Eleverne samles på tværs af årgange

På Gammel Hellerup Gymnasium er der de seneste år opstået en ny tradition, hvor elever mødes på tværs af årgangene og spiser sammen. Det giver bl.a. tryghed at de yngre og ældre elever kender hinanden, nye venskaber opstår, og netværket på skolen udvides.

På den sociale front skydes det nye år på Gammel Hellerup Gymnasium i gang med de såkaldte ’Bogstavmiddage’, der er en tradition, der de seneste år er opstået på gymnasiet. Til middagene mødes eleverne på tværs af årgange og spiser en god middag sammen med klasser med det samme bogstav (1.a, 2.a og 3.a spiser samme osv.). Efterfølgende er der lagt op til hygge og socialt samvær med spil og musik.

Middagene bliver arrangeret at gymnasiets ’traditionsudvalg’, der bl.a. også arrangerer julehygge og andre traditionelle begivenheder på skolen.

Janni La Cour, der er vicerektor på GHG, fortæller, at den nye tradition med ’Bogstavmiddage’ er opstået fordi, der er en naturlig interesse fra eleverne for at mødes på tværs af årgangene: ”Der er en nysgerrighed efter at lære de ”nye” 1.g’ere at kende, og det kan være rigtig spændende for en relativ ny elev at høre om, hvordan det er at nå til 3.g,” fortæller Janni. Hun forklarer, at middagene også er med til at give tryghed og skabe nye venskaber og netværk på skolen: ”Eleverne mødes selvfølgelig på tværs af årgange i mange sammenhænge, men det giver noget helt specielt at sidde sammen til en middag, og giver anledning til at nye relationer kan opstå”.

Den første Bogstavmiddag løber af stablen den 13. januar og den næste 20. januar.