Torsdag den 23. januar var der de indledende runder i den landsdækkende konkurrence ’SamfundsCup 2020’. Grupper fra både 2. og 3.g repræsenterede samfundsfag på GHG og kom med hver deres samfundsmæssige problemstilling og innovative løsningsforslag under det overordnede tema: Fremtidens uddannelse.

Der var lagt op til en spændende dyst, da syv samfundsfagshold fra 2. og 3. g var samlet for at dyste inden for samfundsfag med løsninger på samfundsproblemer inden for det overordnede emne: Fremtidens uddannelse’. Tre kompetente, eksterne dommere, sad klar for at høre og vurdere elevernes oplæg. Efter hvert oplæg kom hver dommer med kommentarer, ros og stillede kritiske spørgsmål. I sidste ende blev der voteret og fundet en vinder, der skal repræsentere Gammel Hellerup Gymnasium ved regionsfinalen i samfundscup på Øregård Gymnasium.

GHG’s samfundselever mønstrede et højt fagligt niveau, mange nye og innovative ideer til fremtidens uddannelse og rigtig god og tydelig formidling. Mange ideer og problemstillinger lå så tæt på elevernes hverdag på GHG, at rektor Bjarne Edelskov sad med og tog noter, der måske kan fungere som inspiration, når GHG’s nye startegi skal lægges i løbet af 2020. 

Vinderne af årets GHG SamfundsCup blev Hans Blach Falkenberg, August Bjerg Heise, Jonathan Fischer Hyttel og Simon Fink Hesselholt fra 3.e med ideen ‘Differentieret karaktergennemsnit’. Deres idé er at udvikle en ny og differentieret beregning af gymnasieelevers samlede karaktergennemsnit. Beregningen skal vægte de vigtigste fag, for den enkelte videregående uddannelse, højere end andre fag. Antagelsen er, at flere vil kunne komme ind på deres drømmestudie, mens universiteterne vil opleve flere fagligt stærke og engagerede studerende. 

Andenpladsen gik til 2.e, der havde udvikler en idé, der skal give gymnasieelever bedre forudsætninger for at opnå deres fulde faglige potentiale, ved niveaudelt undervisning hver onsdag.

Tredjepladsen gik til 2.u, der havde udviklet en idé om ‘anonym vurdering af skriftlige opgaver’, hvor lærerens subjektive holdning til de enkelte elever ikke kan få indflydelse på vurderingen af skriftlige opgaver. 

 Stort tillykke!

Dommerpanelet bestod af:  Provst Peter Birch, Mette Marie Lydert Brorson fra Computerfirmaet Lenovo og Anders la Cour professor på CBS.