Elever bidrager til videnskab på KU

For nylig var 1.w forsøgselever på Københavns Universitet til deres nye undervisningstilbud ´DNA og Liv’. På dagen afprøvede eleverne nogle af de nyeste videnskabelige metoder og bidrog med DNA-data til en stor forskningsdatabase.

Hvad kan man udlede fra en lille vandprøve fra en jysk sø? Ret meget, hvis man udstyrer 1.w med det rigtige videnskabelige udstyr. Eleverne var sammen med deres lærer Bo Low Kildeager forsøgsbesøgende på KU, hvor de bl.a. fik lov til at prøve kræfter med det der hedder realtime-PCR. Ud fra den lille vandprøve lykkes det for eleverne at konstatere DNA fra gedde, aborre, skalle, brasen og lille vandsalamander. Data, der ikke kun er sjovt for eleverne selv, men som kommer til at indgå i en større database, som forskerne kan trække på, så de kan se på udbredelsen af forskellige dyr.

”Det var en rigtig sjov oplevelse – rent CSI for biologer. Vi fik lov til at prøve udstyr, som vi ellers aldrig ville kunne komme i nærheden af at bruge, og alt fungerede virkelig godt. Det var en ret ny videnskabelig metode på verdensplan, vi afprøvede, der faktisk er udviklet af nogle danskere i 2012,” fortæller biologilærer Bo Low Kildeager.

Ud over den nye metode prøvede eleverne også at bestemme fisk ud fra den traditionelle metode, hvor man sidder og nøgler sig frem til hvilken fisk, der er tale om i en bestemt sø.

Fakta

GHG’s elever var forsøgselever til programmet ’DNA og LIV’ på Københavns Universitet. Formålet med programmet er, at få gymnasieelever endnu tættere på forskningen og helt ind i forskernes maskinrum, hvor de skal være med til at udvikle metoder og indsamle og analysere prøver og data til brug i forskningen. Læs mere