Overgangen fra grundskole til gymnasium er et vigtigt skridt, og som elev og forældre kan man måske være lidt usikker på, hvad der venter forude.

Vi er et stort gymnasium, hvor over 1000 mennesker hver dag har deres gang på skolen. I den første tid kan det nok virke lidt forvirrende og overvældende, hvis du kommer fra en kendt og tryg mindre folke- eller privatskole. Hertil kommer, at de nye elever skal vænne sig til mange nye kammerater, nye lærere og nye måder at lære på. Det er her, vort værdigrundlag om faglighed, fællesskab og mangfoldighed skal stå sin prøve.

De første tre måneder af din gymnasietid kaldes grundforløbet. Her får du en nærmere introduktion til de studieretninger, der interesserer dig mest. Du får også mulighed for at tale med lærere og studievejledere, inden du træffer beslutning om valg af studieretning.

Læs om Gammel Hellerup Gymnasium, studieretningerne, fagene, det sociale liv og meget mere i ‘GHG-HÆFTET 2020’.

Tag med til første skoledag på GHG

“Tag med til første skoledag på GHG”

Velkommen til nye elever

GHG er et stort gymnasium med over 1000 elever. Vi kan derfor tilbyde en bred vifte af studieretninger og valgfag, hvor du sikkert kan finde det, du interesserer dig for.
Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter.

Faglighed

Vi er glade for vores ry som et gymnasium, der sætter fagligheden i centrum. Et udviklende læringsmiljø, som gennem faglig fordybelse skal løfte dig bedst muligt.

Fællesskab

Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Derfor har vi mange tilbud om fælles aktiviteter. ”På den måde er skolen også mere end bare et sted, man studerer, men et sted, hvor man udvikler sine egne interesser, møder nye mennesker, og eksperimenterer med, hvad man kan og vil”, som nogle af vores elever har skrevet.

Mangfoldighed

Det tredje ben i vores værdigrundlag er mangfoldighed. For os betyder det en åbenhed, der fremmer nysgerrighed, tolerance og gensidig respekt.

Disse tre værdier er kendetegnende for vores skole og noget, vi tager alvorligt. Det er værdier, som du kan blive en del af, hvis du vælger GHG.

Introforløb

Det er en stor oplevelse at begynde i gymnasiet, og på GHG gør vi meget for, at du som ny 1.g’er får en positiv og god start på gymnasielivet.

Når du begynder i 1.g, byder de første dage på et introduktionsforløb, hvor der er arrangeret både faglige og sociale aktiviteter.

I introforløbet vil der være fokus på en tryg skolestart, at skabe en god klassekultur, et stærkt fællesskab og sociale aktiviteter både i den enkelte klasse og på tværs af klasserne.
På dagene vil du møde nogle af skolens lærere og studievejlederne, der altid er parate med støtte og gode råd. Et hold af ældre elever står klar for at vise dig rundt på skolen og hjælpe med at få rystet dig godt sammen med dine nye kammerater. De kan alle selv huske, hvordan det er at være helt ny elev og har meldt sig frivilligt for at hjælpe med, at alle nye får en god start.

Programmet består bl.a. af følgende:

  • Forskellige sociale aktiviteter med lege og idrætsaktiviteter
  • Faglige aktiviteter, hvor du kommer til at møde nogle af dine lærere
  • Møde med skolens studievejledere

BLIV RYSTET SAMMEN MED DIN KLASSE

Når du har valgt din studieretning og begynder i din studieretningsklasse, er der yderligere to introdage i november. Her vil fokus igen være på at ryste jer godt sammen, samarbejde i studieretningen, god klasserumskultur samt studieteknik.
Grundforløb

De første tre måneder af din tid på GHG består af et grundforløb. Grundforløbet har fokus på, at du skal falde godt til på GHG, få et socialt netværk og nye venner. I grundførløbet bliver du også klædt fagligt på til at vælge den rigtige studieretning.

Læs mere om grundforløbet her

Egenbetaling

Der er nogle få områder, hvor der er deltagerbetaling. Det drejer sig om materialeafgift, ekskursioner (fx i biografen eller teateret), studierejser og tilmelding til eksamen som selvstuderende. Læs mere om, hvor der er egenbetaling (se nedenfor)

1. Materialeafgift og hyttetur  Der er en betaling på 250 kr. pr. år til kopier og softwarelicenser (fx Gyldendals Røde Ordbøger og matematikprogrammer). I forbindelse med skolestart opkræver vi et beløb på 1000 kr. hos alle nye 1.g-elever. Beløbet dækker materialebetaling (3 x 250 kr.) for alle tre år samt omkostninger i forbindelse med klassens hyttetur i 1.g (250 kr.)

2. Deltagelse i ekskursioner, biograf- og teaterture m.m. Normalt en egenbetaling på ca. 70 kr.

3. Studierejser Rejselærerne oplyser om rejsens pris

4. Tilmelding til eksamen som selvstuderende Skolen opkræver et gebyr på 450 kr. pr. eksamen

 

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?