Grundlæggende for et godt gymnasieliv er, at du som elev trives både fysisk, psykisk og fagligt.

At du føler dig tryg, som et del af et fællesskab og ved, hvor du kan få hjælp, hvis du har det svært enten fagligt, fysisk eller psykisk.

Unge og trivsel er på manges læber og forskellige undersøgelser og statistikker viser, at en del unge kæmper med forskellige former for pres og oplevelse af mistrivsel. Det er vi selvfølgelig også optagede af på Gammel Hellerup Gymnasium i arbejdet med at skabe så trygge og gode rammer for gymansietiden som muligt.

Vi har en række forskellige tilbud, der forebygger mistrivsel eksempelvis med fokus på digital dannelse, mindre skærme og mere nærvær. Vi har søvnforløb, fokus på ’grænser og seksualitet’ og forebyggelse af misbrug. Samtidig kan eleverne få hjælp, hvis de oplever mistrivsel bl.a. hos skolens dygtige studievejledere, som både elever og forældre kan få en samtale med. De kan også henvise til psykolog eller andre relevante fagpersoner, hvis det er nødvendigt. Derudover har vi en sundhedskonsulent, som eleverne anonymt kan tale med om alt fra kønssygdomme til misbrug, og sundhedskonsulenten kan også henvise videre til andre relevante fagpersoner. Alt det kan du læse mere om under ‘Fysisk og psykisk trivsel’.

Vi mener, at alle elever på hver deres måde har et stort potentiale for at trives godt og udvikle sig, hvis de bliver mødt og bakket op, i det de er og kan. Bliver de mødt med fokus på deres ressourcer, støtter vi dem også i en større robusthed, når livet nogle gange bliver udfordrende. For det bliver livet jo ind imellem – også i gymnasietiden. Selv om mange beskriver gymnasietiden som ’de tre bedste år af deres liv’, betyder det ikke, at gymnasietiden ikke også byder på udfordringer og svære dage. Det kan være en kæmpe styrke for unge at opdage, at de har ressourcerne til at klare de svære dage også. At alle bliver bange og usikre ind imellem, og at det ikke er noget, de behøver at frygte, men noget de har ressourcer til at håndtere. Det er vigtige erfaringer, de kan tage sig med videre i ud livet. Det vil vi gerne hjælpe dem til og styrke dem i.

På den måde mener vi, at det er vigtigt at se unge ud fra et ressourceperspektiv og samtidig forebygge og hjælpe ved mistrivsel.