen fra 3.w. Det er 3. år, at GHG sender elever afsted til Sprogcamp:

”Vi har et stort fokus på at udvikle elevernes talenter gennem forskellige interne og eksterne aktiviteter,” fortæller Jesper Mathorne Jacobsen, der er uddannelseschef på GHG. ”I efteråret havde vi bl.a. fire elever med i DM i sprog, og vi glæder os til at høre mere om Yana og Rigmors erfaringer med Sprogcampen i år.”