De første tre måneder af din tid på GHG består af et grundforløb. Grundforløbet har fokus på, at du skal falde godt til på GHG, få et socialt netværk og nye venner. I grundførløbet bliver du også klædt fagligt på til at vælge den rigtige studieretning, og så begynder undervisningen i nogle af fagene.

I de tre måneder går du i en grundforløbsklasse, og vores erfaring er, at klassen er med til at give dig et godt social netværk på GHG resten af din gymnasietid. I din grundforløbsklasse får du bl.a. en ‘gymnasiemakker’ og kommer med i en 6-mandsgruppe, hvor I både støtter hinanden socialt og fagligt. Du kommer også til at møde studievejlederne.

Foreløbig oversigt over grundforløbet 2018

Uge 33
Tre introdage med faglige og sociale aktiviteter. Du får din gymnasiemakker og kommer I en social 6-mandsgruppe.

Uge 34
Almindelig undervisning begynder.

Uge 36
Valg af tre studieretninger, du gerne vil høre nærmere om. Evalueringssamtale 1 med din kontaktlærer.

Uge 38
Studieretningsdag 1.

Uge 39
Studieretningsdag 2 og 3.

Uge 40
Orienteringsmøde for forældre om valg af studieretning. Evalueringssamtale 2 med din kontaktlærer.

Uge 41
Endeligt valg af studieretning.

Uge 46
Start i studieretningsklasse.

Uge 46 og 47
Introture for studieretningsklasser

Velkommen til nye elever

GHG er et stort gymnasium med over 1000 elever. Vi kan derfor tilbyde en bred vifte af studieretninger og valgfag, hvor du sikkert kan finde det, du interesserer dig for.
Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter.

Faglighed

Vi er glade for vores ry som et gymnasium, der sætter fagligheden i centrum. Et udviklende læringsmiljø, som gennem faglig fordybelse skal løfte dig bedst muligt.

Fællesskab

Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter. ”På den måde er skolen også mere end bare et sted, man studerer, men et sted, hvor man udvikler sine egne interesser, møder nye mennesker, og eksperimenterer med, hvad man kan og vil”, som nogle af vores elever har skrevet.

Mangfoldighed

Det tredje ben i vores værdigrundlag er mangfoldighed. For os betyder det en åbenhed, der fremmer nysgerrighed, tolerance og gensidig respekt.

Disse tre værdier er kendetegnende for vores skole og noget, vi tager alvorligt. Det er værdier, som du kan blive en del af, hvis du vælger GHG.

Introforløb

Det er en stor oplevelse at begynde i gymnasiet, og på GHG gør vi meget for, at du som ny 1.g’er får en positiv og god start på gymnasielivet.

Når du begynder i 1.g, byder de første dage på et introduktionsforløb, hvor der er arrangeret både faglige og sociale aktiviteter.

I introforløbet vil der være fokus på en tryg skolestart, at skabe en god klassekultur, et stærkt fællesskab og sociale aktiviteter både i den enkelte klasse og på tværs af klasserne.
På dagene vil du møde nogle af skolens lærere og studievejlederne, der altid er parate med støtte og gode råd. Et hold af ældre elever står klar for at vise dig rundt på skolen og hjælpe med at få rystet dig godt sammen med dine nye kammerater. De kan alle selv huske, hvordan det er at være helt ny elev og har meldt sig frivilligt for at hjælpe med, at alle nye får en god start.

Programmet består bl.a. af følgende:

 • Forskellige sociale aktiviteter med lege og idrætsaktiviteter
 • Faglige aktiviteter, hvor du kommer til at møde nogle af dine lærere
 • Møde med skolens studievejledere

BLIV RYSTET SAMMEN MED DIN KLASSE

Når du har valgt din studieretning og begynder i din studieretningsklasse, er der yderligere to introdage i november. Her vil fokus igen være på at ryste jer godt sammen, samarbejde i studieretningen, god klasserumskultur samt studieteknik.

Studievalg

Kontakt studievalgsvejlederen hvis du

 • Er du i tvivl om, hvad du gerne vil efter gymnasiet?
 • Har du spørgsmål til valg af videregående uddannelse?
 • Har du en funktionsnedsættelse, der har betydning for dit studievalg?
 • Har du spørgsmål til ansøgning og optagelse?

 

Jesper Mørck fra Studievalg vejleder om uddannelse og karriere efter gymnasiet. Jesper har både kollektiv vejledning i klasserne og individuelle samtaler.

Du kan se, hvornår Jesper er på skolen og booke en tid til en samtale her http://studievalg.dk/book/?center=3&skole_id=224

Du er altid velkommen til at skrive en mail, hvis du har spørgsmål. Skriv til Jesper på jemr@studievalg.dk

Vidergående uddannelser

 • Studentum.dk Information om ansøgningskrav, studieforløb, eksamen, studiemiljø, udgifter, boligmuligheder mm.
 • Uddannelsesguiden.dk Information om uddannelser, arbejde og meget mere.
 • Finduddannelse.dk Søgetjeneste for efteruddannelse og kompetenceudvikling.

 

Studievejledning

GHG har fire studievejledere, som har fokus på at vejlede og støtte dig som elev. Studievejlederne kan hjælpe med alt fra problemer med for meget fravær til faglige og personlige problemer. Du bliver tilknyttet en studievejleder, du altid kan henvende dig til.

De fire studievejledere er:

 • Jane Brix Bech
 • Dorthe Mondrup
 • Jes Bygballe Hansen
 • Anne Krabbe

Hvem er din studievejleder?

Studievejledere Træffetid Klasser
 

Dorthe Mondrup (DM)

Mobiltlf.: 61 26 57 52

Email: dm@ghg.dk

 

Mandag 2. modul

Onsdag 3. modul

Torsdag 2. modul

1e, 1k, 1w

2e, 2k, 2w

3e, 3m, 3u, 3w

Jane Brix Bech (JB)

Mobiltlf. 42 57 00 81

Email: jb@ghg.dk

 

Tirsdag 3. modul

Onsdag 3. modul

Torsdag 3. modul

1f, 1i, 1z

2f, 2h, 2z

3d, 3f, 3h,

Jes Bygballe (JE)

Mobiltlf.: 51 20 14 66

Email: je@ghg.dk

 

Tirsdag 2. modul

Onsdag 2. modul

Fredag 2. modul

1a, 1n, 1x

2a, 2n, 2x

3i, 3k, 3x

Anne Krabbe (AK)

Mobiltlf.: 61 71 90 73

Email: ak@ghg.dk

Tirsdag 3. modul

Onsdag 2. modul (lige uger)

3. modul (ulige uger)

Fredag 3. modul

 

g1, g2, g4

 

2m, 2u, 2y

 

3b, 3y, 3z

 

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?

Hvor langt har du til ghg?