I studieretningen Samfund og Matematik – Unesco dykker du ned i en bred vifte af danske og internationale samfundsforhold. I samfundsfag får du større forståelse for de kræfter, nationalt, regionalt og globalt, der påvirker samfundsudviklingen. Undervisningen omhandler politik, sociologi og økonomi tematiseret afhængigt af den aktuelle udvikling i samfundet. Typiske temaer kunne være velfærdsstatens fremtid, økonomiske kriser, bæredygtig byudvikling, kriminalitet eller levevilkår i senmoderniteten. På studieretningerne kommer du på mange ekskursioner bl.a. til Nationalbanken, Folketinget og Ungdommens Folkemøde. Du kommer også til at deltage i Samfunds Cup, hvor der skal findes innovative løsninger på et samfundsproblem i en landsdækkende konkurrence.

Vælger du en samfundsfaglig studieretning med matematik A, lægges der op til et samarbejde om eksempelvis statistik, vælgeradfærd, valgsystemer eller økonomiske modeller. Du vil blive præsenteret for en del tværfaglige projekter, hvor matematik er nødvendig for at kunne belyse emner med andre metoder. F.eks. kan indsamlede data beregnes i statistiske modeller. Differentialregning og matematiske modeller spiller også en væsentlig rolle i forståelsen af samfundsfaglige forhold, og matematik giver dig en forståelse af, hvordan samfundet sætter rammerne for individets og virksomheders handlemuligheder.

UNESCO-KLASSER
At gå i en UNESCO-KLASSE betyder, at man retter dele af undervisningen mod UNESCO’S værdier og kommer på en længere rejse i 2.g til et UNESCO-rejsemål.
Rejsemålene for kommende Unesco-klasser kunne eksempelvis være et højskoleophold i Zanzibar eller en rejse til USA.
Disse rejser vil typisk have en varighed på 10-14 dage og koste 8.000-15.000 kr.

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?