I dag var Frederik og Oliva, der er 4.g’ere, på besøg på Gammel Hellerup Gymnasium for at fortælle alle de nye 1.g’ere om deres erfaringer med tre år på GHG. Snakken handlede om alt fra forventninger, venskaber, de faglige udfordringer og alkoholkultur.

”Vi startede med at lave en ironisk opstilling af ’de populære GHG’ere’ som mange udefra måske forestiller sig, og medierne har været med til at tegne et billede af. Derefter gjorde vi det klart, at de ikke findes. At det vigtige er at turde være sig selv, og at Gammel Hellerup Gymnasium er en stor skole med plads til alle mulige forskellige typer og fællesskaber på krys og tværs,” fortæller Olivia.

“Vi snakkede også meget om det her med at balancere det faglige og sociale i gymnasietiden. At man ikke behøver at forvente at få 12 i alle fag eller gå i panik, hvis man misser en enkelt fest. Vi fortalte, at det gode gymnasieliv for de fleste er, at finde en god balance i at give sig selv lov til at nyde årene, venskaberne osv., men at man samtidig husker at følge med og blive inspireret fagligt uden at forvente, man kan gøre det perfekt i alle fag,” fortæller Frederik.

Gode råd fra Frederik og Olivia var bl.a., at det er meget værdifuldt at melde sig ind i nogle af skolens mange udvalg og deltage i sociale aktiviteter, da det er en rigtig god mulighed for at få forskellige fællesskaber på skolen på tværs af klasser og årgange. Samtidig understregede de, at man ikke skal gå i panik, hvis man ikke lige har fundet sin bedste veninde eller ven i først uge. Mange af de gode oplevelser og venskaber, som i sidste ende giver en god gymnasietid, er noget, der udvikler sig hen ad vejen.

Olivia og Frederik brugte mest deres helt personlige oplevelser af at være elev på Gammel Hellerup Gymnasium og gav mange eksempler på gode og udfordrende oplevelser gennem deres tre år på GHG. Oplægget var ’voksenfrit’ og mange 1.g’ere brugte muligheden for at få stillet en masse spørgsmål om alt fra fester, venskaber og hvad deres bedste oplevelser i gymnasiet havde været.