Opdateret den 12-3-2020

Danmark står nu i en helt ekstraordinær situation, som betyder, at skolen foreløbigt er lukket ned til og med mandag den 13. april. Det betyder, at skoledagene bliver anderledes, end vi er vant til, men i fællesskab er jeg sikker på, at vi kommer igennem det hele, så I bliver klar til eksamen til sommer.

Udvis samfundssind!

Vi hører fra forskellige sider, at nogle elever arrangerer sommerhusture og andre fællesarrangementer. Jeg skal på det kraftigste indskærpe, at sådanne arrangementer er helt uforenelige med de retningslinjer, som er meldt ud fra officiel side. Det er vigtigt, at ALLE udviser fornuftig adfærd og ikke mødes i forsamlinger, til fester, i sommerhuse og på klubber, hvis Danmark skal smitten til livs. Vi har brug for forældreopbakning, så alle sådanne arrangementer fuldstændig undgås. Tag situationen dybt alvorligt og udvis samfundssind!

Virtuel undervisning

Som udgangspunkt afvikles al den undervisning, som skemalagt i Lectio. Den virtuelle undervisning går i gang, så snart dine lærere har lagt opgaver på Lectio. For nogle elever betyder det allerede i dag. Det betyder:

  • Du skal sidde klar ved din computer på undervisningsdage i tidsrummet 8.10-15.30
  • Læreren skriver på hvert modul, hvad du skal lave, herunder også om undervisningen finder sted på andre platforme
  • Der registreres fravær ved, at du løser de opgaver, som læreren stiller. Det kan fx være besvarelse i elevfeedback på Lectio, videokonference på Microsoft Teams, på YouTube eller via anden kommunikation med læreren
  • Du skal stadig aflevere alle skriftlige opgaver. Nogle moduler kan også konverteres til skrivemoduler, hvor du arbejder med dine afleveringer

Beskeder i Lectio

Under nedlukningen er det særligt vigtigt, at du løbende holder dig orienteret i Lectio om, hvad der skal ske i undervisningen. Det drejer sig både om beskeder fra lærerne på modulerne og under ”Beskeder”.

Brug af læringsplatforme til virtuel undervisning

Vi bruger som udgangspunkt de læringsplatforme, som du allerede kender fra undervisningen. Nogle lærere kommer desuden til at bruge læringsplatformen Microsoft Teams, hvor der er mulighed for videokonference med alle elever. Du skal derfor downloade Microsoft Teams via dette link. Har du problemer, kan du også bruge webudgaven af Teams på Intra.

Afvikling af SRP

Vi afvikler SRP virtuelt i den planlagte tidsperiode.

Aflysning af studierejser

De berørte klasser har alle fået direkte besked om, at studierejserne er aflyst. Vi arbejder på at få pengene retur og undersøger mulighederne for, at rejserne kan afvikles i næste skoleår. De berørte klasser får desuden lagt et nyt skema i Lectio, så man har ikke fri.

Adgang til skolens bygninger

Der er ikke adgang til skolen.

Kontakt med skolens kontorpersonale og lærere

Personalet arbejder som udgangspunkt hjemmefra og kan kontaktes pr. mail. Vi får for tiden rigtig mange henvendelser, så vi beder om forståelse for, at vi ikke kan besvare jeres spørgsmål så hurtigt, som vi gerne ville.

Vi har for nu ikke flere oplysninger af generel karakter, men følg med i Lectio og på skolens hjemmeside, som vi løbende opdaterer.