På Gammel Hellerup Gymnasium glæder vi os til at byde en masse nye 1.g’ere velkommen i 2021

Vi har stor erfaring med at give voren nye elever en god start og få rystet dem godt sammen. Læs mere om den første tid på GHG her

OPTAGELSE PÅ GHG OG VALG AF STUDIERETNING 2021

I hele optagelsesprocessen til gymnasiet er der nogle vigtige datoer. Den endelige tidsplan for 2021 foreligger endnu ikke, men nedenfor kan du se nogle foreløbige datoer med forbehold for ændringer.

Senest 1. marts 2021

Du skal søge om optagelse til gymnasiet gennem optagelse.dk. Her skal du også vælge et kunstnerisk fag, der på GHG enten er dramatik, billedkunst eller musik samt et 2. fremmedsprog, der enten er tysk, fransk eller spansk.

Medio marts

Du får en kvitteringsskrivelse fra GHG, hvis du har søgt om optagelse hos os.

28. april

Optagelsesprøve for ansøgere fra prøvefri skoler samt ansøgere, der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning.

30. april

Du får besked fra GHG, hvis du har fået reserveret en plads hos os.

11. juni, 28. juni og 3. august

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, indkalder vi til en skriftlig optagelsesprøve. Prøven består af enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/ kemi. Du får særskilt besked fra os.

21. juni

Vi holder møde for nye elever og forældre.

Juni/juli

Endelig besked om optagelse, når folkeskolernes afgangsprøver er afholdt, og resultatet foreligger.

10.-11. august

Introduktionsforløb for nye elever.

12. august – 3. november

I grundforløbet får du en nærmere introduktion til de studie-retninger, der interesserer dig mest. Her får du også mulighed for at tale med lærere og studievejledere, inden du træffer dit endelige valg af studieretning.

4.-5. november

Introforløb og start i studieretningsklasse

Du kan læse mere om optagelsesreglerne her (UddannelsesGuiden/Adgangskrav 2020)

Uddannelsesparathed

Du skal være vurderet uddannelsesparat (UPV) for at blive optaget i gymnasiet. UPV’en er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre gymnasiet. Parathedsvurderingen foretages i 8., 9. klasse og evt. 10. klasse.

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat eller ikke bekræfter din parathedsvurdering ved folkeskolens afgangsprøver (min. 3,0), kan du komme til en skriftlig optagelsesprøve. Prøven består af enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Du får særskilt besked fra os.

Du kan læse mere om optagelseskravene her og på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Vi vil opdaterer siden løbende som vi får datoer fra Undervisningsministeriet.

OPTAGELSE I 1.G I 2020/21

Vi har givet besked til de elever, som kan optages på Gammel Hellerup Gymnasium med skolestart i august 2020. Hvis du ikke tilhører denne gruppe, men ønsker at starte i 1.g på Gammel Hellerup Gymnasium i skoleåret 20/21, er du velkommen til at skrive dig på en venteliste. Vi kontakter dig og dine forældre, hvis det bliver muligt at tilbyde dig en plads.

Mens du står på venteliste, er det vigtigt, at du starter på det gymnasium, som du har fået plads på, da vi ellers ikke vil kunne optage dig. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du fortryder opskrivning på ventelisten, så vi kan slette dig fra listen.

Du finder link til ventelisten HER

OPTAGELSE I 2.G OG 3.G I 2020/21

Vi modtager ikke længere ansøgninger om optagelse i 2.g og 3.g i skoleåret 2020/21.

Omkring 1. april 2020 vil du her på siden få mulighed for at søge om optagelse i 2.g. og 3.g. for skoleåret 2020/21. Vi behandler din ansøgning i løbet af april eller maj, og hvis det er muligt for os at tilbyde dig en plads, giver vi dig en tilbagemelding og en indkaldelse til en samtale med vicerektor Janni la Cour, som vil gennemgå det videre forløb med dig. Hvis du har spørgsmål til optagelsen, er du altid velkommen til at skrive os på skolens mailadresse adm@ghg.dk.

“Her er det lige meget, hvad eller hvor man kommer fra. Det handler om, hvor man er på vej hen. ”

“Vi er jo sat i verden for at gøre eleverne så dygtige som overhovedet muligt”

Jørgen Rasmussen, Rektor

Kan jeg komme ind på GHG?

Kan jeg komme ind på GHG?

Hvert år får vi rigtig mange spørgsmål om, hvor tæt man skal bo på Gammel Hellerup Gymnasium for at have en chance for at komme ind.

 

Da afstandskriteriet regnes ud på baggrund af antal ansøgere, kan vi af gode grunde ikke besvare spørgsmålet på forhånd. Vi har dog de seneste år kunne optage elever inden for en relativt stor radius fra gymnasiet. Sidste år optog vi såleden elever med en afstand op til 6,8 km.

På kortet kan du se, hvor langt vores elever, der er optaget i 2018, kan bo fra skolen.

Åben kortet i google maps 

Introforløb

Det er en stor oplevelse at begynde i gymnasiet, og på GHG gør vi meget for, at du som ny 1.g’er får en positiv og god start på gymnasielivet.

Når du begynder i 1.g, byder de første dage på et introduktionsforløb, hvor der er arrangeret både faglige og sociale aktiviteter.

I introforløbet vil der være fokus på en tryg skolestart, at skabe en god klassekultur, et stærkt fællesskab og sociale aktiviteter både i den enkelte klasse og på tværs af klasserne.
På dagene vil du møde nogle af skolens lærere og studievejlederne, der altid er parate med støtte og gode råd. Et hold af ældre elever står klar for at vise dig rundt på skolen og hjælpe med at få rystet dig godt sammen med dine nye kammerater. De kan alle selv huske, hvordan det er at være helt ny elev og har meldt sig frivilligt for at hjælpe med, at alle nye får en god start.

Programmet består bl.a. af følgende:

  • Forskellige sociale aktiviteter med lege og idrætsaktiviteter
  • Faglige aktiviteter, hvor du kommer til at møde nogle af dine lærere
  • Møde med skolens studievejledere

BLIV RYSTET SAMMEN MED DIN KLASSE

Når du har valgt din studieretning og begynder i din studieretningsklasse, er der yderligere to introdage i november. Her vil fokus igen være på at ryste jer godt sammen, samarbejde i studieretningen, god klasserumskultur samt studieteknik.
Velkommen til nye elever

GHG er et stort gymnasium med over 1000 elever. Vi kan derfor tilbyde en bred vifte af studieretninger og valgfag, hvor du sikkert kan finde det, du interesserer dig for.
Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter.

Faglighed

Vi er glade for vores ry som et gymnasium, der sætter fagligheden i centrum. Et udviklende læringsmiljø, som gennem faglig fordybelse skal løfte dig bedst muligt.

Fællesskab

Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter. ”På den måde er skolen også mere end bare et sted, man studerer, men et sted, hvor man udvikler sine egne interesser, møder nye mennesker, og eksperimenterer med, hvad man kan og vil”, som nogle af vores elever har skrevet.

Mangfoldighed

Det tredje ben i vores værdigrundlag er mangfoldighed. For os betyder det en åbenhed, der fremmer nysgerrighed, tolerance og gensidig respekt.

Disse tre værdier er kendetegnende for vores skole og noget, vi tager alvorligt. Det er værdier, som du kan blive en del af, hvis du vælger GHG.

Grundforløb

De første tre måneder af din tid på GHG består af et grundforløb. Grundforløbet har fokus på, at du skal falde godt til på GHG, få et socialt netværk og nye venner. I grundførløbet bliver du også klædt fagligt på til at vælge den rigtige studieretning.

Læs mere om grundforløbet her

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?