På GHG er det vigtigt for os, at du får den rigtige støtte gennem hele din gymnasietid. De fleste har brug for samtaler om valg af studieretning, hvad de skal efter gymnasiet og hvilken karriere, de drømmer om. Nogle har brug for ekstra støtte enten fagligt eller personligt, mens andre har brug for vejledning til at udvikle talenter og interesser bedst muligt gennem gymnasietiden.

På GHG har du gode muligheder for at få vejledning, uanset om du har brug for støtte, råd til fremtidens drømme eller at udvikle din faglighed.

Studievejledning

GHG har fire studievejledere, som har fokus på at vejlede og støtte dig som elev. Studievejlederne kan hjælpe med alt fra problemer med for meget fravær til faglige og personlige problemer. Du bliver tilknyttet en studievejleder, du altid kan henvende dig til.

De fire studievejledere er:

 • Jane Brix Bech
 • Kristina Kring Jensen
 • Jes Bygballe Hansen
 • Anne Krabbe

Hvem er din studievejleder?

Studievejledere Træffetid Klasser/Læsevejleder
Kristina Kring (KKJ)

Mobiltlf.: 61 66 66 73

Email: KKJ@ghg.dk

Mandag 2. modul

Onsdag 3. modul

Torsdag 2. modul

1e/ ML    1m/ML    1w/ML

2e/CB    2s/Ml    2w/ML

3e/CB    3s/ML    3w/ML

Jane Brix Bech (JB)

Mobiltlf. 42 57 00 81

Email: jb@ghg.dk

Tirsdag 3. modul

Onsdag 2. modul

Fredag 3. modul

1f/CB    1i/CB    1z/CB

2f/CB    2i/CB    2z/CB

3f/CB    3i/CB    3z/CB

Jes Bygballe (JE)

Mobiltlf.: 51 20 14 66

Email: je@ghg.dk

Mandag 2. modul

Tirsdag 2. modul

Onsdag 2. modul

1h/CB    1k/CB   1×2/CB

2h/ML    2k/ML    2x/CB

3y/ML    3m/ML    3x/CB

Anne Krabbe (AK)

Mobiltlf.: 61 71 90 73

Email: ak@ghg.dk

Tirsdag 2. modul

Onsdag 2. modul

Fredag 2. modul

1d/ ML    1n/ML    1u/ML

2m/ML   2n/CB    2u/ML

3d/ML    3n/CB   3u/ML

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1. modul Konference
2. modul KKJ JE JB og JE KKJ og JE AK
3. modul AK AK og JB KKJ JB
4. modul
SPS-vejledning

På GHG tilbyder vi SPS-vejledning. SPS, der står for specialpædagogisk støtte, er en støtteordning, der skal være med til at sikre, at du kan gennemføre en ungdomsuddannelse på lige vilkår med dine kammerater, selvom du har en diagnose eller psykisk lidelse.

Ordningen giver dig mulighed for at få nogle studiestøttetimer hos SPS-vejlederen, hvor du kan få hjælp til at planlægge din studiehverdag, lave en plan for dine lektier og afleveringer, afkode hvad du skal, overskue travle perioder osv. Det er vigtigt at understrege, at støtten ikke fungerer som en ekstra faglig støtte eller lektiehjælp. Her anbefaler vi i stedet, at du gør brug af lektiecaféen.

Hvis du mener, at du er berettiget til denne støtte, skal du først tale med din studievejleder, der sammen med dig vil vurdere dit behov. Der kræves en lægefaglig dokumentation, som beskriver din diagnose eller lidelse.

GHG’s SPS-vejleder er:

Susanne Zeest Nygaard (SUN): sun@ghg.dk

 

Læsevejledning

Hvis du af en eller anden grund har problemer med at få læst lektierne eller skrevet opgaverne, så er der på Gammel Hellerup Gymnasium mulighed for, at du kan få faglig støtte.

Et tilbud om støtte vil altid bygge på en individuel test af dine læse- og skrivefærdigheder. Du kan fx få hjælp til:

 • Hvordan bliver du en strategisk læser?
 • Hvordan øger du din læsehastighed?
 • Hvad kan du gøre, hvis du har svært ved at få en tekst til at hænge sammen?
 • Hvordan kan du arbejde med fagbegreber og nye ord?
 • Hvordan skal man læse fagtekster og forbedre sin noteteknik?
Du kan også altid kontakte din læsevejleder, hvis du oplever, at du har svært ved at overskue lektielæsningen, fx den daglige lektielæsning, afleveringer eller større skriftlige opgaver. Her kan det være en god idé at aftale et møde med læsevejlederen, som kan hjælpe dig med at strukturere dine opgaver og give metoder til, hvordan du evt. kan træne skriveteknik, opgaveskrivning og tegnsætning.
 • Der er tilknyttet en læsevejleder til hver klasse
 • Vi giver også individuelle eller evt. gruppekurser i hurtiglæsning, faglig læsning og hjælp til tosprogede.
 • Vi tilbyder også kurser til de elever, der gerne vil opnå bedre resultater i de skriftlige fag eller i de større skriftlige opgaver som fx DHO, SRO og SRP. Du kan blive trænet i skriveteknikker, opgaveskrivning og tegnsætning.
Kontakt din læsevejleder, hvis du synes, at du har brug for en snak om dine skrive- og læsefærdigheder. Så finder vi i samarbejde den bedste måde, vi kan hjælpe dig på.

GHG’s to læsevejledere er:

 

Matematikvejledning

Gammel Hellerup Gymnasium har matematikvejledere, der hjælper og støtter dig, der har særlige udfordringer inden for matematik og talforståelse. Matematiklærerne screener og følger op på de elever, der har et særligt behov.

GHG’s to matematikvejledere

Studiecenter

Studiecenteret er stedet på GHG, hvor du har mulighed for at få fingre i og fordybe dig i alverdens viden. Derudover er det også et af skolens frirum, hvor der altid er plads til en lille snak med vennerne, og hvor diskussionerne får plads til at udfolde sig ved gruppearbejde og lignende.

 

Bibliotekaren er tilgængelig i i dagtimerne og er parat til at hjælpe dig med din informationssøgning. Kom forbi og få en snak med bibliotekaren, og han giver dig de rette redskaber med på vejen til din fremtidige, selvstændige informationssøgning ved opgave– og projektskrivning.

Studiecenterets åbningstider

Mandag – fredag 8.00–16.00. Studiecenteret har lukket i skolens ferier og på helligdage.

Links

Book en Bibliotekar Book en tid hos bibliotekaren til hjælp med din informationssøgning.

Infomedia: artikeldatabase med artikler fra danske dagblade, magasiner og fagblade.

GHG’s bibliotekssøgebase Her kan du søge efter materialer som står i skolens studiecenter

Søgeredskaber Samlet oversigt over hvad du som elev på GHG har adgang til. Her ligger også diverse guides til at hjælpe dig i din informationssøgning.

Bogdepot

Bogdepotet finder du i skolens kælder. I bogdepotet har vi alle de bøger, som du skal bruge i og til din undervisning. Udlån af bøger fra bogdepotet foregår ved at du underskriver på en kvitteringsliste. Kvitteringslisten medbringer din lærer ved udleveringsseancen. Hvis man ikke har været til stede ved udleveringen, skal man komme ned i bogdepotet og kvittere og modtage bogen/bøgerne.

Aflevering af bøger foregår altid ved personligt fremmøde indenfor bogdepotets åbningstider!!

Bogdepotets åbningstider

Alle dage 8.30 – 14.30.

Uge 26 Mandag – onsdag kl. 8.30 – 16

Torsdag den 27. juni er sidste afleveringsdag, der er der åbent kl. 8.30 – 14.30

Bogdepotet har lukket i skolens ferier og på helligdage.

Studievalg

Kontakt studievalgsvejlederen hvis du

 • Er du i tvivl om, hvad du gerne vil efter gymnasiet?
 • Har du spørgsmål til valg af videregående uddannelse?
 • Har du en funktionsnedsættelse, der har betydning for dit studievalg?
 • Har du spørgsmål til ansøgning og optagelse?

 

Lise Jul Jacobsen fra Studievalg vejleder om uddannelse og karriere efter gymnasiet. Lise har både kollektiv vejledning i klasserne og individuelle samtaler.

Du kan se, hvornår Jesper er på skolen og booke en tid til en samtale her http://studievalg.dk/book/?center=3&skole_id=224

Du er altid velkommen til at skrive en mail, hvis du har spørgsmål. Skriv til Jesper på lijj@studievalg.dk

Vidergående uddannelser

 • Studentum.dk Information om ansøgningskrav, studieforløb, eksamen, studiemiljø, udgifter, boligmuligheder mm.
 • Uddannelsesguiden.dk Information om uddannelser, arbejde og meget mere.
 • Finduddannelse.dk Søgetjeneste for efteruddannelse og kompetenceudvikling.