Udstykning i Hellerup

Fra 1880erne tog byggeaktiviteten et voldsomt opsving omkring Strandvejen og frem mod 1. verdenskrig blev området omdannet til et tæt boligområde med en række butikker og virksomheder bundet sammen af sporvogne. Området var blevet opkøbt af en række pengestærke mænd, bl.a. C.L. Ibsen, med byudvikling for øje – og det er i dette nybyggerområde Gammel Hellerup Gymnasium etableres i 1894 på den lille sidevej Frederikkevej.

De moderne transportmidler tog og sporvogn, men også bilen, gør området til et attraktivt sted at slå sig ned og på behagelig afstand af København. Kigger man på et kort og undersøger man årstallene for udlægningen af de mange veje, kan man fornemme ”gründertidens” voldsomme aktivitet og tidens optimisme, som kommer til udtryk i de mange store villaer og den gitteragtige byplan – der er noget helt amerikansk over stedet.

Området får også en kirke - Hellerup kirke indviet 1900 – her set fra krydset Johannevej (fra 1920 Svanemøllevej)/Sofievej. De mange veje med pigenavne har deres udspring i de jordejer-familier som udstykkede Hellerupområdet. De nye veje blev i stort omfang opkaldt efter mødre, hustruer og døtre af ”byudviklerne.”

Hellerups grundlægger – C.L. Ibsen

Forfattet af Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv

Strandvejen i Hellerup er i dag et livligt butiksstrøg med mange eksklusive og fine specialforretninger, der tiltrækker folk fra nær og fjern. Man shopper, nyder en is eller går en tur ned til vandet. Men sådan har det ikke altid været. En gang lå her landsteder og gårde med jorder, og livet gik sin stille gang, indtil den entreprenante og driftige C.L. Ibsen fik en god idé.

Hellerup bliver udstykket

I 1887 begyndte tømmerhandleren C.L. Ibsen (1837-1917) at opkøbe store grunde i Gentofte. Målet var at udstykke dem til etage- og villabebyggelse, som der for alvor var ved at komme gang i. I Hellerup købte han Hellerupgård, Lille Mariendal og traktørstedet Slukefter, og i Gentofte blev det til Smakkegård, Rygård, Lundegård og Stengård. Hans jordområder alene i Hellerup udgjorde snart 75 tønder land og omfattede dermed en stor del af nutidens Hellerup. Det blev startskuddet for det Hellerup, som vi kender i dag.
C.L. Ibsen byggemodnede jorderne med kloakering og vejanlæg. Frederikkevej, Marievej og Carolinevej anlagde han efter en opfyldning og inddæmning langs Øresund. Han byggede ikke på selve grundene, men solgte dem videre til enten private eller byggekonsortier – til en pris på dengang under 1 kr. pr kvadratmeter!
I midten af 1890’erne blev arealerne vest for Strandvejen udstykket. Der var tale om store anlægsarbejder med kloakeringsanlæg, før Ryvangs Allé, Svanemøllevej, Callisensvej, Ehlersvej og Tuborgvej var klar til bebyggelse, og til at de mange nye tilflyttere efterfølgende kunne flytte ind. Mange af de nye boliger havde noget så moderne som indlagt WC, og elektriciteten var også på vej ind i de nye boliger.
I 1916 afstod Ibsen de sidste ikke solgte grunde til aktieselskabet ’A/S De Ibsenske Grunde i Gjentofte Sogn’. Selskabet blev nedlagt i 1945 – med nogle meget tilfredse aktionærer.