Bedre kommunikation skal give bedre trivsel

På GHG har man prøvet at gå nye veje, når hverdagen på gymnasiet skal formidles til den brede offentlighed. Hør her om baggrunden for et samarbejde mellem gymnasiet og kommunikationsbureauet LEAD.

På Gammel Hellerup Gymnasium har der igennem et par måneder været et samarbejde med kommunikationsbureauet LEAD Agency. Vi har stillet rektor Jørgen Rasmussen seks skarpe spørgsmål om baggrunden.

1# Hvorfor har I valgt at samarbejde med et kommunikationsbureau? Helt overordnet er årsagen, at vi har oplevet uoverensstemmelser mellem virkeligheden på Gammel Hellerup Gymnasium, og det billede der indimellem bliver tegnet i medierne. Det har bl.a. påvirket vores medarbejdere og elever noget og skabt en del utryghed. Mange elever har ikke kunne genkende sig selv i de fortællinger, der eksempelvis var i medierne i foråret.

2# Hvorfor skal I have et kommunikationsbureau til at hjælpe med det? Vi bilder os ikke ind, at vi er eksperter i alting: Vi gør det, vi er gode til: At uddanne unge på et højt fagligt niveau og skabe gode rammer for et godt gymnasieliv. Der er andre, der ved noget om, hvordan man kan agere, hvis man eksempelvis er under angreb i pressen eller har svært ved at trænge igennem med sine budskaber.

3# Men er det ikke vildt mange penge at sætte af til et privat kommunikationsbureau? Det er altid en prioritering, når man skal have penge op af lommen, og vi har altså vurderet, at de er godt givet ud i forhold til den generelle trivsel på skolen. Beløbet har dog været så lille, at det ikke har haft betydning for andre prioriteringer eller projekter på skolen.

4# Vil det ikke være bedre at bruge pengene på rent faktisk at gøre noget i stedet for at prøve at pynte på jeres image? Det er selvfølgelig vores allervigtigste opgaver at bruge vores ressourcer på at skabe gode rammer for vores elever og lærere, og det er også det vi bruger allerflest kræfter og ressourcer på. Vi tager altid kritik meget alvorligt, og særligt når det drejer sig om elevtrivsel. Derfor er den opmærksomhed, gymnasiet har fået gennem tiden altid blevet taget til efterretning og har givet anledning til selvransagelse og nye tiltag. Det er ikke kritik, vi er kende af, men mere at vi ikke har været gode nok til at trænge igennem med et nuanceret billede af, hvordan vi arbejder med elevernes trivsel.

5# Er det ikke bare for at tiltrække elever – evt. fra andre gymnasier? Heldigvis har vi ikke p.t. problemer med at tiltrække elever, da vi generelt har et rigtig godt ry i lokalområdet og hos dem der kender gymnasiet. Faktisk har vi i en del år haft ventelister, og vi har i år måtte oprette en ekstra klasse. Det ændrer dog ikke på, at vi tager alt udefrakommende kritik seriøst og hele tiden prøver at gøre tingene bedre.

6# Hvad har I konkret gjort i forhold til den kritik, der har været? Vi arbejder altid løbende med at gøre tingene bedre og har fokus på elevtrivsel på mange forskellige måder. Af nyere tiltag kan jeg nævne:

  • Vi har igangsat et program for digital dannelse rettet mod både elever og forældre
  • Vi har nedlagt det traditionelle festudvalg og udviklet en ny model, hvor grupper af elever på skift står for festerne
  • Vi har indført en ny introfest kun for 1.g’ere
  • Et elevblad er lukket, og fokus er i højere grad på andre typer blade og informationer
  • Øget information til og samarbejde med forældrene

Og meget mere….