Rygning blandt unge er et problem, der ofte bliver taget op i medierne. DR P4 afdækker i et indslag torsdag den 20. februar problematikken om, at der tillades rygning på flere gymnasiers matrikel, selvom det blev forbudt ved lov om røgfri miljøer i 2012. I indslaget omtales også Gammel Hellerup Gymnasium.

På Gammel Hellerup Gymnasium trådte et totalt rygeforbud på skolen i kraft som følge af den nye lov i 2012. På gymnasiet oplevede vi desværre ikke, at færre elever røg trods den nye lovgivning og gratis rygestopkurser på skolen, men at eleverne i pauser røg på offentlige veje omkring skolen. 

Efterfølgende kom der mange klager fra naboer, grundskoler og børnehaver, som følte sig generet af elever, der røg og efterlod skodder. Som følge heraf blev der gjort en stor indsats for at få eleverne til ikke at genere naboer med rygning og samle skodder op efter sig. Der blev holdt møder med de generede parter, og gymnasiet har ad flere omgange været i dialog med forskellige bekymrede forældre til elever særligt på naboskolen, der er en grundskole med elever fra 6 år og opefter.

Enden på problematikken blev, at gymnasiet har oprettet et rygeskur med opstillede askebægre. Rygeskuret er afskærmet, så eleverne kan ses mindst muligt udefra, og det afmærkede område er det eneste sted på skolen, hvor eleverne må ryge. Overholder man ikke reglerne, får man en sanktion eksempelvis i form af en ’skodtjans’, hvor man hjælper med at opsamle skodder, hvilket har en effektiv forebyggende effekt.

Rektor Bjarne Edelskov siger om problematikken: 

”Vi synes ikke, det er optimalt, at vi på denne måde har følt os nødsaget til at omgå loven. Det har været den bedst mulige løsning, vi har kunnet finde, hvor vi generer vores naboer mindst muligt, samtidig med at vi opretholder et røgfrit miljø på skolen – altså med denne ene undtagelse. Vi ser dog meget frem til, at der nu er kommet nye initiativer bl.a. i Gentofte Kommune, der gør det nemmere at indføre røgfri skoletid på ungdomsuddannelser. Rammerne er endnu ikke på plads, men på Gammel Hellerup Gymnasium planlægger vi, at vi snarest muligt kan indføre røgfri skoletid. Vores håb er, at det samtidig vil betyde, at flere elever vælger helt at kvitte cigaretterne og færre vil begynde med at ryge.”