Har du lyst til at blive udfordret lidt ekstra i din gymnasietid eller dykke ned i emner, du synes er særligt interessante, har GHG forskellige spændende talentaktiviteter.

Uanset om du interesserer dig for naturvidenskab, humaniora eller samfundsfag, kan du blive fagligt udfordret, udvikle dine talenter og blive godt rustet til din videre uddannelse.

Akademiet for talentfulde unge

Hvert år sender gymnasiet elever til Akademiet for Talentfulde Unge. Gennem Akademiet mødes du med elever fra andre gymnasier om forskellige fag på højt niveau inden for alle de forskellige fakulteter.

Du deltager i forelæsninger, camps og rejser. Formålet er at inspirere fagligt til en akademisk karriere. Du kan læse mere her

Eftermiddagsmatematik

Til eftermiddagsmatematik bliver du præsenteret for forskellige slags matematik, der ikke indgår i den daglige undervisning på gymnasiet og er til dig, der synes matematik er sjovt.

Forskerspirer

I programmet Forskerspirer kan du prøve kræfter med forskning på universitetsniveau. Du udvikler dit eget forskningsprojekt, får tilknyttet en forsker og deltager i en landsdækkende konkurrence.

Læs mere her

Intermat

I InterMat bliver du rustet til at løse matematiske opgaver. Tilbuddet fungerer blandt andet som brobygning mellem gymnasiet og universitetet, så overgangen lettes.

Masterclass

Gentoftegymnasierne udbyder i samarbejde Masterclass-forløb for interreserede, engagerede og dygtige elever i 2. og 3. g. På forløbene undervises du af gymnasielærere og nogle gange universitetslærere. Se nærmere om den enkelte Masterclass i pjæsen her på siden, og søg den Masterclass du kunne tænke dig at følge.

 

Ansøgningen om optagelse på en MasterClass skal være skriftlig og motiveret (max en side) og sendes elektronisk direkte til det udbydende gymnasium. Skriv ‘MasterClass’ i emnet.

Sidste frist for ansøgningen er den 12.  september kl. 12.

 

Science

Der foregår forskellige scienceaktiviteter på og uden for GHG. Gymnasiet har bl.a. sin egen scienceklub, hvor der både bliver fyret raketter af og brygget øl. Skolen har også et samarbejde med ’Science Talenter’, hvor elever bliver sendt på sciencecamps på Science Center Sorø.

 

Gammel Hellerup Gymnasium er certificeret i Science og Talent. Certificeringen tildeles gymnasier, som har et stærkt fokus på talentudvikling, og man skal leve op til Science Talenters vision.

Læs mere her

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?

Hvor langt har du til ghg?