I weekendens Berlingske kommer unge, alkoholkultur og gymnasier til debat med udgangspunkt i Gammel Hellerup Gymnasium. Det er en GHG’er, der har startet debatten med et debatindlæg om sidste weekends ’After Galla’. Unge og alkoholkultur er noget, der i den grad også er løbende til debat internt på GHG. Både i ledelsen, blandt lærerne og eleverne.

Vi synes, indlægget er både relevant og modigt. Unge og alkohol var hovedtemaet ved seneste elevrådsdag, vi prøver løbende nye tiltag til vores fester, hvor vi søger at begrænse elevernes indtag af alkohol. Senest med spisning på skolen inden vores 3.g’ere dansede lanciers, så de ikke kommer direkte fra et såkaldt ’warm’ med hård sprut. Vi har haft alkoholmeter til en fest, hvor man kunne få reduceret billetprisen ved en lav promille og meget andet. Læs evt. mere her 

Alligevel kan forbruget af alkohol opleves som for meget og ekskluderende for unge, der ikke ønsker at drikke. Den debat skal vi fortsætte og tage alvorligt. Fællesskaber skal ikke baseres på, om man drikker alkohol eller ej, og vi skal tale om de unges sundhed.

Omvendt oplever vi også, at nogle unge føler, de altid bliver udskammet og censureret i deres måde at være unge og feste på. Selvom danskere har mange kedelige rekorder i forhold til indtaget af alkohol, viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen at danske unge drikker mindre i dag end tidligere generationer. Vi har altså ikke at gøre med en særlig drikfældig ungdomsgeneration, men med en gennemgribende samfundsproblematik.

Vi mener dialog og debat er vejen frem. Har man holdninger, input og kommentarer tager vi derfor imod dem med stor lydhørhed og interesse. Man er altid velkommen til at kontakte skolen direkte på adm@ghg.dk / Tlf: 45 11 51 51.

Vi i er i en positiv dialog med skribenten og har fået lov til at bringer indholdet af debatindlægget her, og efterfølgende kan man læse skolens svar.

Skolerne fremmer indirekte alkoholkulturen

Af Frederik Benjamin Kampen Lønborg

Mit navn er Frederik, jeg går i 1.G på Gammel Hellerup Gymnasium og jeg er 16 år. Jeg drikker ikke, jeg ryger ikke, jeg er ikke forbruger af rusmidler og det har jeg heller aldrig været. Jeg skiller mig en del ud på det punkt i forhold til mange andre jævnaldrende.

Denne artikel handler ikke så meget om de unges kultur og deres tilgang til den slags ting, men nærmere hvordan den bliver understøttet af forskellige aktører, inklusive skolen. Her i fredags (29. april) var der gallafest på skolen. Den var længe ventet, og nu var den endelig kommet. Mange købte billetter den dag, de blev sat til salg, men jeg gjorde ikke.

Det var forskelligt, hvad de tre årgange fik ud af at købe billetten. 1.G’erne og 2.G’erne kom til en ”aftergalla” som startede 22.30. 3.G’erne derimod kom til en ordentlig galla med middag og dans og til ”aftergalla”. ”Aftergallaen” gik ud på at man skulle møde op 22.30 ved Klampenborgs Galopbane og det sluttede klokken 04.00 om natten. Men det fede ved det (set i de unges øjne) var, at der var fri bar. Alt den alkohol, de kunne tænkte sig, kunne de få.

Der var også et dansegulv, men det var ikke så meget det, billetten gik til. Billetten kostede imellem 550 og 600 kroner. Det er virkelig dyrt. Så det, man egentlig betalte til som 1.- og 2.G’er, var gratis alkohol. Ikke at komme til en fed fest med vennerne, men gratis alkohol – og i uendelige mængder.

Denne galla blev ikke direkte arrangeret af skolens ledelse, men af et såkaldt gallaudvalg, som vi har på skolen. Gallaudvalget består dels af nogle lærere, dels af frivillige elever, som har lyst til at planlægge årets gallafest. De fandt frem til, at hvis man vil til aftergalla, skulle man betale imellem 550 og 600 kroner.

Det er jo ikke så meget en fest, som det er en stor omgang druk. Og det er et udvalg på skolen, der tilbyder dette. Et udvalg på SKOLEN. Det er det kritisable ved denne situation. Det er dog ikke skolens ledelse, der har besluttet, hvor og hvordan aftergallaen skal foregå, men det er et udvalg, lavet af skolen, som skal stå for at lave gallafesten, inklusive aftergallaen – eller nærmere ”galladrukket”. Og skolens ledelse har været fuldt informeret om aftergalla-arrangementet.

Det er jo som om, at skolen lægger op til eller i hvert fald understøtter denne udbredte drukkultur, de unge i landet deler. Det er ikke ansvarligt fra skolens side. Det er især ikke ansvarligt fra skolens side, når nye tal viser, at de unge drikker mere end nogensinde før. Og de drikker ikke bare mere end nogensinde før, men de har endda Europarekord i at være den unge generation, der drikker mest alkohol.

Det er slemt nok, at skolen understøtter en sådan drukkultur, men det ekskluderer også de unge, der har truffet det valg om ikke at drikke. Hvis de vil med deres venner til den såkaldte gallafest, skal de betale et astronomisk stort beløb for at sidde inde på en bar og se sine venner drikke alt, hvad de kan. Det er der intet hyggeligt eller festeligt i at gøre, når man ikke selv drikker. Pengene går altså ikke til en hyggelig fest med vennerne, de går til massedruk!

I stedet kunne skolen have holdt en aftergalla, hvor de havde reserveret en bar eller lignende, hvor de fremmødte elever selv skulle betale for deres alkohol i stedet for, at skolen havde brugt billetindtægterne til at betale for en fri bar.

Det er nemlig ikke så meget en festkultur, der er blandt de unge, som det er en drukkultur, og det mener jeg ikke, at skoler eller nogen som helst anden skal understøtte. En af kerneværdierne på Gammel Hellerup Gymnasium er fællesskab – så det er lidt paradoksalt, at de har lavet et udvalg, som skal sørge for at lave årets største fest, men hvor arrangementet, de laver, går direkte imod fællesskabet ved at ekskludere alle dem, der ikke drikker.

Denne artikel handler ikke primært om GHG (Gammel Hellerup Gymnasium), men om hvor forkert det er, at en skole eller et gymnasium kan støtte op om sådan noget. Tværtimod burde skolerne og andre institutioner understøtte de politiske bestræbelser fra Christiansborg om at nedsætte de unges alkoholforbrug. Det er nok ikke kun på GHG, at noget lignende er sket, men også på mange andre gymnasier rundt om i landet. Jeg mener i den grad, at dette emne kræver debat blandt befolkningen, de unge, skolerne og især politikkerne.

Svar fra Gammel Hellerup Gymnasium

Fra Gammel Hellerup Gymnasiums side synes vi, både at Frederiks indlæg er relevant og modigt. Skribenten peger på et område af danske unges måde at feste på som i høj grad også er til debat på Gammel Hellerup Gymnasium.

’Galla After’ med den omtalte frie bar er ikke en fest som Gammel Hellerup gymnasium har arrangeret, men privat arrangeret af elever fra skolen. Fra skolens ledelse er det hele tiden gjort klart at vi som skole aldrig ville kunne støtte en fest med fri bar, der ikke tager hensyn til elever, der ikke ønsker at drikke alkohol.

Gallaudvalget på skolen var nedsat for at arrangere festen, der foregik på skolen. Et arrangement som 3.g’erne betalte til skolen for at deltage i og som ikke havde noget at gøre med ’After Galla’. Derfor var arrangementet på skolen ikke en del af den omtalte billetpris på 550 kr. og vi ville aldrig afholde fester med en billetpris i den størrelsesorden. Billetterne til ’After Galla’ er solgt direkte fra elever til elever og ikke gennem skolens billetsystem.

’After Galla’ er en solid tradition blandt flere nordsjællandske gymnasier, hvor eleverne lejer et venue privat. Fra skolens side tilbød vi at holde en stor gallafest for alle tre årgange for at levere et trygt alternativ til ’After Galla’. GHG’s elevråd er et stærkt demokratisk organ på GHG, hvor der er repræsentanter fra alle klasser. Efter en afstemning på hele skolen var deres tilbagemelding, at de kun ønskede en fest for 3.g’erne på skolen.  

Fra skolens ledelse har vi været bekendte med at eleverne var i gang med at arrangere det private ’After Galla’. Da festen netop er privat, er det ikke noget vi som ledelse kan forbyde direkte. Vi har advaret, de elever der arrangerede det, mod, at vi ved, at elever tidligere har følt sig snydt af de private udbydere, festerne er blevet en fiasko, at de ikke skulle gå med til tvungen ’fri bar’, den høje billetpris er ekskluderende osv. På den måde har skolens ledelse forsøgt at være i dialog med eleverne.

Her er der plads til refleksion. For elever som Frederik har det åbenbart set ud som om at skolen i en vis udstrækning bakkede op om ’After Galla’, fordi der er skabt dialog og plads til at ’After Galla’ er blev omtalt på skolen som en elevarrangeret fest.

Vi erkender, det er en svær balancegang; at lytte til elever på demokratisk vis og samtidig navigere i en alkoholkultur, der både kan være usund og ekskluderende. Derfor er emnet i høj grad til debat i hele gymnasieverdenen og på GHG. På vores seneste elevrådsdag den 24. februar var ’unge og alkohol’ og alternative fællesskaber hovedtema, vi har stort fokus på trygge fester på skolen og meget andet.

Vi må også erkende at denne debat indskriver sig i et ungdoms- og samfundsproblem, der er større end ’After Galla’ i Nordsjælland. Vi er altid åbne for nye input, nye vinkler og vi kan altid blive klogere, da emnet på ingen måde er uddebatteret eller ’løst’. Derfor inviterer vi altid alle elever med nuancerede og kritiske indspark til dialog og ideer til nye måder at gøre tingene på her på skolen.

Bjarne Edelskov, rektor på Gammel Hellerup Gymnasium