Science Flex

NYT! Denne studieretning udbydes også som engelsksproget studieretning. Det betyder, at undervisning og eksamen i de fleste fag er på engelsk:

GLOBAL SCIENCE FLEX is a new study line which is aimed at students who are interested in natural sciences and global topics. If you have ambitions of studying abroad or working in an international organization or company, this line might be the perfect choice for you!
In this study line you learn about everything between heaven and earth- and in between. In Chemistry, we study the chemistry in our everyday lives, how the substances are composed and how they interact with each other. In Physics B, we go one step further when we study the structure of the elements. On a larger scale, we study the properties of substances and the laws you use to describe nature. In English A, we study fiction and non-fiction texts and movies, often focusing on international issues with a scientific angle.
Global Science Flex has a global outlook, mostly looking at topics from an international perspective. Lessons and texts in Chemistry B, Physics B, Mathematics A, English A, History A, Religious Studies C and Classical Studies C are (mainly) in English and final exams will be in English. Consequently, you will obtain a strong international science profile and significantly improve your English. You can strengthen your Global Science Flex profile by upgrading Chemistry B and Physics B to A level.

I studieretningen Science flex, der har Fysik A/B og Kemi B, lærer du bogstaveligt talt om stort og småt – og det imellem. Kemi ser på stofferne omkring os, hvordan de er opbygget, og hvordan de reagerer med hinanden (f.eks. grundstoffer og molekyler).

I fysik går man dybere og ser på grundstoffernes opbygning. Og man ser i større skala på stoffernes egenskaber og de love, man bruger til at beskrive naturen.

Studieretningen Science Flex med Fysik B giver dig både naturvidenskab på et højt fagligt niveau og muligheden for at vælge flere valgfag. Dette giver en stor fleksibilitet til at tone din faglighed i forskellige retninger.

I alle naturvidenskabelige studieretninger vil du komme til at opleve matematik som et universalværktøj, der dels er præcist og problemløsende, og dels er kreativt og eksperimenterende. Matematikken vil indgå naturligt i arbejdet med bioteknologi, biologi, fysik og kemi, når resultater skal beregnes og forsøg bearbejdes.

Videregående uddannelser

Studieretningerne åbner for lange naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og tekniske uddannelser på universiteterne og inden for sundhedssektoren.

“De naturvidenskabelige linjer er meget konkurrencedygtige, og vi bliver generelt udfordret på alle niveauer”

Emil, Ask og Simon

Intermat

I InterMat bliver du rustet til at løse matematiske opgaver. Tilbuddet fungerer blandt andet som brobygning mellem gymnasiet og universitetet, så overgangen lettes.

Science

Der foregår forskellige scienceaktiviteter på og uden for GHG. Gymnasiet har bl.a. sin egen scienceklub, hvor der både bliver fyret raketter af og brygget øl. Skolen har også et samarbejde med ’Science Talenter’, hvor elever bliver sendt på sciencecamps på Science Center Sorø.

 

Gammel Hellerup Gymnasium er certificeret i Science og Talent. Certificeringen tildeles gymnasier, som har et stærkt fokus på talentudvikling, og man skal leve op til Science Talenters vision.

Læs mere her

Matematikvejledning

Gammel Hellerup Gymnasium har matematikvejledere, der hjælper og støtter dig, der har særlige udfordringer inden for matematik og talforståelse. Matematiklærerne screener og følger op på de elever, der har et særligt behov.

GHG’s to matematikvejledere

Eftermiddagsmatematik

Til eftermiddagsmatematik bliver du præsenteret for forskellige slags matematik, der ikke indgår i den daglige undervisning på gymnasiet og er til dig, der synes matematik er sjovt.

Forskerspirer

I programmet Forskerspirer kan du prøve kræfter med forskning på universitetsniveau. Du udvikler dit eget forskningsprojekt, får tilknyttet en forsker og deltager i en landsdækkende konkurrence.

Læs mere her

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?