I hele optagelsesprocessen er der nogle vigtige datoer. Den endelige tidsplan for 2018 foreligger endnu ikke, men nedenfor kan du se nogle foreløbige datoer med forbehold for ændringer:

  • Senest 1. marts 2018: Du skal søge om optagelse til gymnasiet gennem optagelse.dk. Her skal du også vælge et kunstnerisk fag, der på GHG enten er dramatik, billedkunst eller musik samt et 2. fremmedsprog, der enten er tysk, fransk eller spansk
  • 7. marts: Du får en kvitteringsskrivelse fra GHG, hvis du har søgt om optagelse hos os
  • 21. og 22. marts Vi holder UPV (uddannelsesparathedsvurderinger) for de ansøgere, der ikke er erklæret uddannelsesparate. Du får særskilt besked fra os.
  • 16. maj: Du får besked fra GHG, hvis du er blevet optaget hos os
  • 25. juni: Vi holder møde for nye elever og forældre
  • 15.-17. august: Introduktionsforløb for nye elever
  • 20. august – 9. november: Grundforløb

FORÆLDREMØDE 25. Juni 2018

Den 25. juni kl. 17-18.30 er der forældremøde for alle kommende 1.g’ere og deres forældre. Tilmelding her

UPV og optagelsesprøve

I Grundforløbet får du en nærmere introduktion til de studieretninger, der interesserer dig mest. Her får du også mulighed for at tale nærmere med lærere og studievejledere, inden du træffer beslutning om valg af studieretning
12. november: Start på studieretningsforløb

Onsdag den 21. marts og torsdag den 22. marts 2018 afholder Gammel Hellerup Gymnasium optagelsesprøve og uddannelsesparathedsprøve (UPV). Nedenfor kan du hente en oversigt over de fag og færdigheder, du bliver prøvet i ved hhv. UPV og optagelsesprøve. Du får et samlet skriftligt svar fra skolen i dagene efter prøven.

UPV og Optagelsesprøve 2018

Hvis du ikke er kommet ind på Gammel Hellerup Gymnasium

Du har mulighed for at blive skrevet på venteliste til 1g, hvis du ikke er blevet optaget i første omgang.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du begynder på det gymnasium/den ungdomsuddannelse, du er optaget på, hvis du ønsker optagelse på GHG. Du skal være studieaktiv – det vil sige gå til prøver/eksamen, ikke have for meget fravær og aflevere dine opgaver.

Hvis du er kommende 1.g-elev og gerne vil skrives på venteliste til 1.g i skoleåret 2018-19, kan du skrive dig på venteliste her

OPTAGELSE I 2.G OG 3.G

Går du i 1.g eller 2.g på et andet gymnasium i skoleåret 2017-2018, men ønsker at fortsætte din uddannelse på Gammel Hellerup Gymnasium, skal du sende en ansøgning om optagelse via nedenstående optagelsesformular. 

Når du har afsendt din ansøgning, skal du via mail til adm@ghg.dk sende seneste standpunktskarakterer og fraværsopgørelse som vedhæftede pdf-filer. Vi kan først behandle din ansøgning om optagelse, når vi har modtaget alle oplysninger.

Du vil modtage en mail fra os med en kvittering for modtagelse af ansøgningen samt vejledning om det videre forløb.

Hvis vi får mulighed for at optage dig, vil du og dine forældre blive indkaldt til en samtale med vicerektor Janni la Cour i maj eller juni måned.

Link til ansøgningsformularen

 

“Vi er jo sat i verden for at gøre eleverne så dygtige som overhovedet muligt”

Jørgen Rasmussen, Rektor

Introforløb

Det er en stor oplevelse at begynde i gymnasiet, og på GHG gør vi meget for, at du som ny 1.g’er får en positiv og god start på gymnasielivet.

Når du begynder i 1.g, byder de første dage på et introduktionsforløb, hvor der er arrangeret både faglige og sociale aktiviteter.

I introforløbet vil der være fokus på en tryg skolestart, at skabe en god klassekultur, et stærkt fællesskab og sociale aktiviteter både i den enkelte klasse og på tværs af klasserne.
På dagene vil du møde nogle af skolens lærere og studievejlederne, der altid er parate med støtte og gode råd. Et hold af ældre elever står klar for at vise dig rundt på skolen og hjælpe med at få rystet dig godt sammen med dine nye kammerater. De kan alle selv huske, hvordan det er at være helt ny elev og har meldt sig frivilligt for at hjælpe med, at alle nye får en god start.

Programmet består bl.a. af følgende:

  • Forskellige sociale aktiviteter med lege og idrætsaktiviteter
  • Faglige aktiviteter, hvor du kommer til at møde nogle af dine lærere
  • Møde med skolens studievejledere

BLIV RYSTET SAMMEN MED DIN KLASSE

Når du har valgt din studieretning og begynder i din studieretningsklasse, er der yderligere to introdage i november. Her vil fokus igen være på at ryste jer godt sammen, samarbejde i studieretningen, god klasserumskultur samt studieteknik.

Velkommen til nye elever

GHG er et stort gymnasium med over 1000 elever. Vi kan derfor tilbyde en bred vifte af studieretninger og valgfag, hvor du sikkert kan finde det, du interesserer dig for.
Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter.

Faglighed

Vi er glade for vores ry som et gymnasium, der sætter fagligheden i centrum. Et udviklende læringsmiljø, som gennem faglig fordybelse skal løfte dig bedst muligt.

Fællesskab

Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter. ”På den måde er skolen også mere end bare et sted, man studerer, men et sted, hvor man udvikler sine egne interesser, møder nye mennesker, og eksperimenterer med, hvad man kan og vil”, som nogle af vores elever har skrevet.

Mangfoldighed

Det tredje ben i vores værdigrundlag er mangfoldighed. For os betyder det en åbenhed, der fremmer nysgerrighed, tolerance og gensidig respekt.

Disse tre værdier er kendetegnende for vores skole og noget, vi tager alvorligt. Det er værdier, som du kan blive en del af, hvis du vælger GHG.

Grundforløb

De første tre måneder af din tid på GHG består af et grundforløb. Grundforløbet har fokus på, at du skal falde godt til på GHG, få et socialt netværk og nye venner. I grundførløbet bliver du også klædt fagligt på til at vælge den rigtige studieretning.

Læs mere om grundforløbet her

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?

Hvor langt har du til ghg?