Frederikkevej

På billedet ovenfor ses realskoledrenge på Frederikkevej i ca. 1910.

En svær begyndelse

Ved stiftelsen af Gammel Hellerup Gymnasium i 1894 var skolen en privatdrevet skole. Bestyrelsesformand var Vilhelm H. Bornebusch. Tiden frem til 1919 var en svær periode, hvor det var vanskeligt at skaffe midler til at drive skolen. Fx fik skolen i 1906 1500 kr i tilskud fra Gentofte Kommunalbestyrelse og 200 kr fra Københavns Amt. Skolens samlede budget var dette år 27.000 kr. Det var altså temmelig store summer, der skulle hentes fra de betalende elevers forældre. I 1900 var der 85 elever på skolen - i 1904 var dette tal steget til 188, ikke mindst pga. tilstrømingen af nye beboere til Strandvejsområdet. Men flere gange var skolen ved at gå fallit. I 1905 har skolen fx ikke fået betalt for det forbrugte kul og Kulkompagniet udpanter skolen ved fogedens hjælp: Man henter 12 skoleborde, som først bliver bragt tilbage, da pengene er betalt.

I 1907 havde skolen fire fuldtidsansatte lærere og den 11. april dette år er det på et betyrelsesmøde alvorligt på tale at sammenlægge skolen med Plockross skole (det nuværende Øregård). Sammenlægningen bliver dog ikke til noget.

I 1919 Indgås der forlig mellem de storkøbenhavnske kommuner og staten, hvilket betyder faste årlige tilskud til gymnasierne. Gammel Hellerup Gymnasium bliver statsgymnasium og rektor er herefter statstjenestemand.

Gymnasiets navn

Ved stiftelsen hed gymnasiet Hellerup Realskole. I 1903 kom den til at hedde Hellerup Real- og Latinskole - fordi der nu var det, vi forstår ved gymnasium på skolen. Da der i samtiden blev stiftet en anden "Hellerup Realskole" for piger fik skolen i 1919 sit nuværende navn: Gammel Hellerup Gymnasium. På trods af, at skolen kun var 25 år gammel, ville man altså gerne vise, at man havde været med længe.

Her kan du finde flere billeder fra skolens første tid. Du skal skrive Gammel Hellerup Gymnasium i søgefeltet på siden.