Tak for de mange ansøgninger om optagelse på Gammel Hellerup Gymnasium i skoleåret 2018/19. Vi glæder os til at byde mange af jer velkommen på GHG. I år har vi mulighed for at optage langt de fleste, som har søgt os. Det bliver således kun et meget lille antal, som vi i første omgang må tilbyde at blive skrevet på en venteliste.

Reglerne er imidlertid sådan, at hvis man ikke kan optage alle i første omgang, så er vi forpligtet til kun at sende et kvitteringsbrev for modtaget ansøgning. De gymnasier, der har plads til alle ansøgere, kan derimod sende et egentligt optagelsesbrev med det samme.

I forbindelse med optagelsen på gymnasiet ser den kommende periode ud som følger:

  • 7. marts: Du har fået en kvitteringsskrivelse fra GHG, hvis du har søgt om optagelse hos os
  • 21. og 22. marts: Vi holder UPV (uddannelsesparathedsvurderinger) for de ansøgere, der ikke er erklæret uddannelsesparate. Du får særskilt besked fra os.
  • 16. maj: Du får besked fra GHG, hvis du er blevet optaget hos os
  • 25. juni: Vi holder møde for nye elever og forældre