Hvert år holder GHG sprogdag for alle skolens 2.g’ere. På dagen samles eleverne om sprog på nye, sjove og kreative måder.

Mange af eleverne arbejdede på dagen med små filmproduktioner, og de bedste vil blive sendt ind til konkurrencen ’Dyrk Sproget’.

I fransk blev dagen afsluttet med den traditionsrige kagekonkurrence og en quiz, hvor eleverne blev testet i fransk mad, musik, grammatik og ordforråd.

Merci pour une bonne journée.