Sundhed og Idræt

Studieretningen Sundhed og idræt indeholder de samme emner som studieretningen Krop og Kemi, men har et øget fokus på berøringsfladen mellem biologi og idræt. Udover flere idrætsmoduler vil du få en uddybet forståelse for den aktive krop og de styrende fysiologiske processer. Du vil eksempelvis arbejde med emner som kondition, doping og sundhed. I øvrige fag som dansk og historie vil der typisk også være en vinkel på idræt.

I alle studieretningerne vil du komme til at opleve matematik som et universalværktøj, der dels er præcist og problemløsende, og dels er kreativt og eksperimenterende. Matematikken vil indgå naturligt i arbejdet med bioteknologi, biologi, fysik og kemi, når resultater skal beregnes og forsøg bearbejdes.

Videregående uddannelser

Studieretningerne åbner for lange naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og tekniske uddannelser på universiteterne og inden for sundhedssektoren.

Eftermiddagsidræt

Efter skoletid kan du gå til Eftermiddagsidræt, hvor du samles med andre om forskellige sportsgrene. Du kan også være med i GHG-Ligaen, der dyster mod nabogymnasierne, og du kan bruge Miljøhallen eller skolens fitnesslokale efter skoletid.

Idrætsdag

Hvert år holdes der en fælles idrætsdag, hvor du deltager sammen med din klasse i en lang række sportsgrene – også de mere alternative som kagebagning og skak. Dagen skaber en masse sjove og mindeværdige oplevelser på tværs af klasser og årgange.

Matematikvejledning

Gammel Hellerup Gymnasium har matematikvejledere, der hjælper og støtter dig, der har særlige udfordringer inden for matematik og talforståelse. Matematiklærerne screener og følger op på de elever, der har et særligt behov.

GHG’s to matematikvejledere

Intermat

I InterMat bliver du rustet til at løse matematiske opgaver. Tilbuddet fungerer blandt andet som brobygning mellem gymnasiet og universitetet, så overgangen lettes.

Science

Der foregår forskellige scienceaktiviteter på og uden for GHG. Gymnasiet har bl.a. sin egen scienceklub, hvor der både bliver fyret raketter af og brygget øl. Skolen har også et samarbejde med ’Science Talenter’, hvor elever bliver sendt på sciencecamps på Science Center Sorø.

 

Gammel Hellerup Gymnasium er certificeret i Science og Talent. Certificeringen tildeles gymnasier, som har et stærkt fokus på talentudvikling, og man skal leve op til Science Talenters vision.

Læs mere her

Eftermiddagsmatematik

Til eftermiddagsmatematik bliver du præsenteret for forskellige slags matematik, der ikke indgår i den daglige undervisning på gymnasiet og er til dig, der synes matematik er sjovt.

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?