I fredags var repræsentanter fra alle klasser samlet til elevrådsseminar i salen på GHG. Det er anden gang, der afholdes elevrådsseminar på GHG. Baggrunden for seminaret er et gensidigt ønske fra skolens ledelse og elevråd om at skabe endnu mere elevdemokrati og elevdeltagelse på Gammel Hellerup Gymnasium.

Dette skal bl.a. ske ved at repræsentanterne i elevrådet i endnu højere grad tager aktivt stilling til forskellige områder af livet på GHG og kommer med deres egne meninger og løsningsforslag. Op til selve dagen havde elevrådet og ledelsen i samarbejde valgt syv centrale emne, der blev diskuteret i mindre grupper på dagen. Sidst på dagen fremlagde grupperne, hvad de havde diskuteret og forslag til det videre arbejde.

1 Sproget på GHG

Gruppen foreslog bl.a. en kampagne, der skulle gøre opmærksom på god tone og sprogbrug eksempelvis i form af små film på snapchat, få dramaholdet til at hjælpe med at lave små film og evt. bruge memes eller lignende

2 Karaktergivning og feedback

Gruppen ønskede generelt mere feedback og mindre karaktergivning, når det er muligt. Nogle opgaver egner sig bedst til karakterer og i andre opgaver, vil det være mere konstruktivt at få feedback. Feedbacken skal bl.a. give fokus på at dygtiggøre sig i stedet for ’bare’ at forbedre sine karakterer.

3 De fysiske rammer på GHG

Gruppen havde forskellige forslag til forbedring af de fysiske rammer på GHG, eksempelvis flere skraldespande og flere vandposter. Gruppen havde også fokus på mere underholdning i form af bordtennis, air hockey og billiard samt flere sofaer rundt om på skolen

4 Køn og kultur

Gruppen foreslog, at drenge og piger har idræt sammen fra starten af 1.g, og at man sover mere blandet på introturen, så drengene og pigerne hurtigere kommer til at lære hinanden at kende. Der var også forslag om opdeling af nogle af toiletterne i dreng/pige.

Gruppen forslog også flere oplæg om klimaet, flere skraldespande med rum til sortering og skraldespande til pant. Eventuelt, hvor pengene fra den indsamlede pant går til noget hyggeligt for eleverne.

5 Fraværskultur

Gruppen forslog hårdere straffe til de elever, der har meget fravær, forebyggelse af fravær ved ’klassens time’, hvor studievejlederne kommer og taler med hele klassen om fravær. Der var også forslag om mere hyggeligt at lave i mellemtimerne såsom bordtennis og flere fraværsprøver.

6 Fællesskab

Gruppen forslog flere aktiviteter ligesom juleklip, fælles oplevelser for hele skolen, sjove konkurrencer til festerne, eksempelvis, hor eleverne kan ’bygge den flotteste kane’ til vinterfest eller lignende. Flere ’aktiviteter’ over lydsystemet ligesom julebingo, flere brætspilskonkurrencer og flere samlede aktiviteter på tværs af klasserne.

7 Festkultur

Generelt synes gruppen, der er sjove fester på GHG, som fungerer godt socialt på tværs af klasserne. Det er godt med tre indgange, så man ikke skal stå så meget i kø.

Gruppen havde et forslag om billigere priser på øl, så der ikke er nogen, der drikker sig for fulde inden festen, men har råd til at vente med at drikke til selve festen.