P

POLITIKKER

Skolen har en række politikker, blandt andet en alkoholpolitik, og de findes her

PÆDAGOGISK RÅD (PR)

Pædagogisk Råd består af rektor samt skolens lærere. Der afholdes ca. fire møder årligt, hvor der drøftes sager af pædagogisk interesse. Elevrepræsentanter kan deltage, men har ingen stemmeret.