Som elev på GHG kan du på flere forskellige måder opleve verden omkring dig og blive klogere på vores egen og andre kulturer. På gymnasiet er der en række internationale aktiviteter, både på selve gymnasiet og gennem forskellige rejser og studieophold.

I den daglige undervisning arbejder du i mange fag med et internationalt udsyn, og der er forskellige muligheder for rejser og studieophold.

En unesco-skole

Gammel Hellerup Gymnasium er en UNESCO-skole, og det betyder, at vi på alle studieretninger gennem de tre år arbejder med bæredygtighed og FNs 17 verdensmål. Helt konkret betyder det, at vi på Gammel Hellerup Gymnasium har valgt, at alle elever i det treårige forløb skal opleve, at undervisningen rykker ud af klasselokalet – ud af deres lokalområde og ud over Danmarks grænser. I 2.g rejser alle elever på en 5-dages tur til en destination i Europa, hvor de op til rejsen og under selve rejsen målrettet har arbejdet med to af de 17 verdensmål. Målet er, at eleverne kan forholde sig reflekteret og ansvarligt over for deres omverden. Alle klasser besøger også en lokal skole eller NGO for på den måde at knytte bånd til andre unge og få indsigt i en anden ungdomskultur end den, de kender og er en del af.

I forbindelse med Gammel Hellerup Gymnasiums strategi om ’Bæredygtighed og Verdensmål’ er det også vigtigt, at eleverne involveres i planlægning af studierejserne både i forhold til rejsemål og transportform, så der er fokus på grøn handlekraft. 

I 3.g går turen til en destination i Danmark. Her vil der være fokus på karrierelæring, og man rejser sammen som klasse i 3 dage.

SPROGREJSER

Vælger du fransk, tysk eller spansk på A-niveau, vil du også få mulighed for at rejse med dit sproghold, opleve kulturen i et af sprogområderne og ikke mindst få talt en masse fremmedsprog. På disse ture deltager alle elever i et sprogskoleophold, og vi har opbygget gode kontakter til sprogskoler i alle tre lande.

Samarbejde og udveksling

Gammel Hellerup Gymnasium samarbejder med gymnasier i Tyskland og Frankrig. Samarbejdet indebærer bl.a. et udvekslingsophold, hvor eleverne gennem indkvartering hos lokale gymnasieelever og familier får de bedste muligheder for at tale sproget og opleve kulturen på helt tæt hold. Vi afholder også MasterClass i tysk og fransk med udveksling for særligt sproginteresserede elever. I Tyskland har vi en samarbejdsaftale med Sigmund Schuckert Gymnasium i Nürnberg, Bayern. I Frankrig samarbejder vi med Lycée Costebelle i Hyères, Provence.