Debat om gymnasiet som Party Provider

Der har i de seneste dage været debat i medierne om drukkultur på gymnasierne. På Gammel Hellerup Gymnasium følger vi naturligvis nøje med i debatten og gennemfører løbende justeringer, der skal sikre trygge fester for alle.

Gymnasiefesterne er et stort socialt samlingspunkt for skolens elever, hvor eleverne møder hinanden på kryds og tværs af klasser og årgange. Samtidig er det vigtigt, at alkohol ikke kommer til at fylde for meget, eller at elever ikke føler sig presset til at drikke. Organisationen Alkohol & Samfund har netop udsendt undersøgelsen ”Gymnasiet som party Provider”. Konklusionen er, at en stor del af disse markedsfører en drukorienteret festkultur.

I denne forbindelse har Alkohol & Samfund udsendt en tjekliste til ’en sundere fest- og cafekultur på gymnasierne’. Ledelsen har gennemgået listen og Gammel Hellerup Gymnasium følger allerede de fleste anbefalinger

·       Gymnasiet bør stimulere til dialog om alkohol og andre rusmidler i klasserne, med forældre og mellem lærerne. Det gør GHG via forældremøder, orientering af elever ved fællesarrangementer samt lærernes aftaler med eleverne i forbindelse med introture, studierejser og andet.

·       Har gymnasiet en alkoholpolitik? GHG har i mange år haft en alkohol- og rusmiddelpolitik. Den kan hentes her.

·       Hvordan forebygger gymnasiet, at elever kommer til at fungere som promotors for en usund og socialt belastende alkoholkultur. GHG har bl.a. lukket det hidtidige festudvalg. En lærer og en leder har ansvaret for fester og caféer på skolen, og der er forskellige elever, der på skift står for disse arrangementer. Der er indført en ny fest i introugen kun for 1.g’ere. Til festen kan de nye elever feste og lære hinanden at kende, uden 2. og 3. g’erne er til stede. 

·       Er festerne superviseret af et passende antal voksne? Ved alle fester og caféer deltager lærere samt eksterne vagter. Vi har på den måde skabt en tryg ramme om disse arrangementer, hvor der også bliver taget hånd om elever, der evt. har fået for meget at drikke. I sådanne situationer bliver forældrene kontaktet. Yderligere bliver alle kropsvisiteret for at undgå stærk alkohol til festerne.

·       Er det gymnasiets ledelse, som forestår kontakten med alkoholleverandøren? På GHG er det skolens kantine, som efter aftale med ledelsen står for udskænkning, priser m.m. Det er muligt at købe øl og drinks med en meget lav alkoholprocent. Skolen tilbyder gratis kildevand til alle.

Dog har tjeklisten også givet anledning til overvejelse af nye tiltag som udlevering af Sundhedsstyrelsens guide ”Hjælp din teenager” til forældre og at synliggøre de elever, der ikke drikker alkohol til festerne og alligevel hygger sig med deres venner. Find guiden 'Hjælp din teenager' her

På GHG er vi altid åbne over for input og ideer, og vi følger løbende debatten og vurderer, om vi kan gøre tingene endnu bedre.