SPROG, KULTUR og klima – UNESCO og naturgeografi

I studieretningen Sprog, Kultur og Klima – Unesco og Naturgeografi dykker du ned i en bred vifte af danske og internationale samfundsforhold.

I samfundsfag får du større forståelse for de kræfter, nationalt, regionalt og globalt, der påvirker samfundsudviklingen. Undervisningen omhandler politik, sociologi og økonomi tematiseret afhængigt af den aktuelle udvikling i samfundet. Typiske temaer kunne være velfærdsstatens fremtid, økonomiske kriser, bæredygtig byudvikling, kriminalitet eller levevilkår i senmoderniteten. På studieretningerne kommer du på mange ekskursioner bl.a. til Nationalbanken, Folketinget og Ungdommens Folkemøde. Du kommer også til at deltage i Samfunds Cup, hvor der skal findes innovative løsninger på et samfundsproblem i en landsdækkende konkurrence.

Med Engelsk A som studieretningsfag, lægges der op til et samarbejde om eksempelvis amerikanske eller engelske samfundsforhold, om politisk retorik og samfundsdiskurser. Undervisningen vil f.eks. fokusere på emner som samfundsstrukturen i de forskellige lande, EU og globalisering. I studieretningen kommer du løbende til at arbejde med helt aktuelle problemstillinger.

I studieretningen vil naturgeografien tilbyde et dybere engagement i og forståelse af bæredygtig udvikling og klimaforandringer. Naturgeografi kan eksempelvis samarbejde med samfundsfag og engelsk om at belyse klimaforandringer og dets konsekvenser, muligheder for at bekæmpe plastik i verdenshavene eller forståelse af,  hvorfor der opstår sult i visse dele af verden, og hvordan det kan skabe politisk ustabilitet i berørte regioner.

UNESCO-KLASSER

UNESCO studieretningen arbejder med medborgerskab og med FNs mål for bæredygtig udvikling. At gå i en UNESCO-KLASSE betyder, at man retter dele af undervisningen mod UNESCO’S værdier og kommer på en længere rejse i 2.g til et UNESCO-rejsemål.

Rejsemålene for kommende Unesco-klasser kunne eksempelvis være et højskoleophold i Zanzibar eller en rejse til USA.

Disse rejser vil typisk have en varighed på 10-14 dage og koste 8.000-15.000 kr.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Studieretningerne sigter mod lange samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser på universiteterne og CBS samt en bred vifte af mellemlange uddannelser.

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?