SPROG OG KULTUR – UNESCO og naturgeografi

På denne studieretning er der mulighed for at vælge Sprog og Kultur – Unesco og gå i en af GHG’s internationale klasser.

I studieretningen Sprog og Kultur – Unesco dykker du ned i en bred vifte af danske og internationale samfundsforhold. I samfundsfag får du større forståelse for de kræfter, nationalt, regionalt og globalt, der påvirker samfundsudviklingen. Undervisningen omhandler politik, sociologi og økonomi tematiseret afhængigt af den aktuelle udvikling i samfundet. Typiske temaer kunne være velfærdsstatens fremtid, økonomiske kriser, bæredygtig byudvikling, kriminalitet eller levevilkår i senmoderniteten. På studieretningerne kommer du på mange ekskursioner bl.a. til Nationalbanken, Folketinget og Ungdommens Folkemøde. Du kommer også til at deltage i Samfunds Cup, hvor der skal findes innovative løsninger på et samfundsproblem i en landsdækkende konkurrence.

Med Engelsk A som studieretningsfag, lægges der op til et samarbejde om eksempelvis amerikanske eller engelske samfundsforhold, om politisk retorik og samfundsdiskurser. Undervisningen vil f.eks. fokusere på emner som samfundsstrukturen i de forskellige lande, EU og globalisering. Sociologien byder på emner som f.eks. kriminalitet og hooliganisme. I studieretningen kommer du løbende til at arbejde med helt aktuelle problemstillinger såsom det kommende amerikanske valg.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Studieretningerne sigter mod lange samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser på universiteterne og CBS samt en bred vifte af mellemlange uddannelser.

UNESCO-KLASSER

At gå i en UNESCO-KLASSE betyder, at man retter dele af undervisningen mod UNESCO’S værdier og kommer på en længere rejse i 2.g til et UNESCO-rejsemål.

Rejsemålene for kommende Unesco-klasser kunne eksempelvis være et højskoleophold i Zanzibar eller en rejse til USA.

Disse rejser vil typisk have en varighed på 10-14 dage og koste 8.000-15.000 kr.

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?