På Gammel Hellerup Gymnasium glæder vi os til at byde en masse nye 1.g’ere velkommen i 2021

Vi har stor erfaring med at give vores nye elever en god start og få rystet dem godt sammen. Du kan se en lille hilsen fra tutorerne fra sidste år her og læse om den første tid og grundforløbet via øverste knap her til højre og nederes på denne side.

Kommer jeg ind på GHG?

Vi har fået flere spørgsmål vedr. afstand og muligheden for optagelse på GHG. Ingen gymnasier kan garantere optagelse, da det altid afhænger af antallet af ansøgere på det enkelte gymnasium. For to år siden optog vi alle 1. prioritetsansøgere, og sidste år kunne vi ikke optage alle, men måtte oprette en venteliste.

Det svinger fra år til år, og du vil modtage en besked om hvorvidt du tilbydes  foreløbig optagelse den 29. april 2021 (vi kan først endeligt bekræfte, om du kan optages eller ej, når vi har modtaget din sidste parathedsvurdering og dine karakterer fra sommereksamen i slutningen af juni).

Hvis du ikke bliver tilbudt en foreløbig plads i første omgang, har du mulighed for at blive skrevet på en venteliste og evt. blive optaget inden sommerferien eller efter grundforløbet. Hvis det bliver relevant for dig at skrive dig på vores venteliste, kan du fra 29. april finde et link her på siden til den blanket, som vi beder dig udfylde.

Vigtige datoer for OPTAGELSe OG VALG AF STUDIERETNING 2021

I hele optagelsesprocessen til gymnasiet er der nogle vigtige datoer. 

Senest 1. marts 2021

Du skal have søgt om optagelse til gymnasiet gennem optagelse.dk. Her skal du også vælge et kunstnerisk fag, der på GHG enten er dramatik, billedkunst eller musik samt et 2. fremmedsprog, der enten er tysk, fransk eller spansk.

19. marts

Du får en kvitteringsskrivelse fra GHG, hvis du har søgt om optagelse hos os.

28. april

Optagelsesprøve for ansøgere fra prøvefri skoler samt ansøgere, der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning.

29. april

Du får besked fra GHG, hvis du har fået reserveret en plads hos os.

11. juni, 28. juni og 3. august

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, indkalder vi til en skriftlig optagelsesprøve. Prøven består af enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/ kemi. Du får særskilt besked fra os.

21. juni

Vi holder møde for nye elever og forældre.

Juni/juli

Endelig besked om optagelse, når folkeskolernes afgangsprøver er afholdt, og resultatet foreligger.

10.-11. august

Introduktionsforløb for nye elever.

12. august – 3. november

I grundforløbet får du en nærmere introduktion til de studie-retninger, der interesserer dig mest. Her får du også mulighed for at tale med lærere og studievejledere, inden du træffer dit endelige valg af studieretning.

4.-5. november

Introforløb og start i studieretningsklasse

Du kan læse mere om optagelsesreglerne her (UddannelsesGuiden/Adgangskrav 2020)

Uddannelsesparathed

Du skal være vurderet uddannelsesparat (UPV) for at blive optaget i gymnasiet. UPV’en er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre gymnasiet. Parathedsvurderingen foretages i 8., 9. klasse og evt. 10. klasse.

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat eller ikke bekræfter din parathedsvurdering ved folkeskolens afgangsprøver (min. 3,0), kan du komme til en skriftlig optagelsesprøve. Prøven består af enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Du får særskilt besked fra os.

Du kan læse mere om optagelseskravene her og på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Vi vil opdaterer siden løbende som vi får datoer fra Undervisningsministeriet.

OPTAGELSE I 1.G I 2021/22

Vi har i øjeblikket ikke ledige pladser i 1g, men hvis du ønsker at stå på venteliste til en plads på Gammel Hellerup Gymnasium i skoleåret 21/22, kan du skrive dig op HER 

Når du har udfyldt og sendt formularen, er du oprettet på vores venteliste. Vi kan desværre ikke oplyse, om vi kommer til at kunne tilbyde dig en plads eller hvor lang tid, der evt. vil gå, men vi kontakter dig og dine forældre, hvis det bliver muligt at tilbyde dig en plads. Hvis du ikke har hørt fra os til august, er det vigtigt, at du starter på det gymnasium, hvor du er tilbudt plads, da vi ellers ikke vil kunne optage dig på et senere tidspunkt. Du er velkommen til at kontakte skolen på tlf 4511 5151, hvis du har spørgsmål til ventelisten.

OPTAGELSE I 2.G OG 3.G I 2021/22

Hvis du ønsker at søge om optagelse på Gammel Hellerup Gymnasium i 2.g eller 3.g i skoleåret 21/22, skal du ansøge HER

Når du har oprettet ansøgningen, skal du fremsende dokumentation på karakterer og fravær i dit nuværende skoleår til os. Oplysningerne skal du sende pr mail til sikkermail@ghg.dk. Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt, og hvis det bliver muligt for os at tilbyde dig en plads, giver vi dig en tilbagemelding og en indkaldelse til en samtale med vicerektor Janni la Cour, som vil gennemgå det videre forløb med dig. Du er velkommen til at tage dine forældre eller en af dem med til samtalen.

 

“Der er bare højt til loftet her”

Magnus, 2.y

Introforløb

Det er en stor oplevelse at begynde i gymnasiet, og på GHG gør vi meget for, at du som ny 1.g’er får en positiv og god start på gymnasielivet.

Når du begynder i 1.g, byder de første dage på et introduktionsforløb, hvor der er arrangeret både faglige og sociale aktiviteter.

I introforløbet vil der være fokus på en tryg skolestart, at skabe en god klassekultur, et stærkt fællesskab og sociale aktiviteter både i den enkelte klasse og på tværs af klasserne.
På dagene vil du møde nogle af skolens lærere og studievejlederne, der altid er parate med støtte og gode råd. Et hold af ældre elever står klar for at vise dig rundt på skolen og hjælpe med at få rystet dig godt sammen med dine nye kammerater. De kan alle selv huske, hvordan det er at være helt ny elev og har meldt sig frivilligt for at hjælpe med, at alle nye får en god start.

Programmet består bl.a. af følgende:

  • Forskellige sociale aktiviteter med lege og idrætsaktiviteter
  • Faglige aktiviteter, hvor du kommer til at møde nogle af dine lærere
  • Møde med skolens studievejledere

BLIV RYSTET SAMMEN MED DIN KLASSE

Når du har valgt din studieretning og begynder i din studieretningsklasse, er der yderligere to introdage i november. Her vil fokus igen være på at ryste jer godt sammen, samarbejde i studieretningen, god klasserumskultur samt studieteknik.
Velkommen til nye elever

GHG er et stort gymnasium med over 1000 elever. Vi kan derfor tilbyde en bred vifte af studieretninger og valgfag, hvor du sikkert kan finde det, du interesserer dig for.
Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter.

Faglighed

Vi er glade for vores ry som et gymnasium, der sætter fagligheden i centrum. Et udviklende læringsmiljø, som gennem faglig fordybelse skal løfte dig bedst muligt.

Fællesskab

Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter. ”På den måde er skolen også mere end bare et sted, man studerer, men et sted, hvor man udvikler sine egne interesser, møder nye mennesker, og eksperimenterer med, hvad man kan og vil”, som nogle af vores elever har skrevet.

Mangfoldighed

Det tredje ben i vores værdigrundlag er mangfoldighed. For os betyder det en åbenhed, der fremmer nysgerrighed, tolerance og gensidig respekt.

Disse tre værdier er kendetegnende for vores skole og noget, vi tager alvorligt. Det er værdier, som du kan blive en del af, hvis du vælger GHG.

Grundforløb

De første tre måneder af din tid på GHG består af et grundforløb. Grundforløbet har fokus på, at du skal falde godt til på GHG, få et socialt netværk og nye venner. I grundførløbet bliver du også klædt fagligt på til at vælge den rigtige studieretning.

Læs mere om grundforløbet her

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?