FYMA

Vælger du studieretningen FYMA, der har Fysik A/B og Kemi B, lærer du bogstaveligt talt om stort og småt – og det imellem. Kemi ser på stofferne omkring os, hvordan de er opbygget, og hvordan de reagerer med hinanden (f.eks. grundstoffer og molekyler). I fysik går man dybere og ser på grundstoffernes opbygning. Og man ser i større skala på stoffernes egenskaber og de love, man bruger til at beskrive naturen.

I studieretningen FYMA, med Fysik A og Matematik A, er emnerne tilrettelagt, så fagene supplerer og integreres bedre med hinanden. Dermed bliver det både sjovt og meningsfuldt at prøve kræfter med naturvidenskabens verden på højeste niveau.

I alle naturvidenskabelige studieretninger vil du komme til at opleve matematik som et universalværktøj, der dels er præcist og problemløsende, og dels er kreativt og eksperimenterende. Matematikken vil indgå naturligt i arbejdet med bioteknologi, biologi, fysik og kemi, når resultater skal beregnes og forsøg bearbejdes.

Videregående uddannelser

Studieretningerne åbner for lange naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og tekniske uddannelser på universiteterne og inden for sundhedssektoren.

“De naturvidenskabelige linjer er meget konkurrencedygtige, og vi bliver generelt udfordret på alle niveauer”

Emil, Ask og Simon

Eftermiddagsmatematik

Til eftermiddagsmatematik bliver du præsenteret for forskellige slags matematik, der ikke indgår i den daglige undervisning på gymnasiet og er til dig, der synes matematik er sjovt.

Forskerspirer

I programmet Forskerspirer kan du prøve kræfter med forskning på universitetsniveau. Du udvikler dit eget forskningsprojekt, får tilknyttet en forsker og deltager i en landsdækkende konkurrence.

Læs mere her

Intermat

I InterMat bliver du rustet til at løse matematiske opgaver. Tilbuddet fungerer blandt andet som brobygning mellem gymnasiet og universitetet, så overgangen lettes.

Science

Der foregår forskellige scienceaktiviteter på og uden for GHG. Gymnasiet har bl.a. sin egen scienceklub, hvor der både bliver fyret raketter af og brygget øl. Skolen har også et samarbejde med ’Science Talenter’, hvor elever bliver sendt på sciencecamps på Science Center Sorø.

 

Gammel Hellerup Gymnasium er certificeret i Science og Talent. Certificeringen tildeles gymnasier, som har et stærkt fokus på talentudvikling, og man skal leve op til Science Talenters vision.

Læs mere her

Matematikvejledning

Gammel Hellerup Gymnasium har matematikvejledere, der hjælper og støtter dig, der har særlige udfordringer inden for matematik og talforståelse. Matematiklærerne screener og følger op på de elever, der har et særligt behov.

GHG’s to matematikvejledere

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?