Der har i denne og sidste uge været debat i medierne om de såkaldte ’puttemiddage’. Arrangementer, hvor ældre elever inviterer yngre elever til middag og fest bl.a. på baggrund af udseende.

Middagene foregår uden for skolerne, hvor eleverne inviterer hinanden hjem privat, og derfor kan det være svært for de enkelte skoler at forhindre det.

Der skal dog ikke herske nogen som helst tvivl om holdningen til den slags arrangementer, som vi som gymnasium tager skarpt afstand fra. Skolen har i flere år gjort en stor indsats for, at denne type arrangementer ikke skal finde sted blandt skolens elever.

Derfor har skolen også i år på et stort forældremøde i juni for nye elever og forældre opfordret til, at man tager en alvorlig snak med sine børn om den slagt traditioner. At man meget gerne forbyder, at de deltager, og at man under ingen omstændigheder lægger hus til. På samme måde har alle elever både modtaget mundtlige og skriftlige advarsler om, at skolen vil sanktionere elever, hvis de medvirker til, at den slags arrangementer finder sted. Sanktionerne vil bl.a. være udelukkelse af alle sociale aktiviteter på GHG. 

Ud over disse løbende klare udmeldinger har skolen i flere år arrangeret såkaldte bogstavmiddage, hvor eleverne spiser sammen på tværs af årgange på skolen. Dette for at skabe nogle inkluderende rammer, hvor eleverne kan lære hinanden at kende på tværs af årgange uden at involvere udvælgelsesritualer eller anden form for ekskludering, der er i direkte modstrid med værdierne og den fremherskende kultur på GHG.