Naturvidenskabelige
retninger
Samfundsviden-
skabelige retninger
Sproglige
retninger
Kunstnerisk
retning

Studieretninger

I de farvede kasser herover finder du beskrivelser af de udbudte studieretninger for skoleårene 2017-20.

Læs mere om opbygningen af de udbudte studieretninger for 2017 - 2020 og mulige valgfag i linket herunder. I hæftet nederst kan du også læse mere om fag, studieretninger, det sociale liv og skolens værdier. 

LÆS HER Hvis du vil vide mere om opbygningen af de udbudte studieretninger og mulige valgfag for 2017 - 2020