OPTAGELSE PÅ GHG OG VALG AF STUDIERETNING 2019

I hele optagelsesprocessen til gymnasiet er der nogle vigtige datoer. Her kan du se tidsplanen for 2019:

Senest 1. marts 2019: Du skal søge om optagelse til gymnasiet gennem optagelse.dk. Her skal du også vælge et kunstnerisk fag, der på GHG enten er dramatik, billedkunst eller musik samt et 2. fremmedsprog, der enten er tysk, fransk eller spansk

12. marts: Du får et kvitteringsbrev fra GHG, hvis du har søgt om optagelse hos os

30. april: Du får besked fra GHG, hvis vi har reserveret en plads til dig

24juni: Vi holder møde for nye elever og forældre

14.-16. august: Introduktionsforløb for nye elever

19. august-8. november: Grundforløb

I grundforløbet får du en nærmere introduktion til de studieretninger, der interesserer dig mest. Her får du også mulighed for at tale med lærere og studievejledere, inden du træffer beslutning om valg af studieretning

11. november: Start på studieretningsforløb

Uddannelsesparathed

Du skal være vurderet uddannelsesparat (UPV) for at blive optaget i gymnasiet. UPV’en er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre gymnasiet. Parathedsvurderingen foretages i 8., 9. klasse og evt. 10. klasse.

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat eller ikke bekræfter din parathedsvurdering ved folkeskolens afgangsprøver (min. 3,0), kan du komme til en skriftlig optagelsesprøve. Prøven består af enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Du får særskilt besked fra os.

Der holdes følgende optagelsesprøver i 2019: 14. juni, start august, midt august (sygeprøve).

Du kan læse mere om optagelseskravene her og på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Er du garanteret en plads på GHG?

Der kan ikke gives et entydigt svar på, hvorvidt du er garanteret en plads på GHG. Optagelsen af nye elever afhænger af antallet af ansøgere kombineret med den afstand, du bor fra skolen. I sidste skoleår optog vi elever, der boede op til en radius på 6,8 km fra skolen*, og optog således elever både fra Kbh. Ø, N, NV og K, Frederiksberg samt Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Egedal kommune og selvfølgelig Gentofte.

*Radiussen kan ændre sig afhængig af antal ansøgere.

Hvis du ikke er kommet ind på Gammel Hellerup Gymnasium

Du har mulighed for at blive skrevet på venteliste til 1.g i skoleåret 2019/20, hvis du ikke er blevet optaget i første omgang. Vi vil efter 30. april lægge et link til ventelisten på vores hjemmeside.

Optagelse i 1.g i 2018/2019

Går du i 1.g på et andet gymnasium i skoleåret 2018/19, men ønsker at fortsætte din uddannelse på Gammel Hellerup Gymnasium, kan du blive skrevet på venteliste her. Du kan også sende en mail til uddannelseschef Benjamin Haahr Bach på bb@ghg.dk

Optagelse i 2.g og 3.g i 2018/19 

Går du i 2.g eller 3.g på et andet gymnasium i skoleåret 2018/2019, men ønsker at fortsætte din uddannelse på Gammel Hellerup Gymnasium, kan du blive skrevet på venteliste via nedenstående link.

Når du har udfyldt formularen, skal du via mail til adm@ghg.dk sende seneste standpunktskarakterer og fraværsopgørelse som vedhæftede pdf-filer. Vi kan først behandle din ansøgning om optagelse, når vi har modtaget alle oplysninger.

Du vil modtage en mail fra os med en kvittering for modtagelse samt vejledning om det videre forløb.

Hvis vi får mulighed for at optage dig, vil du og dine forældre blive indkaldt til en samtale med vicerektor Janni la Cour.

Link til venteliste

 

 

“Vi er jo sat i verden for at gøre eleverne så dygtige som overhovedet muligt”

Jørgen Rasmussen, Rektor

Kan jeg komme ind på GHG?

Kan jeg komme ind på GHG?

Hvert år får vi rigtig mange spørgsmål om, hvor tæt man skal bo på Gammel Hellerup Gymnasium for at have en chance for at komme ind.

 

Da afstandskriteriet regnes ud på baggrund af antal ansøgere, kan vi af gode grunde ikke besvare spørgsmålet på forhånd. Vi har dog de seneste år kunne optage elever inden for en relativt stor radius fra gymnasiet. Sidste år optog vi såleden elever med en afstand op til 6,8 km.

På kortet kan du se, hvor langt vores elever, der er optaget i 2018, kan bo fra skolen.

Åben kortet i google maps 

Introforløb

Det er en stor oplevelse at begynde i gymnasiet, og på GHG gør vi meget for, at du som ny 1.g’er får en positiv og god start på gymnasielivet.

Når du begynder i 1.g, byder de første dage på et introduktionsforløb, hvor der er arrangeret både faglige og sociale aktiviteter.

I introforløbet vil der være fokus på en tryg skolestart, at skabe en god klassekultur, et stærkt fællesskab og sociale aktiviteter både i den enkelte klasse og på tværs af klasserne.
På dagene vil du møde nogle af skolens lærere og studievejlederne, der altid er parate med støtte og gode råd. Et hold af ældre elever står klar for at vise dig rundt på skolen og hjælpe med at få rystet dig godt sammen med dine nye kammerater. De kan alle selv huske, hvordan det er at være helt ny elev og har meldt sig frivilligt for at hjælpe med, at alle nye får en god start.

Programmet består bl.a. af følgende:

  • Forskellige sociale aktiviteter med lege og idrætsaktiviteter
  • Faglige aktiviteter, hvor du kommer til at møde nogle af dine lærere
  • Møde med skolens studievejledere

BLIV RYSTET SAMMEN MED DIN KLASSE

Når du har valgt din studieretning og begynder i din studieretningsklasse, er der yderligere to introdage i november. Her vil fokus igen være på at ryste jer godt sammen, samarbejde i studieretningen, god klasserumskultur samt studieteknik.

Velkommen til nye elever

GHG er et stort gymnasium med over 1000 elever. Vi kan derfor tilbyde en bred vifte af studieretninger og valgfag, hvor du sikkert kan finde det, du interesserer dig for.
Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter.

Faglighed

Vi er glade for vores ry som et gymnasium, der sætter fagligheden i centrum. Et udviklende læringsmiljø, som gennem faglig fordybelse skal løfte dig bedst muligt.

Fællesskab

Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter. ”På den måde er skolen også mere end bare et sted, man studerer, men et sted, hvor man udvikler sine egne interesser, møder nye mennesker, og eksperimenterer med, hvad man kan og vil”, som nogle af vores elever har skrevet.

Mangfoldighed

Det tredje ben i vores værdigrundlag er mangfoldighed. For os betyder det en åbenhed, der fremmer nysgerrighed, tolerance og gensidig respekt.

Disse tre værdier er kendetegnende for vores skole og noget, vi tager alvorligt. Det er værdier, som du kan blive en del af, hvis du vælger GHG.

Grundforløb

De første tre måneder af din tid på GHG består af et grundforløb. Grundforløbet har fokus på, at du skal falde godt til på GHG, få et socialt netværk og nye venner. I grundførløbet bliver du også klædt fagligt på til at vælge den rigtige studieretning.

Læs mere om grundforløbet her

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?

Hvor langt har du til ghg?