SU og pc

ØKONOMI OG PROGRAMMER

Som det fremgår under ”GHG fra A til Å”, er der mulighed for at søge økonomisk støtte, SU, for elever, der er fyldt 18 år.

Bøger og matematikprogrammerne Maple og TI-Nspire stilles gratis til rådighed af skolen. Elektroniske ordbøger er der adgang til via internettet. Vi forventer, at alle elever medbringer en pc/Mac i den daglige undervisning og dermed ikke behøver at anskaffe en lommeregner. Pc’en vil være til stor hjælp i den daglige undervisning.

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER

VÆRDIGRUNDLAG

UNDERVISNING

LECTIO

NYE BYGNINGER

GHG FRA A TIL Å