Vælger du Europalinjen med Samfundsfag A og Tysk A/Fransk A,
kommer du til at have fingeren på pulsen i forhold til den aktuelle
samfundsudvikling i Europa. Der er stor efterspørgsel efter folk, der
kan begå sig på flere sprog end engelsk. Europalinjen giver dig et højt
niveau i fransk eller tysk samtidig med, at du opnår indsigt i europæiske
landes samfundsforhold og EU som et politisk fællesskab af økonomier
og kulturer, der forsøger at spille en rolle i international politik.
I denne studieretning bliver du klædt på til fremtiden som europæisk
verdensborger.

I samfundsfag får du større forståelse for de kræfter, nationalt, regionalt og globalt, der påvirker samfundsudviklingen. Undervisningen omhandler politik, sociologi og økonomi og henter eksempler fra den aktuelle udvikling i samfundet. Typiske temaer kunne være velfærdsstatens fremtid, økonomiske kriser, bæredygtig byudvikling, kriminalitet eller levevilkår i senmoderniteten. På studieretningerne kommer du på mange ekskursioner bl.a. til Nationalbanken, Folketinget og Ungdommens Folkemøde. Du kommer også til at deltage i SamfundsCup, hvor der skal findes innovative løsninger på et samfundsproblem i en landsdækkende konkurrence.

På denne studieretning samarbejder Gammel Hellerup Gymnasium med partnerskoler i Tyskland og Frankrig. I Tyskland har vi en partnerskoleaftale med Sigmund-Schuckert Gymnasium i Nürnberg (Bayern), og i Frankrig samarbejder vi med Lycée Costebelle i Hyères (Provence).

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Studieretningerne sigter mod lange samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser på universiteterne og CBS samt en bred vifte af mellemlange uddannelser.

“Jeg er selv blevet meget samfundsbevidst på de to år, jeg har haft samfundsfag på A-niveau.”

Adam, Oskar og Marcus

Debatcafé

Fire gange om året kan du deltage i GHG’s debatcafé og diskutere aktuelle emner med politikere og andre samfundsdebattører.

Akademiet for talentfulde unge

Hvert år sender gymnasiet elever til Akademiet for Talentfulde Unge. Gennem Akademiet mødes du med elever fra andre gymnasier om forskellige fag på højt niveau inden for alle de forskellige fakulteter.

Du deltager i forelæsninger, camps og rejser. Formålet er at inspirere fagligt til en akademisk karriere. Du kan læse mere her

Forskerspirer

I programmet Forskerspirer kan du prøve kræfter med forskning på universitetsniveau. Du udvikler dit eget forskningsprojekt, får tilknyttet en forsker og deltager i en landsdækkende konkurrence.

Læs mere her

Masterclass

Masterclass-forløb er en del af GHG’s talenttilbud og henvender sig til interreserede og engagerede elever i 2. og 3. g. På forløbene undervises du af gymnasielærere med en særlig kompetence inden for det pågældende emne. Masterclass giver dig høj faglig viden både inden for samfunds- og naturvidenskab, og du modtager et diplom, som du kan tage med dig videre i dit uddannelsesforløb.

 

Ansøgningen om optagelse på en MasterClass skal være skriftlig og motiveret (max en side) og sendes elektronisk direkte til det udbydende gymnasium. Skriv ‘MasterClass’ i emnet.

Sidste frist for ansøgningen er den 4.  september kl. 12.

Læsevejledning

Hvis du af en eller anden grund har problemer med at få læst lektierne eller skrevet opgaverne, så er der på Gammel Hellerup Gymnasium mulighed for, at du kan få faglig støtte.

Et tilbud om støtte vil altid bygge på en individuel test af dine læse- og skrivefærdigheder. Du kan fx få hjælp til:

 • Hvordan bliver du en strategisk læser?
 • Hvordan øger du din læsehastighed?
 • Hvad kan du gøre, hvis du har svært ved at få en tekst til at hænge sammen?
 • Hvordan kan du arbejde med fagbegreber og nye ord?
 • Hvordan skal man læse fagtekster og forbedre sin noteteknik?
Du kan også altid kontakte din læsevejleder, hvis du oplever, at du har svært ved at overskue lektielæsningen, fx den daglige lektielæsning, afleveringer eller større skriftlige opgaver. Her kan det være en god idé at aftale et møde med læsevejlederen, som kan hjælpe dig med at strukturere dine opgaver og give metoder til, hvordan du evt. kan træne skriveteknik, opgaveskrivning og tegnsætning.
 • Der er tilknyttet en læsevejleder til hver klasse
 • Vi giver også individuelle eller evt. gruppekurser i hurtiglæsning, faglig læsning og hjælp til tosprogede.
 • Vi tilbyder også kurser til de elever, der gerne vil opnå bedre resultater i de skriftlige fag eller i de større skriftlige opgaver som fx DHO, SRO og SRP. Du kan blive trænet i skriveteknikker, opgaveskrivning og tegnsætning.
Kontakt din læsevejleder, hvis du synes, at du har brug for en snak om dine skrive- og læsefærdigheder. Så finder vi i samarbejde den bedste måde, vi kan hjælpe dig på.

GHG’s to læsevejledere er:

 

Studievejledning

GHG har fire studievejledere, som har fokus på at vejlede og støtte dig som elev. Studievejlederne kan hjælpe med alt fra problemer med for meget fravær til faglige og personlige problemer. Du bliver tilknyttet en studievejleder, du altid kan henvende dig til.

De fire studievejledere er:

 • Jane Brix Bech
 • Dorthe Mondrup
 • Jes Bygballe Hansen
 • Anne Krabbe

Hvem er din studievejleder?

Studievejledere Træffetid Klasser
 

Dorthe Mondrup (DM)

Mobiltlf.: 61 26 57 52

Email: dm@ghg.dk

 

Mandag 2. modul

Onsdag 3. modul

Torsdag 2. modul

1e, 1k, 1w

2e, 2k, 2w

3e, 3m, 3u, 3w

Jane Brix Bech (JB)

Mobiltlf. 42 57 00 81

Email: jb@ghg.dk

 

Tirsdag 3. modul

Onsdag 3. modul

Torsdag 3. modul

1f, 1i, 1z

2f, 2h, 2z

3d, 3f, 3h,

Jes Bygballe (JE)

Mobiltlf.: 51 20 14 66

Email: je@ghg.dk

 

Tirsdag 2. modul

Onsdag 2. modul

Fredag 2. modul

1a, 1n, 1x

2a, 2n, 2x

3i, 3k, 3x

Anne Krabbe (AK)

Mobiltlf.: 61 71 90 73

Email: ak@ghg.dk

Tirsdag 3. modul

Onsdag 2. modul (lige uger)

3. modul (ulige uger)

Fredag 3. modul

 

g1, g2, g4

 

2m, 2u, 2y

 

3b, 3y, 3z

 

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?