Sprog og Kultur – spansk 

Studieretningen Sprog og Kultur med Engelsk A, Spansk begynder A og Latin C er for dig, der elsker sprog og gerne vil blive bedre til at kommunikere på to af de mest talte sprog i verden. Vi arbejder med sprog, kultur og samfundsforhold i den engelsk og spansksprogede del af verden, og du bliver herigennem i stand til at studere emnerne på originalsproget. Studieretningen har et globalt sigte, og vi arbejder med interkulturel kommunikation, kulturmøder og kulturforståelse. Typiske emner kunne være migration mellem Mexico og USA, cubanere i USA og latinamerikaneres betydning for det amerikanske valg. 

Med to sprog på A-niveau og latin C mærker du, hvordan sprogene spiller sammen og sprogtilegnelsen lettes. I sprogfagene som i øvrige humanistiske fag vil du stifte bekendtskab med tekster og medier fra nutid og fortid, og du kommer til at arbejde med forskellige teksttyper så som noveller, digte og artikler samt film, musiktekster og dokumentarfilm. 

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 

Studieretningerne med sprog lægger op til studieophold i udlandet og sigter mod længerevarende humanistiske uddannelser og internationale studier på universiteterne eller CBS samt en bred vifte af mellemlange uddannelser. 

 

“Det gir bare så meget ekstra, når vi bor i det lille land som vi gør”

Oliver, Engelsk A

Akademiet for talentfulde unge

Hvert år sender gymnasiet elever til Akademiet for Talentfulde Unge. Gennem Akademiet mødes du med elever fra andre gymnasier om forskellige fag på højt niveau inden for alle de forskellige fakulteter.

Du deltager i forelæsninger, camps og rejser. Formålet er at inspirere fagligt til en akademisk karriere. Du kan læse mere her

Forskerspirer

I programmet Forskerspirer kan du prøve kræfter med forskning på universitetsniveau. Du udvikler dit eget forskningsprojekt, får tilknyttet en forsker og deltager i en landsdækkende konkurrence.

Læs mere her

Masterclass

Masterclass-forløb er en del af GHG’s talenttilbud og henvender sig til interesserede og engagerede elever i 2. og 3. g. På forløbene undervises du af gymnasielærere med en særlig kompetence inden for det pågældende emne. Masterclass giver dig høj faglig viden både inden for samfunds- og naturvidenskab, og du modtager et diplom, som du kan tage med dig videre i dit uddannelsesforløb.

 

 

 

I år kan du deltage i Masterclasses i alt fra Matematisk modellering og jura til jazzmusik.  Læs mere om de forskellige Masterclasses via den grønne knap.

Ansøgningsfrist 20. september kl. 12.

Ansøgningen om optagelse på en MasterClass skal være skriftlig og motiveret (max en side) og sendes elektronisk direkte til det udbydende gymnasium. Skriv ‘MasterClass’ i emnet.

 

Læsevejledning

Hvis du af en eller anden grund har problemer med at få læst lektierne eller skrevet opgaverne, så er der på Gammel Hellerup Gymnasium mulighed for, at du kan få faglig støtte.

Et tilbud om støtte vil altid bygge på en individuel test af dine læse- og skrivefærdigheder. Du kan fx få hjælp til:

  • Hvordan bliver du en strategisk læser?
  • Hvordan øger du din læsehastighed?
  • Hvad kan du gøre, hvis du har svært ved at få en tekst til at hænge sammen?
  • Hvordan kan du arbejde med fagbegreber og nye ord?
  • Hvordan skal man læse fagtekster og forbedre sin noteteknik?
Du kan også altid kontakte din læsevejleder, hvis du oplever, at du har svært ved at overskue lektielæsningen, fx den daglige lektielæsning, afleveringer eller større skriftlige opgaver. Her kan det være en god idé at aftale et møde med læsevejlederen, som kan hjælpe dig med at strukturere dine opgaver og give metoder til, hvordan du evt. kan træne skriveteknik, opgaveskrivning og tegnsætning.
  • Der er tilknyttet en læsevejleder til hver klasse
  • Vi giver også individuelle eller evt. gruppekurser i hurtiglæsning, faglig læsning og hjælp til tosprogede.
  • Vi tilbyder også kurser til de elever, der gerne vil opnå bedre resultater i de skriftlige fag eller i de større skriftlige opgaver som fx DHO, SRO og SRP. Du kan blive trænet i skriveteknikker, opgaveskrivning og tegnsætning.
Kontakt din læsevejleder, hvis du synes, at du har brug for en snak om dine skrive- og læsefærdigheder. Så finder vi i samarbejde den bedste måde, vi kan hjælpe dig på.

GHG’s to læsevejledere er:

 

Studiecenter

Studiecenteret er stedet på GHG, hvor du har mulighed for at få fingre i og fordybe dig i alverdens viden. Derudover er det også et af skolens frirum, hvor der altid er plads til en lille snak med vennerne, og hvor diskussionerne får plads til at udfolde sig ved gruppearbejde og lignende.

 

Bibliotekaren er tilgængelig i i dagtimerne og er parat til at hjælpe dig med din informationssøgning. Kom forbi og få en snak med bibliotekaren, og han giver dig de rette redskaber med på vejen til din fremtidige, selvstændige informationssøgning ved opgave– og projektskrivning.

Studiecenterets åbningstider

Mandag – fredag 8.00–16.00. Studiecenteret har lukket i skolens ferier og på helligdage.

Links

Book en Bibliotekar Book en tid hos bibliotekaren til hjælp med din informationssøgning.

Infomedia: artikeldatabase med artikler fra danske dagblade, magasiner og fagblade.

GHG’s bibliotekssøgebase Her kan du søge efter materialer som står i skolens studiecenter

Søgeredskaber Samlet oversigt over hvad du som elev på GHG har adgang til. Her ligger også diverse guides til at hjælpe dig i din informationssøgning.

Bogdepot

Bogdepotet finder du i skolens kælder. I bogdepotet har vi alle de bøger, som du skal bruge i og til din undervisning. Udlån af bøger fra bogdepotet foregår ved at du underskriver på en kvitteringsliste. Kvitteringslisten medbringer din lærer ved udleveringsseancen. Hvis man ikke har været til stede ved udleveringen, skal man komme ned i bogdepotet og kvittere og modtage bogen/bøgerne.

Aflevering af bøger foregår altid ved personligt fremmøde indenfor bogdepotets åbningstider!!

Bogdepotets åbningstider

Alle dage 8.30 – 14.30.

Uge 26 Mandag – onsdag kl. 8.30 – 16

Torsdag den 27. juni er sidste afleveringsdag, der er der åbent kl. 8.30 – 14.30

Bogdepotet har lukket i skolens ferier og på helligdage.

Debatcafé

Fire gange om året kan du deltage i GHG’s debatcafé og diskutere aktuelle emner med politikere og andre samfundsdebattører.

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?