Gammel Hellerup Gymnasium er nu certificeret i Science og Talent. Certificeringen tildeles gymnasier med et stærkt fokus på talentudvikling, og som lever op til Science Talenters vision.

På Gammel Hellerup Gymnasium arbejdes der målrettet med talentaktiviteter for at skabe de bedst mulige rammer for at støtte og inspirere eleverne til at udvikle deres talenter og faglighed. Gennem flere år har GHG bl.a. sendt elever på science camps på Mærsk Mc-Kinney Møller Videnscenter i Sorø. Derudover er der en lang række andre talentaktiviteter på skolen som eksempelvis ’Akademiet for Talentfulde Unge’, Forskerspirer, Intermat m.v.

I år førte arbejdet dermed til et Certifikat i Science og Talent. Et gymnasium med certificering har:

 • Talentaktiviteter i naturvidenskab
 • Elever, der deltager i nationale konkurrencer
 • Elever, der deltager i nationale events
 • Elever, der deltager i forløb hos Science Talenter
 • Naturvidenskabelige talentforløb med lokale grundskoler
 • Samarbejde med videregående naturvidenskabelige uddannelser
 • Samarbejde med virksomheder, hvor naturvidenskaben er i fokus
 • En opdateret talentstrategi, som er godkendt af Science Talenter
 • Elever der skriver SRP/3.årsopgave/større skriftlige opgaver i samarbejde med virksomheder, universiteter eller Science Talenter

Et gymnasium med certificering sikrer som minimum i sin talentstrategi at:

 • Have mindst en uddannet talentvejleder tilknyttet gymnasiets talenttilbud
 • Alle lærere er bevidste om gymnasiets talentstrategi
 • Alle elever kender til gymnasiets talenttilbud
 • Der stadig arbejdes med udviklingen af den naturvidenskabelige didaktiske praksis
 • Alle naturvidenskabelige elever møder naturvidenskabelige rollemodeller hvert år
 • Alle elever får inspiration til en fremtid med naturvidenskab
 • Der skabes en kultur på gymnasiet, hvor det er cool at være klog

Med certificeringen får gymnasiet yderligere fordelene af Science Talenters Gymnasienetværk, som er:

 • Fortrinsret til at deltage i camps og forløb hos Science Talenter
 • Fortrinsret til at deltage i Science Talenters eksternt finansierede projekter
 • ·En årlig gratis kursuseftermiddag på gymnasiet
 • En friplads på ScienceTalenters årlige konference i december
 • Vejledning af op til 2 talentfulde elever i forbindelse med SRP
 • Invitation til at deltage i en årlig netværksdag for talentkoordinatorer
 • Invitation til den årlige talentdag
 • Invitation til internationale sciencecamps
 • Rådgivning i forbindelse med opstart og gennemførsel af science- og talentprojekter