Hele gymnasiet var samlet til skoleårets første GHG-samling. Samlingen bød både på fællessang og en varm velkomst fra rektor Jørgen og vicerektor Janni med et stort velkommen og velkommen tilbage til alle skolens elever. Samtidig opridsede de reglerne for god opførsel på en stor skole med mere end 1000 elever. Jørgen fortalte også, at han pr. 1. november desværre stopper som rektor for GHG og går på pension. Derefter var der præsentation af skolens mange udvalg bl.a. elevrådet, traditionsudvalget, medieudvalget, nødhjælpsudvalget og ikke mindst det genoplivede festudvalg (henvendelse til Chris eller Line). Derudover blev der fortalt om den store fejring af GHG’s 125 års fødselsdag den 6. september, hvor der bl.a. bliver kapsejlads mellem lærer og elever. Der mangler stadig et par ro-stærke elever, der kan melde sig hos Andreas. Der blev givet en stor tak til årets tutor-team, der har gjort et stort stykke arbejde for at byde alle de nye 1.g’ere velkommen og give dem en god start på GHG. Sidst blev der lanceret en ny konkurrence, der giver alle klasser på GHG mulighed for at få indflydelse på skolens sociale medier, og samlingen blev afrundet med et flot musikalsk indslag fra 2.m.