Optagelsesregler 2024

I 2024 er det transporttid til gymnasiet, der er gældende for, hvilket gymnasium du kan blive optaget på. 

Senest 1. marts 2024

Du skal søge om optagelse til gymnasiet gennem optagelse.dk. Her skal du også vælge et kunstnerisk fag, der på GHG enten er dramatik, billedkunst eller musik samt et 2. fremmedsprog, der enten er tysk, fransk eller spansk. I år kan du søge allerede fr den 15. januar 2024.

April

Optagelsesprøve for ansøgere fra prøvefri skoler samt ansøgere, der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning.

8. maj

Du får besked fra GHG, hvis du har fået reserveret en plads hos os. 24. juni Vi holder møde for nye elever og forældre.

Juni/juli

Endelig besked om optagelse, når folkeskolernes afgangsprøver er afholdt og resultatet foreligger.

Juni og august

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, indkalder vi til en skriftlig optagelsesprøve. Prøven består af enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/ kemi. Du får særskilt besked fra os.

13. – 14. august

Introduktionsforløb for nye elever.

August, september & oktober

I grundforløbet får du en nærmere introduktion til de studieretninger, der interesserer dig mest. Her får du også mulighed for at tale med lærere og studievejledere, inden du træffer dit endelige valg af studieretning.

Første uge af november

Introforløb og start i studieretningsklasse.

Du kan læse mere om optagelsesreglerne her (UddannelsesGuiden/Adgangskrav)

OPTAGELSE I 1.G I 2023/24

Optagelse i 1.g på Gammel Hellerup Gymnasium er sket via den centrale elevfordeling som beskrevet ovenfor. Ventelister er afskaffet på alle offentlige gymnasier, så det tilbyder vi ikke længere på Gammel Hellerup Gymnasium. Dog har du mulighed for overflytning på grund af mistrivsel eller geografisk flytning. I så fald er du velkommen til at kontakte os på adm@ghg.dkeller tlf 4511 5151.

 OPTAGELSE I 2.G OG 3.G I 2023/24

Hvis du på grund af mistrivsel eller geografisk flytning ønsker optagelse i 2.g eller 3.g, skal du kontakte os på adm@ghg.dkeller tlf 4511 5151 efter 1. maj 2023.

“Der her med, der er den her større mangfoldighed, det føler jeg, er det, der gør GHG til GHG”

Angelina, 2.w.

Introforløb

Det er en stor oplevelse at begynde i gymnasiet, og på GHG gør vi meget for, at du som ny 1.g’er får en positiv og god start på gymnasielivet.

Når du begynder i 1.g, byder de første dage på et introduktionsforløb, hvor der er arrangeret både faglige og sociale aktiviteter.

I introforløbet vil der være fokus på en tryg skolestart, at skabe en god klassekultur, et stærkt fællesskab og sociale aktiviteter både i den enkelte klasse og på tværs af klasserne.
På dagene vil du møde nogle af skolens lærere og studievejlederne, der altid er parate med støtte og gode råd. Et hold af ældre elever står klar for at vise dig rundt på skolen og hjælpe med at få rystet dig godt sammen med dine nye kammerater. De kan alle selv huske, hvordan det er at være helt ny elev og har meldt sig frivilligt for at hjælpe med, at alle nye får en god start.

Programmet består bl.a. af følgende:

  • Forskellige sociale aktiviteter med lege og idrætsaktiviteter
  • Faglige aktiviteter, hvor du kommer til at møde nogle af dine lærere
  • Møde med skolens studievejledere

BLIV RYSTET SAMMEN MED DIN KLASSE

Når du har valgt din studieretning og begynder i din studieretningsklasse, er der yderligere to introdage i november. Her vil fokus igen være på at ryste jer godt sammen, samarbejde i studieretningen, god klasserumskultur samt studieteknik.
Grundforløb

De første tre måneder af din tid på GHG består af et grundforløb. Grundforløbet har fokus på, at du skal falde godt til på GHG, få et socialt netværk og nye venner. I grundførløbet bliver du også klædt fagligt på til at vælge den rigtige studieretning.

Læs mere om grundforløbet her

“Du kan altid finde en person, der er for dig. Du kan altid finde en type, der passer til dig.”