I dag havde alle GHG’s 1.g’ere besøg af Søren Stochholm fra ’Sprogzonen’. Sprogzonen består af lingvister, der bl.a. tager ud på gymnasier og holder sprog- og retorikdage ”med passion, med humor og vild ild i.”

På formiddagen var der forskellige sjove og nye vinkler på sprog. Sprog som en fællesmenneskelig række lyde, der ikke kun er afhængig af grammatiske systemer, men også er kulturel og relationel. Dette blev bl.a. eksemplificeret ved at lege med ’Google Translate’, som nogle gange rammer overraskende forkert i den digitale oversættelse og udtale fra et sprog til et andet. Dagen bød også på ’sproggymnastik’ og forskellige videnskabelige vinkler på sprog tilsat en god mængde humor.