Eliteidræt på GHG

Eliteidræt på Gammel Hellerup Gymnasium
 
Som eliteidrætselev kan det være en udfordring at starte i gymnasiet og imødekomme de øgede krav i forhold til daglige lektier og skriftlige afleveringer samtidig med at få tid til at passe den træningsmængde, der hører med til at dyrke idræt på eliteniveau.
 
Vi har derfor på Gammel Hellerup Gymnasium forskellige tilbud, så eliteidrætseleverne får hjælp til at imødekomme kravene bla. gennem en større fleksibilitet i forhold til aflevering af skriftlige opgaver samt en accept af et større fravær i forbindelse med træning og turneringer. Vi er desuden en del af Team Danmark-ordningen og Gentofte Eliteidrætsordning, som du kan læse mere om i det nedenstående: 
 
Team Danmark
Vi har de senere år haft et stigende antal Team Danmark-elever. Som Team Danmark-elev på GHG har du mulighed for at forlænge din gymnasieuddannelse til 4 år. Dette er dog ikke et krav, men en mulighed. Team Danmark-elever på GHG starter som udgangspunkt i en helt almindelig studieretning og følger al undervisning med sin klasse i 1g. I slutningen af 1.g, vurderer eleverne i samråd med uddannelseschef Benjamin Haahr Bach og eliteidrætskoordinater Mads Bønnelycke, om de ønsker at fortsætte i et normalt 3-årigt forløb, eller der skal tilrettelægges et individuelt 4-årigt forløb. I det 4-årige forløb vil eleverne dog fortsat have størstedelen af deres undervisning sammen med deres oprindelige klasse. Du kan læse mere om Team Danmark-ordningen via følgende link:
 
 
Gentoftes Eliteordning
I 2014 blev Gammel Hellerup Gymnasium godkendt som Idrætsgymnasium under Gentoftes Eliteidrætsordning. Alle eliteidrætselever (både med og uden en Team Danmark godkendelse) har derfor mulighed for at blive optaget på ordningen. For at blive optaget skal du i forbindelse med din ansøgning om optagelse på GHG, sende en ansøgning til Gentofte Kommune. Skriv gerne i din ansøgning til GHG, at du har ansøgt om at blive optaget på Gentoftes Eliteidrætsordning. 
Du kan læse mere om ordningen og ansøge om optagelse via nedenstående link:
 
 
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte eliteidrætskoordinator Mads Bønnelycke (mb@ghg.dk) eller uddannelseschef Benjamin Haahr Bach (bb@ghg.dk).