Januar blomstrer med talentaktiviteter

På Gammel Hellerup Gymnasium har der en del år været et øget fokus på talentaktiviteter for skolens elever. I januar er der en række af de centrale tilbud på bedding.

Traditionelt set blev der på gymnasier i højere grad brugt ressourcer på de elever, der havde brug for en ekstra hånd, for at komme igennem gymnasietiden. Tilbud som lektiecafé, studievejledning og læsevejledning bliver stadig prioriteret højt på GHG, men sideløbende blomstrer talentaktiviteter, for de elever der kan og vil mere.

Akademiet for Talentfulde Unge, Forskerspirer og Juniortalent

I januar måned sendes fem elever eksempelvis til ’Akademiet for Talentfulde Unge’, et nyt hold ’Forskerspirer’ skal findes, og den 26. i denne måned, mødes juniortalenter på GHG til endnu en fælles temadag.

”Jeg er nogle gange ved at falde bagover over, hvor talentfulde mange af de unge er,” fortæller Dorthe Mondrup, der er ansvarlig for talentaktiviteterne på GHG. ”Og så er det fantastisk at se, hvor ambitiøse og entusiastiske mange af dem er. Eksempelvis har vi næsten lige afsluttet et forløb, hvor vi havde hele syv elever, der deltog i programmet ’Forskerspirer’, hvor en også blev nomineret. Glæden ved at få lov til at fordybe sig fagligt i samarbejde med en forsker, lyste ud af dem, og mange arbejder på et niveau, hvor de færreste kan være med.”

Udover forskellige talentforløb er der også stor tilslutning til skolens eftermiddagstilbud som eksempelvis ’Intermat’, Eftermiddagsmatematik og Masterclass, hvor eleverne også bliver udfordret på et højt niveau.

TALENTAKTIVITETER

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE

Hvert år sender vi elever til Akademiet for Talentfulde Unge. Elever fra forskellige gymnasier mødes om forskellige fag på højt niveau og deltager i forelæsninger, camps og rejser. Formålet er at inspirere fagligt til en akademisk karriere. 

FORSKERSPIRER

I programmet Forskerspirer, kan elever prøve kræfter med forskning på universitetsniveau. De udvikler deres eget forskningsprojekt, får tilknyttet en forsker og deltager i en landsdækkende konkurrence.

MASTERCLASS

Elever kan søge om deltagelse i MasterClass, som er til dem, der har særligt mod på faglige udfordringer. Emnerne kan være alt fra kosmologi og verdenslitteratur til jazzmusik og den amerikanske valgkamp.

INTERMAT

I InterMat bliver eleverne rustet til at løse svære matematiske opgaver. Tilbuddet fungerer bl.a. som brobygning mellem gymnasiet og universitetet, så overgangen lettes.

EFTERMIDDAGSMATEMATIK

Til eftermiddagsmatematik bliver eleverne præsenteret for forskellig slags matematik, der ikke indgår i den daglige undervisning på gymnasiet og er til dem, der synes, at matematik er sjovt.

JUNIORTALENT

Junior Talent er en del af Akademiet for talentfulde unge, hvor fagligt stærke elever i 8. klasse, gives mulighed for ekstra faglige udfordringer i et samarbejde med gymnasiet.