Undervisningen

På billedet ses 3. mellemskole-klasse på Frederikkevej til fysikundervisningen i 1917-18. Pigen er rektor Hans Hartvig Møllers datter Kirsten, der blev student fra Gammel Hellerup Gymnasium, selvom det ikke var almindeligt at piger blev studenter.

Mellemskolen var et 4-årigt grundforløb for fagligt stærke elever, der fra 6.-9. klasse skulle gøres klar til de 3 år i gymnasiet. Ved mellemskoleeksamen efter det, der svarer til 9. klasse, kunne man derefter begynde i gymnasiet eller tage et år i realklasse. Realklassen havde navn efter de såkaldte: "..reale fag, dvs. fremmedsprog samt matematik og fysik/kemi" (Den store Danske). Det vil sige de nye fag, som man fandt relevante i 1903, da disse skoleformer blev indført. Mellem- og realskolesystemet blev afskaffet i 1958.

Læs mere om mellem- og realskole her.