I mandags bragte vi fra Gammel Hellerup Gymnasium en nyhed om, at vi havde fået dispensation fra Grundforløbet. Det var, som de fleste har regnet ud, en aprilsnar. Få her svar på nogle at de spørgsmål, der er opstået i den forbindelse.

 Har GHG virkelig fået dispensation fra grundforløbet?

Nej, men vi ville rigtig gerne have en dispensation fra grundforløbet. Med vores 1. april-nyhed lægger vi op til dialog med de uddannelsespolitiske ordførere og undervisningsministeren. Vi står langt fra alene med vores kritik af grundforløbet. Gruppen af kritikere er: Ungdomsforskere – Politikere, herunder den tidligere undervisningsminister – Gymnasieskolernes Lærerforening – Gymnasielærere på tværs af gymnasieuddannelserne stx, hhx og htx – Gymnasielever, se fx her:  Efter et halvt år i gymnasiet har jeg stadig ikke fundet mig til rette. Heldigvis er løsningen åbenlys og her: Vi bliver tvunget ud i et hav af uoverskuelige relationer i gymnasiet.

Bliver det ikke dyrt at afskaffe grundforløbet?

Nej, de ressourcer, der nu anvendes på opstart i nye klasser og introforløb to gange i løbet af få måneder, vil vi i stedet anvende til god og solid vejledning i studieretningsvalg inden sommerferien.

Jamen kan GHG ikke finde ud af det med grundforløbet?

Jo, vi er som andre gymnasier ret gode til det. Vores elever melder positivt tilbage, når vi spørger dem om deres gymnasiestart. Vi er også gode til sammen med eleverne at få grundforløbsklasserne til at fungere godt. Men når virkeligheden om klasseskift presser sig på, falder den faglige motivation. Og i november efter klasseskift oplever mange af vores elever store sociale udfordringer.

Men er grundforløbet ikke en fordel for det sociale liv på skolen?

Vores elever er glade for at lære klassekammerater i både deres grundforløbsklasse og deres studieretningsklasse at kende. Men for mange elever er det hårdt at etablere nye relationer i en ny klasse i november, og de savner ofte den ‘gamle’ klasse. Derfor får alt for mange lyst til at skifte studieretningsklasse – ikke af faglige grunde, men fordi de ikke føler, at den nye klasse er lige så god og tryg, som den de kom fra. Det skaber mange unødvendige klasseskift og uro i studieretningsklasserne. Fokus flytter sig fra det faglige og giver oveni en social ustabilitet i klasserne i langt ind i foråret i 1.g. Det er ikke godt for det sociale liv på skolen.