Ø

ØKONOMIAFDELING

Skolens økonomiafdeling består af økonomisekretær Tina Christensen og økonomichef Jan Sørensen. De tager sig bl.a. af økonomi i forbindelse med studierejser.