Alkohol og gymnasieliv

En del unge stifter deres første bekendtskab med alkohol i tiden, hvor de går i gymnasiet. På Gammel Hellerup Gymnasium betyder det meget, at der er plads til alle, og vi har en lang række sociale aktiviteter, hvor det ikke er tilladt at drikke alkohol, såsom brætspilscafé, filmaftner, idræt efter skoletid, debatcafeer m.v.

Derudover er det vigtigt, at elever ikke føler, at alkohol er en selvfølge til gymnasiets fester. Til fester på skolen er der altid gratis vand, og der kan købes sodavand og alkoholfrie øl i baren. Der kan kun købes øl med almindelig pilsnerstyrke. Desuden er der altid lærere og vagter med til at passe godt på eleverne. I introperioden er der også tradition for, at eleverne selv arrangerer fester efter skoletid, og her gør vi meget ud af at instruere skolens tutorteam i, at det er vigtigt, at alle føler sig velkomne og får en god social start.

Fra skolens side opfordrer vi de unge til at passe på, og særligt 1. g’erne bliver tilskyndet til at tænke sig godt om og passe på sig selv, hvis de vælger at drikke alkohol. Samtidig appellerer vi gennem forældremøder til, at forældrene tage nogle gode snakke med deres børn om alkohol.

Forældre er altid velkomne til at kontakte en af skolens studievejledere, hvis de har spørgsmål eller bekymringer, og man kan finde forskellige gode råd til at snakke med sin teenager om alkohol i brochuren Unge, Alkohol, Fester

Euforiserende stoffer

Det betyder meget, at elever på Gammel Hellerup Gymnasium kan gå til trygge fester. Til alle gymnasiefester er der kontrol ved døren, og har man mistanke om, at nogle elever medbringer euforiserende stoffer, er der mulighed for at visitere eleven.

For at forebygge euforiserende stoffer til skolens fester er der derudover mulighed for at udføre stikprøvekontroller i form af spyttest, og er ved nogle fester en narkohund. Der er ikke funder stoffer ved de lejligheder.

Gymnasiet har generelt en nultolerance over for at medbringe euforiserende stoffer på skolen, og en overtrædelse vil føre til bortvisning og eventuel politianmeldelse. Man kan læse mere om det i skolens studie- og ordensregler samt i skolens alkohol- og rusmiddelpolitik. Begge ligger på hjemmesiden.

Mistanke om misbrug hos elever

Til alle klasser på GHG er der tilknyttet et klasseteam af lærere, der kender eleverne, og en af skolens fire studievejledere. En af klasseteamets og studievejledernes opgaver er at holde øje med elevernes generelle trivsel bl.a. i forhold til mistanke om misbrug eller andre former for mistrivsel.

Får man mistanke om et misbrug, er første skridt en samtale med eleven.  Er eleven under 18. år kontaktes hjemmet.

Bekræftes mistanken om et misbrug, følges eleven herefter tæt, kaldes til løbende samtaler, og der holdes kontakt med hjemmet. Kræver misbruget behandling, følges der op på, at der bliver gjort en professionel indsats. Eleven visiteres til professionel hjælp, der ydes af den kommune, hvor eleven bor.

Hvis eleven er over 18, må hjemmet ikke kontaktes. Eleven opfordres altid til at tale med sine forældre om problemet, og der følges via eleven op på, om forældrene er vidende om problemet. I sådanne tilfælde følges eleven ligeledes tæt, og i tilfælde af et behandlingskrævende misbrug skal eleven levere dokumentation til gymnasiet om, at de får professionel hjælp til at behandle deres misbrug.

Hvis der er tale om elever med et misbrug, som ikke går i behandling på opfordring af gymnasiet, er der mulighed for at bortvise eleven, hvilket vil være yderste konsekvens. Der bliver dog afsat mange ressourcer fra gymnasiets side til at hjælpe elever, der har problemer. På gymnasiet ønsker vi generelt at støtte de elever, der gerne vil og har evnerne til at gennemføre en studentereksamen, også fagligt mindre stærke elever, der har brug for hjælp i perioder af deres gymnasieliv. Dog inden for rammerne af skolens generelle Studie- og Ordensregler.

Har man som forældre mistanke om, at ens barn har et misbrug, er man altid velkommen til at kontakte en af gymnasiets studievejledere. Se hvilken studievejleder dit barn er tilknyttet her. I folderen At tale med unge om hash er der mange gode råd at hente.

Alle elever kan også altid få en samtale med en lærer eller studievejleder, og der er i øvrigt også mange gode råd af hente i følgende foldere Hvordan holder man op med at ryge hash og Supplerende materiale om brugen af hash.

Gammel Hellerup Gymnasium har et godt og tæt samarbejde med Gentofte kommune på disse områder.

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?