Det betyder meget, at elever på Gammel Hellerup Gymnasium kan gå til trygge fester. Forskellige undersøgelser og statistikker vidner om et højt alkoholforbrug blandt unge i Nordsjælland og København, og desværre er ulovlige euforiserende stoffer også et problem blandt unge i området.

Det betyder, at GHG har særligt fokus på trygge cafeer og fester, hvor alle kan føle sig godt tilpas og få en god oplevelse.  

 Der er altid lærervagter med til fester og cafeer for at passe godt på eleverne, og som eleverne kan komme til, hvis de har behov for at tale med en voksen. Til de fleste fester er der også repræsentanter fra skolens ledelse. Derudover er der professionelle vagter med til festerne, der har stor erfaring med at skabe tryghed og orden. Er elever for fulde, kan de ikke deltage i festen, men skolen hjælper med at kontakte forældre, så eleverne kan komme sikkert hjem, hvis det er nødvendigt. Udviser elever aggressiv adfærd, kan de ligeledes ikke deltage i festen, men vil blive sendt hjem og eventuelt få karantæne.

Derudover er det vigtigt, at elever ikke føler, at alkohol er en selvfølge til gymnasiets fester. Til fester på skolen er der altid gratis vand, og der kan købes sodavand i baren.

Samtidig appellerer vi gennem forældremøder til, at forældrene tage nogle gode snakke med deres børn om alkohol.

Forældre er altid velkomne til at kontakte en af skolens studievejledere, hvis de har spørgsmål eller bekymringer, og man kan finde forskellige gode råd til at snakke med sin teenager om alkohol i brochuren UNGE ALKOHOL FESTER

 Euforiserende stoffer

Til alle gymnasiefester er der kontrol ved døren, og har man mistanke om, at nogle elever medbringer euforiserende stoffer, er der mulighed for at visitere og teste eleven.

For at forebygge euforiserende stoffer til skolens fester er der derudover mulighed for at udføre stikprøvekontroller, og der har ved nogle enkelte fester været en narkohund.

Gymnasiet har en nultolerance over for at medbringe euforiserende stoffer på skolen, og en overtrædelse vil føre til bortvisning og eventuel politianmeldelse. Man kan læse mere om det i skolens studie- og ordensregler samt i skolens alkohol- og rusmiddelpolitik. Begge ligger på hjemmesiden.

Fester og det sociale liv på GHG

For mange er cafeer og fester en stor del af det sociale liv i gymnasiet. Til festerne og cafeerne mødes de fleste af skolens elever på tværs af klasser og årgange og får fælles oplevelser med hygge, musik og koncerter.

En del unge stifter deres første bekendtskab med alkohol i tiden, hvor de går i gymnasiet, og derfor er det helt centralt, at gøre alt hvad vi kan, for at festerne er trygge og gode. Derudover er det vigtigt, at der er plads til alle, også dem, der ikke har lyst til at gå til fester og cafeer. Derfor har vi en lang række sociale aktiviteter, hvor det ikke er tilladt at drikke alkohol, såsom brætspilscafé, musik efter skoletid, fodboldturneringer, kor, juleklip, talentaktiviteter m.v.

 Forebyggende arbejde på GHG

På Gammel Hellerup Gymnasium arbejdes der også på at forebygge misbrug og støtte de unge til at passe på sig selv og hinanden i forhold til alkohol, fester og stoffer. Hvert år er der flere initiativer i 1.g, der skal klæde de unge på til navigere trygt i ungdomslivet. Eksempelvis har vi hvert år et stort oplæg for alle 1.g’ere fra DrugRebels, hvor unge fortæller deres egne historier, læger fortæller om konsekvenserne ved misbrug, og der skabes en dialog med eleverne om, hvordan et misbrug forebygges.

4.g’ere fra GHG holder tidligt på året oplæg for alle GHG’s nye 1.g’ere. Med et helt nyligt gymnasieforløb i frisk erindring kan to studenter med stor ærlighed og oprigtighed fortælle om deres år på GHG på godt og ondt. De fortæller om faldgrupper, hvad man skal være særligt opmærksom på og de gode oplevelser, man skal huske at dyrke og nyde, mens man er på gymnasiet. Her kommer de også ind på, hvordan man ikke skal føle sig presset til at drikke eller drikke for meget, og hvordan man passer på sig selv og hinanden.

Derudover tages emnerne op på forskellige måder i undervisningen, og alle elever og deres forældre er tilknyttet en af skolens fire studievejledere, der altid er parate til at støtte og rådgive. De kan også henvise til hjælpeprogrammer, hvis der er tale om et misbrug.

Er du forældre eller på anden måde har spørgsmål til GHG er du altid velkommen til at skolen