På Gammel Hellerup Gymnasium følger vi debatten om unges alkohol- og stofmisbrug. Vi finder det bekymrende at særligt unge i København og Nordsjælland har et højere forbrug af alkohol og stoffer end landsgennemsnittet. Ledelsen på Gammel Hellerup Gymnasium har været til flere møder på Gentofte kommune for at holde sig opdateret på den nyeste viden og etablere et godt samarbejde om en forebyggende indsats.

På GHG har man i mange år haft fokus på at forebygge unges misbrug af alkohol og stoffer. Som noget helt nyt får gymnasiet en misbrugskonsulent fra Gentofte Kommune ud og holde oplæg i alle 1.g’klasserne som et supplement til den øvrige indsats på området, som du kan læse mere om herunder. 

Forebyggende indsats

Alkohol og for nogles vedkommende stoffer er emner, der bliver aktuelle, når børn bliver til unge og begynder at gå til fester. På Gammel Hellerup Gymnasium sættes der meget fokus på at forebygge misbrug og støtte de unge til at passe på sig selv og hinanden. Hvert år er der flere initiativer i 1.g, der skal klæde de unge på til navigere trygt i ungdomslivet. Eksempelvis har vi hvert år et stort oplæg for alle 1.g’ere fra DrugRebels, hvor unge fortæller deres egne historier, læger fortæller om konsekvenserne ved misbrug, og der skabes en dialog med eleverne om, hvordan et misbrug forebygges.

4.g’ere fra GHG holder tidligt på året oplæg for alle GHG’s nye 1.g’ere. Med et helt nyligt gymnasieforløb i frisk erindring kan to studenter med stor ærlighed og oprigtighed fortælle om deres år på GHG på godt og ondt. De fortæller om faldgrupper, hvad man skal være særligt opmærksom på og de gode oplevelser, man skal huske at nyde, mens man er på gymnasiet. Her kommer de også ind på, hvordan man ikke skal føle sig presset til at drikke eller drikke for meget, og hvordan man passer på sig selv og hinanden.

Derudover tages emnerne op på forskellige måder i undervisningen, og alle elever og deres forældre tilknyttet en af skolens fire studievejledere, der altid er parate til at støtte og rådgive. De kan også henvise til hjælpeprogrammer, hvis der er tale om et misbrug.

Forældreaften – snak med de unge om misbrug

Gammel Hellerup Gymnasiums inviterer en gang om året elevernes forældre til forældreaften om ’unge og misbrug’. Det er organisationen ’DrugRebels’, der står for arrangementet. De fortæller både nyttig fakta om alkohol og stoffer blandt unge og hvilke konsekvenser rusmidler kan have. Helt centralt inspirerer de forældre til at tale med deres unge om alkohol og stoffer og klæder dem på til, hvordan de kan opbygge en tillid omkring de svære samtaler.

Forskning viser, at forældre har en central indflydelse på unges alkohol- og misbrugsvaner, og derfor ønsker vi som gymnasium at støtte forældrene i at tale med deres børn om emnet og hjælpe dem til at træffe de rigtige beslutninger.

Forældre er altid velkomne til at kontakte en af skolens studievejledere, hvis de har spørgsmål eller bekymringer, og man kan finde forskellige gode råd til at snakke med sin teenager om alkohol i brochuren UNGE ALKOHOL FESTER

Trygge fester på GHG

GHG har særligt fokus på trygge cafeer og fester, hvor alle kan føle sig godt tilpas og få en god oplevelse.  

Der er altid lærervagter med til fester og cafeer for at passe godt på eleverne, og som eleverne kan komme til, hvis de har behov for at tale med en voksen. Til de fleste fester er der også repræsentanter fra skolens ledelse. Derudover er der professionelle vagter med til festerne, der har stor erfaring med at skabe tryghed og orden. Er elever for fulde, kan de ikke deltage i festen, men skolen hjælper med at kontakte forældre, så eleverne kan komme sikkert hjem, hvis det er nødvendigt. Udviser elever aggressiv adfærd, kan de ligeledes ikke deltage i festen, men vil blive sendt hjem og eventuelt få karantæne.

Derudover er det vigtigt, at elever ikke føler, at alkohol er en selvfølge til gymnasiets fester. Til fester på skolen er der altid gratis vand, og der kan købes sodavand i baren.

Euforiserende stoffer

Til alle gymnasiefester er der kontrol ved døren, og har man mistanke om, at nogle elever medbringer euforiserende stoffer, er der mulighed for at visitere og teste eleven.

For at forebygge euforiserende stoffer til skolens fester er der derudover mulighed for at udføre stikprøvekontroller, og ved nogle fester er der en narkohund med, for at sikre stoffrie fester på GHG.

Gymnasiet har en nultolerance over for at medbringe euforiserende stoffer på skolen, og en overtrædelse vil føre til bortvisning og eventuel politianmeldelse. Man kan læse mere om det i skolens studie- og ordensregler samt i skolens alkohol- og rusmiddelpolitik. Begge ligger på hjemmesiden.

Er du forældre eller på anden måde har spørgsmål til GHG er du altid velkommen til at skolen