Velkommen til Gammel Hellerup Gymnasiums whistleblowerordning

Whistleblowerordningen for ansatte på Gammel Hellerup Gymnasium kan være relevant at benytte, hvis du fx er blevet opmærksom på ulovlige eller strafbare forhold, og du oplever, at du ikke har nogen at give din viden videre til – eller at du ønsker at videregive oplysningerne fortroligt. Det kan for eksempel også vedrøre sager, der handler om grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, f.eks. forvaltningsloven eller offentlighedsloven eller grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. seksuel chikane eller bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige eksisterende muligheder. Du har altid mulighed for at gå til rektor, nærmeste leder eller tillidsrepræsentanten, hvis du oplever strafbare eller andre kritiske alvorlige forhold på Gammel Hellerup Gymnasium.

Det kan derfor være relevant først at prøve følgende, hvis du har en bekymring eller oplever kritiske forhold på skolen:

 • Har du talt med din nærmeste leder om din bekymring?
 • Har du talt med rektor?
 • Har du talt med arbejdsmiljørepræsentanten?
 • Har du talt med tillidsrepræsentanten?

Indberetninger skal indgives i god tro og kan f.eks. vedrøre:

 • strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.,
 • grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven mv.,
 • grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed og proportionalitet mv.,
 • grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.,
 • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane, herunder af seksuel karakter, og
 • bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Ordningen omfatter som udgangspunkt ikke indberetninger vedrørende øvrige forhold, f.eks.:

 • HR-forhold,
 • oplysninger om mindre væsentlige overtrædelser af interne retningslinjer, f.eks. om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler mv.
 • oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. om samarbejdsvanskeligheder, mindre uoverensstemmelser og manglende tillid mellem medarbejdere og ledere.

Hvordan behandles og registreres din indberetning

Din indberetning til whistleblowerordningen sker gennem et it-system, som automatisk sender en mail til udvalgte eller alle medlemmer af whistleblowerenheden.

Du afgør selv, om alle eller kun udvalgte medlemmer af whistleblowerenheden skal adviseres om din indberetning, og du kan efter eget valg indberette fortroligt eller anonymt. Whistleblowerenheden består af:

 • Christopher Hegner, arbejdsmiljørepræsentant
 • Vicky Bender Lorenzen, cand.jur. og DPO på Gammel Hellerup Gymnasium
 • Bjarne Edelskov Nielsen, rektor

Du vil modtage en bekræftelse på modtagelsen af din indberetning inden for 7 dage, og du vil samtidig få oplyst den forventede sagsbehandlingstid.

Whistleblowerenheden visiterer sagen og drøfter den efterfølgende i samarbejde med den/de udvalgte medarbejder(e) på skolen.

Enheden vil holde dig løbende orienteret om behandlingen af din indberetning. Hvis der er behov for flere oplysninger fra dig, vil der blive sendt opklarende spørgsmål til dig gennem it-systemet.

Det gælder også for anonyme afsendere, da du så vil få en kode gennem it-systemet, og derfor ikke behøver at afgive kontaktoplysninger. Du kan dermed bevare anonymiteten, logge ind og tilføje oplysninger, så længe sagen er aktiv.

Omhandler din indberetning rektor, kan du i IT-systemet fravælge rektor som modtager. Rektor har dermed ikke adgang til din indberetning i IT-systemet, og whistleblowerenheden kontakter i stedet bestyrelsesformanden for opfølgning på sagen.

Link til oprettelse af indberetning

Link til indberetning findes på gymnasiets intranet

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Gammel Hellerup Gymnasiums whistleblowerordning, kan de rettes til uddannelseschef Jesper Mathorne Jacobsen.  I dokumenterne her på siden kan du læse mere om: 

 • Procedure for indberetning for GHG’s whistleblowerordning
 • Retningslinjer for GHG’s whistleblowerordning
 • Whistleblowerpolitik

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?