Der har i denne og sidste uge været debat i medierne om de såkaldte ’Puttemiddage’ på nogle Nordsjællandske gymnasier. Arrangementer, hvor ældre elever inviterer yngre elever til middag og fest bl.a. på baggrund af udseende.

Middagene foregår uden for skolerne, hvor eleverne inviterer hinanden hjem privat, og derfor kan det være svært for de enkelte skoler at forhindre det.

Der skal dog ikke herske nogen som helst tvivl om holdningen til den slags arrangementer, som vi som gymnasium tager skarpt afstand fra. Skolen har i flere år gjort en stor indsats for, at denne type arrangementer ikke skal finde sted blandt skolens elever.

Derfor har skolen også i år både mundtligt på et stort forældremøde i juni og via mail til samtlige forældre opfordret til, at man tager en alvorlig snak med sine børn om den slagt traditioner. At man meget gerne forbyder, at de deltager, og at man under ingen omstændigheder lægger hus til. På samme måde har alle elever både modtaget mundtlige og skriftlige advarsler om, at skolen vil gøre, hvad den kan for at sanktionere elever, hvis de medvirker til, at den slags arrangementer finder sted. Det er bl.a. sket via følgende Lectio-besked udsendt 29. august til samtlige elever fra rektor Jørgen Rasmussen:

”Jeg minder igen om, at puttemiddage er helt imod GHG’s værdier og kultur, og vi vil ikke have dem. De er ødelæggende for et gymnasium og det sociale fælleskab. Jeg beder alle om at respektere det!

Hvis der alligevel skulle være nogen, som ikke respekterer det, vil vi i henhold til skolens studie- og ordensregler forbeholde os ret til at reagere med sanktioner. Også selv om det foregår i privat regi. Jeg håber meget, at vi kan undgå det og med klar stemme sige, at der ikke længere er puttemiddage hos os.”

Ud over disse løbende klare udmeldinger har skolen i flere år arrangeret såkaldte bogstavmiddage, hvor eleverne spiser sammen på tværs af årgange på skolen. Dette for at skabe nogle inkluderende rammer, hvor eleverne kan lære hinanden at kende på tværs af årgange uden at involvere udvælgelsesritualer eller anden form for ekskludering, der er i direkte modstrid med værdierne og den fremherskende kultur på GHG.

Efterfølgende har skolens ledelse fået kendskab til, at en mindre gruppe 3.g-elever på trods af klare udmeldinger fra skolens ledelse alligevel har valgt at invitere nogle 1.g’ere til middag. Skolens ledelse ser meget alvorligt på sagen og har efterfølgende haft eleverne til samtale, og middagen er blevet aflyst. Skolen har været i kontakt med Undervisningsministeriet om sagen. Mandag den 10. september afgøres det, hvilke konsekvenser sagen får for de involverede.