Grundforløbet varer tre måneder og begynder lige efter introdagene. Formålet med grundforløbet er, at du skal blive fagligt afklaret og godt rustet til at træffe dit valg af studieretning.

I grundforløbet vil du blive undervist i en række fag, lære deres arbejdsmetoder og få et indtryk af det faglige niveau. Fagene i grundforløbet på GHG er dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, kunstnerisk fag, 2. fremmedsprog og idræt. Du bliver også præsenteret for nogle af studieretningsfagene.

Du skal vælge tre studieretninger, som du ønsker at blive præsenteret nærmere for på tre studieretningsdage. Dermed bliver du klædt godt på til at vælge den rigtige studieretning og få et indtryk af de forskellige retninger, der interesserer dig.

Grundforløbet har også fokus på, at du skal falde godt til på GHG, få et socialt netværk og nye venner. I din grundforløbsklasse får du en ‘gymnasiemakker’ og kommer med i forskellige grupper, hvor I støtter hinanden både socialt og fagligt. Du kommer også til at tale med din studievejleder.

Efter grundforløbet begynder studieretningsforløbet, som varer resten af din gymnasietid. Det betyder, at du efter grundforløbet skifter over til din nye studieretningsklasse, som du lærer bedre at kende på en introtur i starten af forløbet.

Foreløbig Oversigt over grundforløbet

Uge 33

Introdage med faglige og sociale aktiviteter. Du får en gymnasiemakker og kommer i en social 6-mandsgruppe. Fredag begynder almindelig undervisning.

Uge 35

Valg af tre studieretninger, du gerne vil høre mere om. Evalueringssamtale 1 med din kontaktlærer.

Uge 37

Studieretningsdag 1.

Uge 38

Studieretningsdag 2 og 3.

Uge 39

Orienteringsmøde for forældre om valg af studieretning.

Uge 40

Evalueringssamtale 2 med din kontaktlærer. Endeligt valg af studieretning.

Uge 46

Start i studieretningsklasse

Velkommen til nye elever

GHG er et stort gymnasium med over 1000 elever. Vi kan derfor tilbyde en bred vifte af studieretninger og valgfag, hvor du sikkert kan finde det, du interesserer dig for.
Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter.

Faglighed

Vi er glade for vores ry som et gymnasium, der sætter fagligheden i centrum. Et udviklende læringsmiljø, som gennem faglig fordybelse skal løfte dig bedst muligt.

Fællesskab

Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter. ”På den måde er skolen også mere end bare et sted, man studerer, men et sted, hvor man udvikler sine egne interesser, møder nye mennesker, og eksperimenterer med, hvad man kan og vil”, som nogle af vores elever har skrevet.

Mangfoldighed

Det tredje ben i vores værdigrundlag er mangfoldighed. For os betyder det en åbenhed, der fremmer nysgerrighed, tolerance og gensidig respekt.

Disse tre værdier er kendetegnende for vores skole og noget, vi tager alvorligt. Det er værdier, som du kan blive en del af, hvis du vælger GHG.

Introforløb

Det er en stor oplevelse at begynde i gymnasiet, og på GHG gør vi meget for, at du som ny 1.g’er får en positiv og god start på gymnasielivet.

Når du begynder i 1.g, byder de første dage på et introduktionsforløb, hvor der er arrangeret både faglige og sociale aktiviteter.

I introforløbet vil der være fokus på en tryg skolestart, at skabe en god klassekultur, et stærkt fællesskab og sociale aktiviteter både i den enkelte klasse og på tværs af klasserne.
På dagene vil du møde nogle af skolens lærere og studievejlederne, der altid er parate med støtte og gode råd. Et hold af ældre elever står klar for at vise dig rundt på skolen og hjælpe med at få rystet dig godt sammen med dine nye kammerater. De kan alle selv huske, hvordan det er at være helt ny elev og har meldt sig frivilligt for at hjælpe med, at alle nye får en god start.

Programmet består bl.a. af følgende:

 • Forskellige sociale aktiviteter med lege og idrætsaktiviteter
 • Faglige aktiviteter, hvor du kommer til at møde nogle af dine lærere
 • Møde med skolens studievejledere

BLIV RYSTET SAMMEN MED DIN KLASSE

Når du har valgt din studieretning og begynder i din studieretningsklasse, er der yderligere to introdage i november. Her vil fokus igen være på at ryste jer godt sammen, samarbejde i studieretningen, god klasserumskultur samt studieteknik.
Studievalg

Kontakt studievalgsvejlederen hvis du

 • Er du i tvivl om, hvad du gerne vil efter gymnasiet?
 • Har du spørgsmål til valg af videregående uddannelse?
 • Har du en funktionsnedsættelse, der har betydning for dit studievalg?
 • Har du spørgsmål til ansøgning og optagelse?

 

Lise Jul Jacobsen fra Studievalg vejleder om uddannelse og karriere efter gymnasiet. Lise har både kollektiv vejledning i klasserne og individuelle samtaler.

Du kan se, hvornår Jesper er på skolen og booke en tid til en samtale her http://studievalg.dk/book/?center=3&skole_id=224

Du er altid velkommen til at skrive en mail, hvis du har spørgsmål. Skriv til Jesper på lijj@studievalg.dk

Vidergående uddannelser

 • Studentum.dk Information om ansøgningskrav, studieforløb, eksamen, studiemiljø, udgifter, boligmuligheder mm.
 • Uddannelsesguiden.dk Information om uddannelser, arbejde og meget mere.
 • Finduddannelse.dk Søgetjeneste for efteruddannelse og kompetenceudvikling.

 

Studievejledning

GHG har fire studievejledere, som har fokus på at vejlede og støtte dig som elev. Studievejlederne kan hjælpe med alt fra problemer med for meget fravær til faglige og personlige problemer. Du bliver tilknyttet en studievejleder, du altid kan henvende dig til.

De fire studievejledere er:

 • Jane Brix Bech
 • Kristina Kring Jensen
 • Jes Bygballe Hansen
 • Anne Krabbe

Hvem er din studievejleder?

Studievejledere Træffetid Klasser/Læsevejleder
Kristina Kring (KKJ)

Mobiltlf.: 61 66 66 73

Email: KKJ@ghg.dk

Mandag 2. modul

Onsdag 3. modul

Torsdag 2. modul

1e/ ML    1m/ML    1w/ML

2e/CB    2s/Ml    2w/ML

3e/CB    3s/ML    3w/ML

Jane Brix Bech (JB)

Mobiltlf. 42 57 00 81

Email: jb@ghg.dk

Tirsdag 3. modul

Onsdag 2. modul

Fredag 3. modul

1f/CB    1i/CB    1z/CB

2f/CB    2i/CB    2z/CB

3f/CB    3i/CB    3z/CB

Jes Bygballe (JE)

Mobiltlf.: 51 20 14 66

Email: je@ghg.dk

Mandag 2. modul

Tirsdag 2. modul

Onsdag 2. modul

1h/CB    1k/CB   1×2/CB

2h/ML    2k/ML    2x/CB

3y/ML    3m/ML    3x/CB

Anne Krabbe (AK)

Mobiltlf.: 61 71 90 73

Email: ak@ghg.dk

Tirsdag 2. modul

Onsdag 2. modul

Fredag 2. modul

1d/ ML    1n/ML    1u/ML

2m/ML   2n/CB    2u/ML

3d/ML    3n/CB   3u/ML

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1. modul Konference
2. modul KKJ JE JB og JE KKJ og JE AK
3. modul AK AK og JB KKJ JB
4. modul