GHG’s strategi 2022-26

Gammel Hellerup Gymnasiums vision og kerneværdier understøttes af skoles nye strategi, som kompas for skolens retning 2022-26. Strategien indeholder tre overordnede og tre understøttende strategier og skal skabe sammenhæng og kontinuitet i skolens udvikling.

FRA 2022 VIL SKOLENS 3 OVERORDNEDE STRATEGIER VÆRE

  • Faglighed, fællesskab og mangfoldighed
  • Dialog og dannelse
  • Bæredygtighed og verdensmål

3 UNDERSTØTTENDE STRATEGIER

  • Sprogstrategi
  • IT-strategi
  • Trivsel og samarbejde

Et væsentligt element i implementeringen af strategien er de handleplaner, der løbende udarbejdes og evalueres i samarbejde med skolens medarbejdere. Det er i handleplanerne og blandt medarbejdere og elever, at strategien bliver konkret og former skolens liv.