(Videoen for forældremødet er allerede tilgængelig nu, så I kan se den når I har lyst og behøver ikke vente til kl. 17.)

Kære 1.g elever og forældre på GHG

Skolestart

Vi er allerede i gang med den første efterårsmåned selv om vejret er varmt og mest af alt minder om sommer. Vi håber alle er faldet godt til på skolen.

Vores lærere har meldt tilbage om en god stemning i alle 1.g-klasser og en god skolestart. Skolens tutorkorps og introlærere har arbejdet med eleverne den første uge, hvorefter introugen blev rundet af med en vellykket introcafé. En café, som Elevrådet bl.a. har stået for som et godt alternativ til arrangementet i Dyrehaven. Der har også været Introfest for alle skolens elever, hvor skolens faste lærervagter samt Bjarne og Janni var til stede. Det var en fest med over 800 elever, hvor stemningen var god.

Siden er det blevet hverdag, og vicerektor og rektor vil i den kommende tid komme på besøg i alle 1.g klasser for at høre om skolestart, men også tale om vores tre vigtige værdier Faglighed – Fællesskab og Mangfoldighed samt om skolens studie- og ordensregler.

I denne uge afvikler skolen studieretningspræsentationer, hvor eleverne har valgt sig ind på tre forskellige studieretninger.

Der kan være mange spørgsmål i forbindelse med valg af studieretning – også i forhold til videre studie efter studentereksamen. Derfor har skolen produceret en lille video, hvor skolens uddannelseschef Johan Bjerrum-Bohr gennemgår skolens udbudte studieretninger. esper Mørck fra Studievalg Danmark fortæller ligeledes om mulighederne for videregående uddannelse og opmærksomhedspunkter i valg af studieretning. Linket til video er her:

Orienteringsmøde 18.09.23

Endeligt valg af studieretning skal afgives torsdag d.28.9.23. Har I spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte skolen.

Studieretningsstart

I november begynder 1.g i deres studieretningsklasser. Her vil der igen være et introforløb, der har fokus på trivsel og klasserumskultur. Der vil også være et aftenarrangement på skolen i løbet af uge 47.

Materialeafgift

Vi minder om, at alle 1g-elever er blevet opkrævet en materialeafgift på kr. 1.000, – pr. elev. Denne afgift dækker bl.a. en teatertur, aftenarrangement i november, fotokopier, print, elektroniske ordbøger og diverse programlicenser til undervisningsbrug i alle 3 år. Hvis eleven melder sig ud i løbet af sin gymnasietid, vil han/hun få beløbet delvist refunderet (refusion af kr. 750,- ved

udmeldelse i grundforløbet og refusion af kr. 500,- ved udmeldelse i 1g efter grundforløbet. Ved udmeldelse i 2g og 3g refunderes beløbet ikke).

Beløbet indbetales via www.gymelev.dk, hvor eleven logger på med sit NemID. Betalingsfristen er 31. oktober 2023.

I år har vi valgt at udgive nogle podcasts om gymnasielivet. Den ene hedder ‘Ny på GHG’ og handler bl.a. om, hvordan det er at starte i gymnasiet, studieretningsvalg m.v. De to første afsnit er udgivet og kan findes på de fleste streamingtjenester. Den anden podcast udkommer i slutningen af september og hedder: ‘Forældre til en gymnasieelev’. I podcasten tager vi nogle af de mange spørgsmål op, der kan opstå, når ens børn går fra grundskolen til gymnasiet.

I er altid meget velkomne til at skrive eller ringe til os

Med venlig hilsen

Bjarne og Janni

Rektor og vicerektor

Kære alle forældre i 1.g

I aften får I tilsendt et virtuelt forældremøde vedr. valg af studieretning. I får tilsendt en mail senere på dagen med information. 

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?