Gennem foredrag og brætspil kommer GHG’s UNESCO-klasser tættere på konkrete løsninger på FN’s 17 Verdensmål.

I dag startede GHG’s UNESCO-klasser dagen med at høre et foredrag med Steen Gade om FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig verden. Steen Gade har 30 års erfaring med at arbejde med klima – både som folketingsmedlem, direktør for Miljøstyrelsen og klimarådgiver for Nordisk Råd. Yderligere er han formand for organisationen ’Nyt Europa’.

Efter foredraget spillede alle eleverne brætspillet ’Verdensborgeren’, der er udviklet af ’Nyt Europa’ med henblik på at gøre FN’s Verdensmål mere konkrete. I spillet skal eleverne tage stilling til en række af de delmål, der er opstillet i FN’s verdensmål. Eksempelvis kan eleverne tage stilling til et delmål, der handler om at halvere madspil. Skal det løses internationalt, nationalt eller lokalt? Og hvilke helt konkrete tiltag kan man lave for at nå målet? Spillene munder ud i at eleverne pincher konkrete løsningsforslag for hinanden.

”Det var et rigtig spændende foredrag,” fortæller Hassan fra 3.h. ”Det giver nogle andre perspektiver på de udfordringer, verden står overfor, end dem man eksempelvis ofte får gennem nyhederne.” Hassan er i gang med af få styr på spillet sammen med en gruppe andre drenge. ”Der er mange kort osv., man lige skal finde rundt i, men tankerne med spillet er fantastisk”, siger han, inden han vender tilbage til spillet for at prøve at løse nogle af de helt store udfordringer, verden står overfor, sammen med sine klassekammerater.