På Gammel Hellerup Gymnasium glæder vi os til at byde en masse nye 1.g’ere velkommen i 2022

Vi har stor erfaring med at give vores nye elever en god start og få rystet dem godt sammen. Du kan se en lille hilsen fra tutorerne fra sidste år her og læse om den første tid og grundforløbet via øverste knap her til højre og nederes på denne side.

Kommer jeg ind på GHG?

Vi har fået flere spørgsmål vedr. afstand og muligheden for optagelse på GHG. Ingen gymnasier kan garantere optagelse, da det altid afhænger af antallet af ansøgere på det enkelte gymnasium. 

Det svinger fra år til år, og du vil modtage en besked om hvorvidt du tilbydes foreløbig optagelse den 29. april 2022 (vi kan først endeligt bekræfte, om du kan optages eller ej, når vi har modtaget din sidste parathedsvurdering og dine karakterer fra sommereksamen i slutningen af juni).

Se film om elevfordeling her

Vigtige datoer for OPTAGELSe OG VALG AF STUDIERETNING 2022

I hele optagelsesprocessen til gymnasiet er der nogle vigtige datoer. Den endelige tidsplan for 2022
foreligger endnu ikke, men nedenfor kan du se nogle foreløbige datoer med forbehold for ændringer.

Dato

Aktivitet

Senest 1. marts 2022

Du skal søge om optagelse til gymnasiet gennem optagelse.dk. Her skal du også vælge et kunstnerisk fag, der på GHG enten er dramatik, billedkunst eller musik samt et 2. fremmedsprog, der enten er tysk, fransk eller spansk. Disse valg er bindende.
31. marts Du får en kvitteringsskrivelse fra GHG, hvis du har søgt om optagelse hos os.
April Optagelsesprøve for ansøgere fra prøvefri skoler samt ansøgere, der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning.
29. april Du får besked fra GHG, uanset om vi har reserveret en plads til dig eller ej.

Juni og  august

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, indkalder vi til en skriftlig optagelsesprøve. Prøven består af enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Du får særskilt besked fra os.
20. juni Vi holder møde for nye elever og forældre.
Juni/juli Endelig besked om optagelse, når folkeskolernes afgangsprøver er afholdt, og resultatet foreligger.
9.-10. august Introduktionsforløb for nye elever.

11. august – 2. november

I grundforløbet får du en nærmere introduktion til de studie-
retninger, der interesserer dig mest. Her får du også mulighed for at tale med lærere og studievejledere, inden du træffer dit endelige valg af studieretning.

3.-4. november

Introforløb og start i studieretningsklasse.

Du kan læse mere om optagelsesreglerne her (UddannelsesGuiden/Adgangskrav)

Du kan læse mere om optagelsesreglerne her (UddannelsesGuiden/Adgangskrav)

Uddannelsesparathed

Du skal være vurderet uddannelsesparat (UPV) for at blive optaget i gymnasiet. UPV’en er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre gymnasiet. Parathedsvurderingen foretages i 8., 9. klasse og evt. 10. klasse.

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat eller ikke bekræfter din parathedsvurdering ved folkeskolens afgangsprøver (min. 3,0), kan du komme til en skriftlig optagelsesprøve. Prøven består af enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Du får særskilt besked fra os.

Du kan læse mere om optagelseskravene her og på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Vi vil opdaterer siden løbende som vi får datoer fra Undervisningsministeriet.

OPTAGELSE I 1.G I 2021/22

Vi har i øjeblikket ingen ledige pladser i 1.g, men hvis du ønsker en plads på grund af flytning, mistrivsel eller el.lign., er du velkommen til at kontakte os på 4511 5151 eller adm@ghg.dk

OPTAGELSE I 2.G OG 3.G I 2021/22

Vi modtager ikke længere ansøgninger om optagelse i 2.g og 3.g i skoleåret 2021/22.

Fra medio april 2022 er du velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en plads i 2.g og 3.g for skoleåret 2022/23. Vi behandler din ansøgning i løbet af april eller maj, og hvis det er muligt for os at tilbyde dig en plads, giver vi dig en tilbagemelding. Du vil samtidig modtage en indkaldelse til en samtale med uddannelseschef Birgitte Nielsen, som vil gennemgå det videre forløb med dig. Hvis du har spørgsmål til optagelsen, er du altid velkommen til at skrive til os på skolens mailadresse adm@ghg.dk

 

“Der er bare højt til loftet her”

Magnus, 3.y

Introforløb

Det er en stor oplevelse at begynde i gymnasiet, og på GHG gør vi meget for, at du som ny 1.g’er får en positiv og god start på gymnasielivet.

Når du begynder i 1.g, byder de første dage på et introduktionsforløb, hvor der er arrangeret både faglige og sociale aktiviteter.

I introforløbet vil der være fokus på en tryg skolestart, at skabe en god klassekultur, et stærkt fællesskab og sociale aktiviteter både i den enkelte klasse og på tværs af klasserne.
På dagene vil du møde nogle af skolens lærere og studievejlederne, der altid er parate med støtte og gode råd. Et hold af ældre elever står klar for at vise dig rundt på skolen og hjælpe med at få rystet dig godt sammen med dine nye kammerater. De kan alle selv huske, hvordan det er at være helt ny elev og har meldt sig frivilligt for at hjælpe med, at alle nye får en god start.

Programmet består bl.a. af følgende:

  • Forskellige sociale aktiviteter med lege og idrætsaktiviteter
  • Faglige aktiviteter, hvor du kommer til at møde nogle af dine lærere
  • Møde med skolens studievejledere

BLIV RYSTET SAMMEN MED DIN KLASSE

Når du har valgt din studieretning og begynder i din studieretningsklasse, er der yderligere to introdage i november. Her vil fokus igen være på at ryste jer godt sammen, samarbejde i studieretningen, god klasserumskultur samt studieteknik.
Velkommen til nye elever

GHG er et stort gymnasium med over 1000 elever. Vi kan derfor tilbyde en bred vifte af studieretninger og valgfag, hvor du sikkert kan finde det, du interesserer dig for.
Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter.

Faglighed

Vi er glade for vores ry som et gymnasium, der sætter fagligheden i centrum. Et udviklende læringsmiljø, som gennem faglig fordybelse skal løfte dig bedst muligt.

Fællesskab

Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter. ”På den måde er skolen også mere end bare et sted, man studerer, men et sted, hvor man udvikler sine egne interesser, møder nye mennesker, og eksperimenterer med, hvad man kan og vil”, som nogle af vores elever har skrevet.

Mangfoldighed

Det tredje ben i vores værdigrundlag er mangfoldighed. For os betyder det en åbenhed, der fremmer nysgerrighed, tolerance og gensidig respekt.

Disse tre værdier er kendetegnende for vores skole og noget, vi tager alvorligt. Det er værdier, som du kan blive en del af, hvis du vælger GHG.

Grundforløb

De første tre måneder af din tid på GHG består af et grundforløb. Grundforløbet har fokus på, at du skal falde godt til på GHG, få et socialt netværk og nye venner. I grundførløbet bliver du også klædt fagligt på til at vælge den rigtige studieretning.

Læs mere om grundforløbet her

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?