Så varer det ikke længe, inden mundtlige og skriftlige årsprøver går i gang for 1. og 2.g’erne. Tjek grundigt i Lectio, at alt ser korrekt ud.

Som udgangspunkt afvikles alle mundtlige årsprøver fysisk på skolen. De fleste skriftlige årsprøver afvikles som hjemmeprøver. I kan på alle skriftlige prøver i Lectio se, om det er på skolen eller hjemme. Ved skriftlige hjemmeprøver åbner I opgaveformuleringen fra eksamenslinket på forsiden i Lectio, og I skal også aflevere jeres opgave via dette link.

Huskeliste til eksamen og årsprøver

 Tjek Lectio ofte i eksamensperioden, da der kan forekomme ændringer i prøveplanen, fx nye tider eller lokaler.

 Sygemelding mellem 8.00 og 8.30 på tlf. 45 11 51 51. Husk lægeerklæring.

 Mødetid til alle skriftlige prøver på skolen er 8.30.

 Læs reglerne for skriftlige og mundtlige eksamener her og her.

 Download skabelon til sidehoved her.

Spørgsmål vedr. skriftlige årsprøver rettes til Jesper, og spørgsmål til mundtlige årsprøver rettes til Janni.

Held og lykke og venlig hilsen
Janni og Jesper